Fastighetsägare - Enequi

Har du kontroll över energin i dina fastigheter?

Skapa en bättre arbets- eller boendemiljön för dina hyresgäster med ren, miljövänlig energi.

Fler och fler människor förväntar sig att kunna ladda sina bilar på kontoret, i gallerian, på restaurangen och i bostadsrättföreningen. Det kräver en snabb, pålitlig och skalbar energikälla. Det brukade innebära kostsamma uppdateringar av säkringen eller till och med behov att förnya elledningar i kvarteret för tillräcklig energiförsörjning. Nu kan du välja QuiPower istället.

Fast ROI

Gör ren energin till en del av dina tillgångar

Spara energi från solpaneler eller elnätet och använd den vid effekttoppar. Med QuiPower undviker du direkta och kontinuerliga kostnader för att uppgradera till en större säkring. Fastighetens energianvändning blir mer överskådlig och överraskningarna färre.

Låt inte lokal infrastruktur hålla dig tillbaka

Hyresgästerna kräver fler laddpunkter till bilarna, men din energitillgång är maximerad. Det skalbara QuiPower systemen levererar samma energiuppgradering som en ny kabel in i din fastighet, fast till en bråkdel av priset.

Attrahera nya hyresgäster till dina fastigheter

Att ha möjlighet att erbjuda bättre service än andra fastigheter har aldrig varit viktigare. Med QuiPower kan du erbjuda obegränsad billaddning, smart kontor/hemmiljö och problemfri energi, till varje hyresgäst.

Elnätet kanske sviker dig, men inte QuiPower

”När fler och fler hyresgäster installerar induktionshällar i sina lägenheter, blir strömavbrott ett vanligt fenomen. I slutänden var de tvungna att investera i nya huvudcentraler och nya elledningar för från elleverantören , vilket innebar att hela gatan fick grävas upp. QuiPower skulle ha löst det mycket snabbare och till en bråkdel av kostnaden och besväret.”

Selçuk Subaşı
Safe Backup Power

Säker reservkraft

Med QuiPower i din fastighet behöver du inte oroa dig över plötsliga strömavbrott eller risk för brand. QuiPower Storage levereras som standard med Nilar-batterier med mycket hög säkerhet och utan krav på installations- godkännanden.

Öka fastighetens värde

Med lägre och mer förutsägbara elräkningar förbättrar QuiPower den långsiktiga värderingen av din fastighet. Det gör att du kan planera för framtiden med full kontroll över driftskostnaderna.

Smarta kontorsmiljöer

QuiPower ger detaljerad information över energiförbrukning. QuiPower Nodes gör det möjligt för dina hyresgäster att kontrollera och automatisera belysning och elektronik på kontoret eller i lägenheten.

”Fast-track” för ert CSR-arbete

Med solpaneler på taket produceras överskottsel som inte kommer till användning i fastigheten. Med QuiPower slipper du köpa onödig energi från elnätet och kan istället spara egenproducerade solel för senare användning.

Kontakta oss för gratis rådgivning

Kontakta oss för gratis rådgivning

First
Last