QuiPower Inverter

QuiPower Inverter – HYD KTL-3PH är en hybridväxelriktare för 3-fas. En hybridväxelriktaren
kan tillskillnad från en vanlig strängväxelriktare hantera produktion från både en solcellsanläggning och ett energilager (batteri). Växelriktarens uppgift är att konverterar likström som produceras av solcellsanläggningen eller tas från energilagret, till växelström som används i fastigheten.


I fastigheter uppstår det ofta en obalans i konsumtionen av el – som är utspridd på tre olika faser. Det gör att visa faser blir högre belastade än andra. Genom intelligent fasbalanseringen ser QuiPower Inverter till att fördela produktion från solcellsanläggningen (eller energilagret) så att rätt mängd energi fördelas till de olika faserna. Det möjliggör optimerat utnyttjande av producerad och lagrad energi och
minskat behov av inköpt el.


Med en växelriktare i QuiPower Inverter- serien kan du när som helst uppgradera till ett komplett QuiPower-system inklusive energilagring och intelligent styrning. QuiPower Inverter – HYD KTL-3PH är tillverkad av SofarSolar.

Intelligensen i QuiPower-plattformen

Nyckelfunktioner

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: