Markant sänkta elkostnader, bättre energiklassning och högre driftsnetto.

Det är bara några av fördelarna med att välja det patenterade QuiPower-systemet – för automatisk och intelligent energioptimering av din fastighet.

QuiPower gör det ingen annan kan

Grundtanken med QuiPower är enkel; att använda el på ett smart och kostnadseffektivt sätt.
Kärnan i systemet är energilagring och intelligent AI-styrning av fastighetens energiförbrukning, tillsammans med ren energi från solceller. För företag, fastighetsägare, hyresvärdar och BRF:er ger systemet en rad svårslagna fördelar.

QuiPowers automatiska och intelligenta analys av energidata – däribland väderprognoser, morgondagens spotpriser på Nord Pool och fastighetens förbrukningsmönster – gör att el kan köpas in när den är billig, lagras och användas när den är dyr att köpa från elnätet. Systemet lär sig snabbt hur och när varje fastighet använder energi, och med solceller och energilagring kan systemet till exempel spara solenergi från dagen för användning på kvällen.

Med QuiPower kan ni öka användningen av egenproducerad el och sänka CO2-utsläppen, vilket kan förbättra fastighetens energiklassning. Dessutom levereras systemet med funktionalitet som gör att ni kan öka fastighetens maximala effektuttag utan att byta till större säkringar, uppgradera kablage eller investera i kostsam infrastrukturutbyggnad.

Funktionalitet för kommersiella fastigheter

Det patenterade QuiPower-systemet möjliggör en rad funktioner som gör energiförsörjningen tryggare och billigare. Allt sker helt automatiskt och resultatet kan följas i realtid i QuiPower-appen. Här är några av de viktigaste funktionerna:

Hantera IMD-kraven med QuiPower

Optimera värdet av er solcellsanläggning

solceller

QuiPower löser effektbristen

Tekniken bakom – här är nästa generations energioptimering

Den patenterade QuiPower-plattformen bygger på både hård- och mjukvara. Systemet installeras av professionella installatörer och fungerar sedan helt automatiskt. Du får alla fördelar och funktioner utan att behöva övervaka, ändra eller anpassa. Beroende på om du redan har solceller installerade i din fastighet varierar ditt behov, och det går vi igenom med dig inför din installation.

Produkter och tjänster:

QuiPower möjliggör en rad funktioner som gör energiförsörjningen tryggare och billigare. Allt sker helt automatiskt och resultatet kan följas i realtid i QuiPower-appen. Här är några av de viktigaste funktionerna:

Så får du bättre fastighetsekonomi med QuiPower

Fem snabba frågor till Martin Lovén, försäljningschef på Enequi

Hur kan QuiPower förbättra driftsnettot i fastigheten?


– På en rad olika sätt. Möjligheten till energilagring, tillsammans med intelligent AI-styrning av energiflödena, kan till exempel kapa effekttoppar och därmed sänka elnätskostnaden. Med tariffstyrning kan också delar av förbrukningen styras till tidpunkter då elnätsavgiften är lägre.

Kan QuiPower även minska behovet av att köpa in el till fastigheten?

Ja, och det gäller i synnerhet om fastighetens solceller producerar ett överskott någon gång under dagen. Detta överskott kan lagras och sedan användas när energibehovet är större – vilket sker helt automatiskt – och det minskar behovet av att köpa in el från nätet.

Vilka andra finansiella fördelar ger QuiPower-systemet?

Förutom en ekonomisk besparing kan det minskade behovet av köpt el hjälpa fastighetsägare som siktar mot nettonoll-utsläpp. EU:s taxonomi är fortfarande svår att överblicka, men att mer energieffektiva fastigheter kommer att gynnas står ganska klart. Och det ger troligen flera följdeffekter, som till exempel en mer attraktiv fastighetsvärdering och större möjligheter till grön finansiering.

Hur snabbt tjänar man in investeringen i QuiPower?

– Det är såklart en central fråga, men inte helt lätt att svara på – kommersiella fastigheter har olika behov och energiförbrukning. Återbetalningstiden varierar också beroende på hur många elbilar som ska laddas, och om det redan finns solceller på taket. Så kontakta oss på Enequi för en första genomgång av era behov – det brukar få bilden att klarna väsentligt.

Men går det att säga något alls om återbetalningstiden?

– Ja, många av våra kommersiella kunder har varit behjälpta av de exempel vi satt samman för privatvillor. I dessa exempel varierar återbetalningstiden mellan 4 och 7 år. Den uträckningen är dessutom baserad på tidigare års lägre elpriser, och på de effektavgifter som gäller för privata fastigheter.

Så här skaffar du QuiPower i din fastighet

Att installera QuiPower-systemet är enkelt. Vi har partnerföretag över hela landet som tar hand om hela installationen, och när väl systemet är på plats så fungerar allt automatiskt.

Klicka här för att ta kontakt med oss och för att läsa om du får tillgång till QuiPower-systemet i fem enkla steg.

Vill du veta mer om hur Enequi kan hjälpa dig att spara energi – idag och i framtiden?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Checkboxes *