Har du kontroll över energin i dina fastigheter?

Skapa en bättre arbets- eller boendemiljön för dina hyresgäster med ren och miljövänlig energi.

Fler och fler människor förväntar sig att kunna ladda sina bilar på kontoret, i gallerian, på restaurangen och i bostadsrättsföreningen. Det kräver en snabb, pålitlig och skalbar energikälla. Att få tillräcklig energiförsörjning brukade innebära kostsamma uppdateringar av säkringen eller till och med behov av att förnya elledningar i kvarteret. Nu kan du välja QuiPower i stället.

Fast ROI

Gör ren energi till en del av dina tillgångar

Spara energi från dina solpaneler eller elnätet och använd den vid effekttoppar. Med QuiPower undviker du direkta och kontinuerliga kostnader för att uppgradera till en större säkring. Fastighetens energianvändning blir mer överskådlig och överraskningarna färre.

Låt inte lokal infrastruktur hålla dig tillbaka

Hyresgäster kräver fler laddpunkter till sina bilar, men energitillgången är maximerad. Det skalbara QuiPower-systemet levererar samma energiuppgradering som en ny kabel in i din fastighet, fast till en bråkdel av priset.

Attrahera nya hyresgäster till dina fastigheter

Att ha möjlighet att erbjuda bättre service än andra fastigheter har aldrig varit viktigare. Med QuiPower kan du erbjuda obegränsad billaddning, smart kontor/hemmiljö och problemfri energi, till varje hyresgäst.

Elnätet kanske sviker dig, men inte QuiPower

“När fler och fler hyresgäster installerar induktionshällar i sina lägenheter blir strömavbrott ett vanligt fenomen. I slutändan blir fastighetsägarna tvungna att investera i nya huvudcentraler och nya elledningar från elleverantören, vilket innebär att hela gatan behöver grävas upp. QuiPower skulle ha löst det mycket snabbare och till en bråkdel av kostnaden och besväret.”

Selçuk Subaşı
Safe Backup Power

Säker reservkraft

Med QuiPower i din fastighet slipper du oroa dig över plötsliga strömavbrott eller risk för brand. QuiPower Storage levereras som standard med Nilar-batterier med mycket hög säkerhet och utan krav på installations- godkännanden.

Öka fastighetens värde

Med lägre och mer förutsägbara elräkningar förbättrar QuiPower den långsiktiga värderingen av din fastighet. Det gör att du kan planera för framtiden med full kontroll över dina driftskostnader.

Smarta kontorsmiljöer

QuiPower ger detaljerad information över energiförbrukning. QuiPower Nodes gör det möjligt för dina hyresgäster att kontrollera och automatisera belysning och elektronik på kontoret eller i lägenheten.

“Fast-track” för ert CSR-arbete

Med solpaneler på taket produceras överskottsel som inte kommer till användning i fastigheten. Med QuiPower slipper du köpa onödig energi från elnätet och kan i stället spara egenproducerad solel för senare användning.

Kontakta oss för gratis rådgivning

Vi vill hjälpa fastighetsägare att ställa om till ren och miljövänlig energi .
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Kontakta oss
First
Last