Jämför QuiPower mot andra lösningar

Det finns många olika typer av batterier på marknaden idag, både batterier med intelligent styrning och de utan. Nedan kan du jämföra hur QuiPower skiljer sig från konkurrenterna – både mot lösningar från elhandlare, lösningar från solelsleverantörer och vad skillnaden är mot att inte ha något batteri kopplat till sina solpaneler.

 •  
 • Off-grid iStrömförsörjning även vid strömavbrott.
 • Elpris­optimeringiSpara el när den är billig och använd när den är dyr.
 • Över­belastnings­skyddiSkyddar din huvudsäkring mot överbelastning.
 • Effekt­topps­kapningiKapa effekttoppar enligt ett förutbestämt tak för att undvika dyra kostnader.
 • Dynamisk effekt­topps­kapning iAutomatiserad kapning av effekttoppar, utan gränser, för maximal besparing.
 • Omvandlar batteri- & solel iOmvandlar både el från dina solpaneler och el från batteriet.
 • Elhandels­oberoendeiFull funktionalitet helt oberoende av vilken elhandlare du har till ditt elavtal.
 • Fas­balanseringiBalanserar de tre faserna i din fastighet, för lönsammare anläggning.
 • Tariff­styrning iAutomatisk styrning mot tidpunkter då elnätsavgiften är lägre.
 • Väder­prognos iFör att optimera batteriet mot morgondagens väder.
 • Individuell optimering iOptimeras mot ditt unika konsumtionsmönster.
 • Helt automatiseratiFull automatisering utifrån din fastighets förutsättnignar utan krav på manuell handpåläggning eller övervakning.
 • Stödtjänst (FCR)iLåt ditt energilager stötta elnätet när det behövs.
 • QuiPower
 • Ja, (tillval)
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Kommer Q2 2024
 • Solelsbatteri
 • Ja, vissa modeller
 • Nej
 • Ja, vissa modeller
 • Ja, vissa modeller
 • Nej
 • Ja
 • Ja
 • Ja, vissa modeller
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Ja, vissa modeller
 • Elhandelsbolags energilager
 • Nej.
 • Ja
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Ja
 • Ja
 • Inget batteri
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Ja
 • Nej
 • Ja, special­produkt finns
 • Nej
 • Nej
 • Nej
 • Nej