FAQ

Här finns frågor och svar för de mest vanligt förekommande frågorna om energilager, elbilsladdning, lastbalansering och solceller vi får. Välj det område du är intresserad av. Om du inte hittar svaret kan du kontakta oss här »

Om Enequi och QuiPower


Svar: Enequi är en svensk utvecklare och leverantör av intelligenta lösningar för energilagring och energioptimering i privata och kommersiella fastigheter. Vår lösning för att lagra el i din fastighet, QuiPower, bygger på årtionden av branscherfarenhet och ett åtagande att ge fastighetsägare kontroll över sin energiförsörjning – och på så sätt bidra till en problemfri övergång till ren och miljövänlig energi. Här kan du läsa mer om Enequi!

Svar: QuiPower är vår intelligenta lösning för energilagring – ett batteri med smart AI-styrning som hjälper dig att få kapade elkostnader, tryggare elförsörjning och ökad elkomfort. QuiPower-systemet består av en växelriktare, en intelligent hjärna och ett batterilager och har funktioner som bland annat elprisoptimering, effekttoppskapning och tariffstyrning. Läs mer här!

Svar: Det patenterade QuiPower-systemet möjliggör en rad funktioner som gör energiförsörjningen tryggare och billigare. Automatisk och intelligent analys av energidata – däribland väderprognoser, morgondagens spotpriser på Nord Pool och hushållets förbrukningsmönster – gör till exempel att el kan köpas in när den är billig, lagras och användas när den är dyr att köpa från elnätet. Systemet lär sig dessutom snabbt hur och när ert hushåll använder energi, och med solceller och energilagring kan systemet spara solenergi från dagen för användning på kvällen.

Svar: Många av de batterilager som finns på marknaden idag saknar en intelligent styrning. Det innebär helt enkelt att batteriet laddas upp när solen lyser, och laddar ur när energi förbrukas i fastigheten. Med den patenterade styrningen i QuiPower, själva hjärnan i systemet, så automatiseras lagringen så att den blir både kostnadseffektiv och smart ur miljösynpunkt. Några av funktionerna i QuiPower är bland annat elprisoptimering, effekttoppskapning och tariffstyrning. Du kan jämföra Enequi mot andra lösningar här.

Svar: Enequi producerar inte egna solceller utan samarbetar med installatörer runt om i hela landet. Dessa installatörer installerar också QuiPower-systemet, vilket gör det enkelt för dig som kund. Ta kontakt med oss idag så hjälper vi dig med både installation av solpaneler och intelligent energilagring!

Svar: Kostnaden för systemet varierar beroende på just din fastighets förutsättningar, om du har befintliga solceller eller inte samt vilken typ av energilagring du önskar och hur stor lagringskapacitet du har tänkt dig. Här kan du se en ungefärlig uträkning på investeringskostnaden och besparingen med QuiPower. Vi rekommenderar att du kontaktar oss för en skräddarsydd offert!

Svar: All utveckling sköter vi själva och det sker i Sverige, vi har även svensk support och delar av våra produkter har tillverkning i Sverige och Tyskland. Utöver det samarbetar vi med marknadsledande leverantörer för hårdvara.

Svar: Vi erbjuder 10 års garanti på våra batterier och 5 år på övriga beståndsdelar i QuiPower-systemet. Vi erbjuder också möjligheten att köpa till utökad garanti-tid på vissa delar i systemet.

Svar: QuiPower-plattformen består av en växelriktare, ett batteri och en intelligent styrning – detta installeras som ett komplett paket, antingen tillsammans med solceller eller med koppling till dina befintliga solpaneler. Du behöver inte ha två olika växelriktare. Även om du behöver byta ut en relativt ny växelriktare som du redan har, så får du mycket snabbt tillbaka din investeringskostnad eftersom QuiPowers intelligens är unik på marknaden och innebär kapade elkostnader för dig – både idag och imorgon.

Växelriktare


Svar: En växelriktare – eller inverter – är en anordning som omvandlar likström (DC) till växelström (AC) och vice versa. Detta behövs för att driva apparater som kräver växelström från ett batteri eller en solpanel. Växelriktare finns i olika storlekar och vissa är utformade för att fungera med specifika typer av batterier eller solpaneler.

Svar: Växelriktaren omvandlar likström till växelström och vice versa.

Svar: Hur många växelriktare du behöver beror på storleken på din solcellsanläggning, men det är sällan du behöver mer än en växelriktare eftersom olika växelriktare har olika kapacitet. Du anpassar med andra ord valet av växelriktare utefter din solcellsanläggning.

Svar:  Det finns inget universellt svar på den här frågan, eftersom storleken på en växelriktare varierar beroende på de specifika behoven i en viss installation. I allmänhet är dock en större växelriktare bättre lämpad för större belastningar, medan en mindre växelriktare kan vara lämpligare för mindre belastningar. Dessutom är det viktigt att se till att växelriktaren är rätt dimensionerad för att undvika över- eller underbelastning.

Svar:  Det finns olika sätt att omvandla växelström till likström, men det vanligaste är att använda en likriktare. En likriktare är en anordning som omvandlar växelström (AC) till likström (DC). Det gör den genom att vända på elektronflödet i växelströmmen. Denna process skapar en pulserande likströmssignal, som kan jämnas ut med hjälp av kondensatorer eller andra kretsar.

Svar:  I allmänhet används likström när en låg konstant spänning krävs. Till exempel för att driva en lågenergianordning eller för att driva en motor med konstant hastighet. Växelström används när högre spänningar behövs för uppgifter som belysning och uppvärmning.

Svar:  Ja. En inverter eller en växelriktare är en anordning som omvandlar likström (DC) till växelström (AC). Växelström är den typ av elektrisk ström som används i hem och företag.

Svar:  Det beror på storleken på växelriktaren och hur mycket effekt den producerar. Det finns större och mindre alternativ som kan dra olika mycket el.

Svar:  Ja, du kan ha två växelriktare. Oftast räcker det dock med endast en växelriktare som är anpassad efter storleken på din solcellsanläggning. Med QuiPower behöver du bara ha en växelriktare för dina solceller och batteri, men många andra lösningar för hemmabatterier på marknaden kräver två växelriktare.

Svar:  Växelriktaren placeras hängande på väggen, mellan solpanelerna och säkringslådan i huset. Den tar emot likströmsströmmen från solpanelerna och omvandlar den till växelström så att den kan användas i huset.

Svar:  Ja, växelriktare kan placeras utomhus.

Svar:  Det finns flera olika sätt att ansluta växelriktare, och det bästa sättet att göra det varierar beroende på växelriktare och kablage. I allmänhet har de flesta växelriktare dock ett par kablar som kommer ut ur dem och som måste anslutas till husets ledningar. Det kan också finnas en jordledning som måste anslutas också. Ta hjälp av en behörig installatör som kan kontrollera din växelriktares anvisningar och installera växelriktaren på ett säkert sätt.

Svar:  De kan bli ganska varma. De är avsedda att fungera i olika temperaturer, men som med de flesta elektroniska apparater är de varmast när de först slås på. Temperaturen kommer så småningom att stabiliseras, men det är alltid viktigt att tillåta tillräcklig ventilation runt alla elektroniska apparater som alstrar värme.

Ladda elbil


Svar: Du behöver inte ladda din elbil varje dag, men för att optimera batteriets livslängd så bör du inte låta din elbil gå ner till 0% batterikapacitet.

Svar: Ja, du kan ladda en elbil i ett vanligt uttag. Det är dock inte rekommenderat ur säkerhetssynpunkt och den kommer dessutom att laddas mycket långsammare än om du ansluter den till en laddningsstation.

Svar: Du kan ladda din elbil vid en laddbox, exempelvis hemma eller på en allmän parkering, eller på en laddningsstation.

Svar:  Ja, du kan ladda en elbil i ett garage så länge garaget har ett uttag för detta. De flesta elbilar levereras med en laddningssladd som ansluts till väggen, och vissa garage har till och med inbyggda laddningsstationer.

Svar:  Vad det kostar att ladda din elbil varierar givetvis beroende på var du laddar. Om du laddar hemma så räknas kostnaden utifrån det elavtal du har. Vid en laddningsstation så kan priserna också variera per kWh och detta framgår vid stationen, precis som vid en bensinstation. Om du har QuiPower-system hemma med elbilsladdning så optimeras laddningen av din elbil så att du ”tankar” när elen är som billigast.

Svar: Det är inte nödvändigt att ladda din elbil till 100 %. Det optimala sättet att ladda din elbil är att ladda den till mellan 80 och 90 %. Detta bidrar till att bibehålla batteriets livslängd och se till att du får bästa möjliga räckvidd av din bil.

Svar:  Det rekommenderas att du installerar en laddbox om du har en elbil eller plug-in hybrid hemma för att få säker och snabb laddning. Om du väljer en laddbox med QuiPower-systemet så optimeras dessutom din laddning så att du inte betalar mer än nödvändigt för elen.

Svar:  Ja, du kan ladda din elbil under ett åskväder. Det enda du behöver vara försiktig med är att hålla dig själv och eventuella andra personer i området säkra från blixten.

Svar:  Det beror på typ av elbil och laddare. Olika elbilar eller plug-in hybrider kan ta emot olika mycket effekt. En Tesla Model S kan till exempel laddas från 0 till 80 % på cirka 40 minuter med en Supercharger och en Kia EV6 laddar från 10% till 80% på ned till 18 minuter vid en snabbladdning. De flesta elbilar tar dock bara 4-8 timmar att ladda helt och hållet med ett vanligt 240-voltsuttag.

Svar:  Ja, du kan ladda en elbil när det regnar. Du behöver då en laddare som är utrustad med ett regnskydd.

Energilagring & Batterier


Svar: Ett solcellsbatteri kan vara hur stort som helst. Storleken på batteriet beror på hur mycket ström du behöver och storleken på ditt tak eller din fastighet. Generellt sett är batterierna dimensionerade i kilowattimmar (kWh) eller megawattimmar (MWh). Ett batteri på 1 kWh kan driva en enskild stationär dator i cirka 8 timmar eller en liten TV i cirka 20 timmar. Ett batteri på 10 kWh kan driva ett medelstort hem i cirka 10 timmar. Ett batteri på 100 kWh kan driva en stor kommersiell byggnad i cirka 3 dagar.

Svar: Solceller med batterier fungerar genom att solenergi används för att ladda ett batteri, som sedan kan användas för att driva apparater. Solpanelerna omvandlar solljuset till elektrisk energi som sedan lagras i batteriet. Batteriet kan användas för att driva enheter eller apparater när solen inte skiner, till exempel på natten eller vid dåligt väder. Med smart styrning kopplat till ditt batteri, som med QuiPower, så kan användandet av den lagrade energin optimeras.

Svar: Det enkla svaret är ja, det är lönsamt, men hur lönsamt det är beror givetvis på en rad olika faktorer så som din energiförbrukning, ditt elavtal, din nuvarande lösning för exempelvis värme och elbilsladdning, hur stort du bor, hur mycket du planerar att investera i energilagring, mm. Här kan du hitta vår uträkning för återbetalningstid om du väljer att investera i energilagring med solceller.

Svar: Ja, det är ofta lönsamt, men det kan bero på flera olika faktorer. Här hittar du vår lönsamhetskalkylator.

Svar: Ett hembatteri lagrar energi som kan användas för att driva apparater eller för att lagra energi för framtida användning. Kapaciteten hos ett batteri varierar, beroende på vilken storlek du väljer, men de flesta kan hålla flera timmars laddning. Vissa batterier med hög kapacitet kan lagra upp till flera dagars energi. Enequi har batterier med storlekar från 5 kWh upp till 200 kWh.

Svar: Ja: Du kan lagra solenergi på flera olika sätt, bland annat genom batterier, kondensatorer och vätgasbränsleceller. Genom att använda en eller flera av dessa lagringsmetoder kan du effektivt lagra solenergi för användning när solen inte skiner. Om du vill optimera din energilagring så behöver den vara intelligent, det vill säga att det behöver finnas en hjärna som kan styra din energilagring och berätta för batteriet när det ska lagra och när det ska generera energi till de olika delarna av ditt hem. QuiPowers hjärna är unik på marknaden.

Strömavbrott  


Svar: Ett strömavbrott är precis vad det låter som; ett avbrott i energiflödet, orsakat av att strömmen av någon anledning inte kommer fram som den ska.

Svar: I vanliga fall är svaret nej, eftersom växelriktaren – den som gör om solcellernas likström till hushållsel – går på just el. QuiPower Off-Grid bygger dock på att energilagret förser både växelriktaren och övriga huset med el, vilket gör det möjligt att fortsätta producera solel vid strömavbrott. Med hjälp av off-grid-funktionalitet kan du därför använda dig av solceller, och elen från dem och batteriet, vid strömavbrott. 

Svar: Att det blir strömavbrott beror vanligtvis på någon av dessa tre saker: kraftigt oväder, tekniska fel eller kapacitetsbrist. Det sistnämnda är något vi kan vänta oss alltmer av i framtiden.

Svar: Vad som behövs vid strömavbrott varierar beroende på hur länge avbrottet förväntas vara. Svenska myndigheter tipsar om att förbereda sig för långvariga strömavbrott genom att ha dessa saker hemma:

 • Värmeljus eller stearinljus
 • Tändstickor eller tändare
 • Ficklampa
 • Batteri-, vev- eller solcellsdriven radio
 • Behållare att spara vatten i
 • Mat som inte kräver uppvärmning
 • Extra element eller värmare som drivs av exempelvis fotogen
 • Husapotek med det allra viktigaste
 • Kontanter
 • Powerbank till mobilen

Du som har ett elverk slipper dock oroa sig över dessa saker. Genom att koppla in eget elverk vid strömavbrott går det att producera egen el oberoende av elnätet. Detta gör det möjligt att fortsätta att förbruka el även under strömavbrott, dock i mindre skala. Traditionella elverk drivs av bensin, etanol eller diesel, bränslen som inte är särskilt hållbara. För dig som vill ha ett miljövänligare alternativ till elverk vid strömavbrott finns effektiva energilagringslösningar, som till exempel QuiPower Storage från Enequi. Med solpaneler, QuiPower Storage och tillvalsfunktionen QuiPower Off-Grid får du en mycket självförsörjande kombination som tillåter dig att producera, lagra och använda egenproducerad el även under strömavbrott. Förutom att fungera som ett förnybart alternativ till elverk vid strömavbrott stärker lösningen också det ordinarie elsystemet till vardags.

Svar: Off-grid som begrepp kan innebära två saker: det ena är att inte vara ansluten till elnätet alls och det andra innebär att det finns en möjlighet att använda sig av reserv el vid strömavbrott. QuiPower med off-grid-funktionalitet erbjuder reservkraft i alla lägen.

Solpaneler & solceller 


Svar: Det beror på din kommun. Vissa kräver tillstånd, andra inte. I vissa fall kan du behöva ett tillstånd om du installerar solpaneler på en byggnad. I andra fall behöver du dock inget tillstånd om du installerar solpaneler på din fastighet (så länge de inte är anslutna till elnätet). Om du är osäker på om du behöver ett tillstånd eller inte är det bäst att kontrollera med din lokala kommun. De kan berätta vilka regler som gäller i ditt område och om du behöver tillstånd för solceller eller inte.

Svar: Solcellerna är mindre effektiva på vintern eftersom solens vinkel är lägre på himlen, vilket innebär att mindre ljus träffar cellerna. Solcellerna producerar dock fortfarande en hel del el på vintern eftersom solljuset sprids av atmosfären, vilket gör det tillgängligt i lägre vinklar. Solceller fungerar bättre när de är rena och fria från snö och is, så det är viktigt att hålla dem rena och klara på vintern för att få ut det mesta av dem.

Svar: Det är lätt att tro att det behövs ständigt strålande solsken för att producera solel. Men egentligen är dagsljus allt som behövs för att generera el. För att solcellsinstallationen ska vara värd investeringen bör det vara minst 800 soltimmar per år. I Sverige är medel solskenstiden mellan 1300 och 2000 soltimmar per år beroende på område.

Svar: Solceller producerar ungefär 60 % av sin potentiella effekt under en molnig dag. Molniga dagar är faktiskt bättre för solkraftsproduktion än soliga dagar eftersom molnen sprider ljuset och gör det mindre intensivt. Det är därför solpaneler levereras med en automatisk justering för att öka elproduktionen under mulna dagar.

Svar: Hur mycket el en solcell producerar per timme beror på solcellens storlek och typ, samt på väderförhållanden och tid på dygnet. Generellt sett producerar dock de flesta solceller mellan 8 och 12 watt per timme.

Svar: Ja, solpaneler har blivit dyrare de senaste åren eftersom tekniken har blivit mer populär och efterfrågan har ökat. Kostnaden för solpaneler sjunker dock fortfarande i takt med att tekniken förbättras och blir mer allmänt använd, så det är troligt att de kommer att fortsätta att bli mer prisvärda med tiden. Dessutom finns det ett antal statliga och finansiella incitament som hjälper till att kompensera kostnaden för att installera solpaneler, så se till att undersöka dessa alternativ om du är intresserad av att gå över till solenergi.

Svar: Om du kortsluter en solcellspanel kommer du sannolikt att skada panelen och/eller minska dess effektivitet. När en elektrisk anordning överbelastas eller utsätts för en plötslig strömstöt kan det leda till att anordningen kortsluts. Detta är vad som händer när det finns en direkt anslutning mellan den positiva och negativa terminalen på ett batteri, eller när två trådar rör vid varandra och skapar en krets. När det gäller solpaneler kommer det, om de kortsluts, att leda till att el strömmar genom panelen på ett okontrollerat sätt. Detta kan skada panelens celler och minska dess effektivitet.

Svar: Solceller kan vara lite svåra att felsöka, men här är några tips:

 1. Se till att solcellerna är rätt riktade mot varandra. Om de inte är rätt inriktade får du inte full effekt från dem.
 2. Kontrollera ledningarna och kontakterna för att se till att allt är i gott skick och korrekt anslutet.
 3. Kontrollera att det inte finns någon smuts eller skräp som hindrar ljuset från att nå solcellerna.
 4. Om solcellerna är skadade måste du byta ut dem.

Svar: Det finns flera saker som kan vara på gång. En möjlighet är att något hindrar ljuset från att träffa panelen, t.ex. löv, snö eller smuts. En annan möjlighet är att det finns ett problem med ledningarna eller själva panelen. Om du är osäker på om din solpanel fungerar korrekt är det bäst att rådgöra med en fackman.

Svar: Det finns några saker att ta hänsyn till när man svarar på denna fråga. Det mest uppenbara är hur mycket solpaneler kommer att spara på elkostnaderna. Beroende på storlek och typ av solcellsinstallation kan en husägare se en betydande minskning av sin månatliga elräkning. Men solpaneler ger också ett mervärde till ett hem. En nyligen genomförd studie från National Renewable Energy Laboratory visade att bostäder med solpaneler säljs för cirka 200 000 kr mer än bostäder utan solpaneler. Och den siffran kommer bara att stiga i takt med att solenergi blir alltmer populärt och regeringar runt om i världen lägger allt större vikt vid förnybara energikällor.

Svar: Ja, solceller kan driva en värmepump. En värmepump är en luftkonditionering som också kan användas för att värma upp ditt hem genom att utvinna värme från utomhusluften och överföra den inomhus. En soldriven värmepump skulle använda energi från solen för att utvinna värme från omgivningen och sedan använda värmepumpen för att överföra värmen in i hemmet. På så sätt kan du helt förlita dig på solenergi för att driva dina uppvärmningsbehov.

Svar: Ja, i dagsläget får du göra det som kallar för grönt avdrag vilket innebär att du får dra av en del av kostnaden för din investering. Det här är något som regeringen beslutar om och inte enskilda företag inom branschen.

Lastbalansering


Svar: Lastbalansering är en teknik som ser till att elsystem inte blir överbelastade av elbilsladdning. Tekniken fungerar så att den har ett tak för vad lasten får uppgå till, och då lasten närmar sig taket väljer systemet att dra ned samtliga punkter till en lägstanivå, alternativt stänga av systemet helt för att huvudsäkringen inte ska överbelastas. 

Svar: Lastbalansering kräver professionell inkoppling och installation. I QuiPower Storage är funktionen inkluderad i systemet från början, vilket gör att ingen separat inkoppling behövs. Tillbehören för elbilsladdning; QuiPower Charger och för reservkraft; QuiPower Off-Grid öppnar upp systemets möjligheter ytterligare och även dessa funktioner blir automatiskt lastbalanserade.

Svar: Lastbalansering behövs när du vill ha säker laddning utan krångel, som automatiskt anpassar sig utefter dina konsumtionsmönster. För att få ett stabilare energisystem som klarar av att ladda din bil och som lär sig att prioritera el utefter konsumtionsmönster krävs smart teknologi som hjälper till att balansera lasten på bästa sätt. Lastbalansering ger dig elbilsladdning som är snäll mot elsystemet.

Svar:  Det är svårt att ge lastbalansering ett generellt pris. Lastbalansering kan inte ses som en separat kostnad eftersom det är mer utav en funktion i ett system än en separat sak att köpa. Det går däremot att räkna ut hur mycket pengar som kan sparas vid en investering, speciellt då lastbalanseringen har ett energilager att stärka upp elförsörjningen med. Som tidigare nämnt bidrar lastbalanseringen och effektbalanseringen i QuiPower till en sänkt elkostnad, eftersom teknikerna kapar effekttoppar och undviker dyra effekttariffer.

Svar:  Dynamisk lastbalansering förbättrar samspelet mellan olika delar av elförbrukningen och lär sig konsumtionsmönster, så att strömmen prioriteras dit den behövs som mest. I fastigheter kan det i praktiken betyda att elen prioriteras in i fastigheten vid middagstid, i samband med matlagning och högre elförbrukning, för att sedan prioritera installerade elbilsladdare då elförbrukningen inomhus går ner igen. QuiPower har inbyggd effektbalansering och kan bland annat använda energi från energilagret till att kapa kostsamma effekttoppar och boosta elbilsladdning, som övrig tid drivs med dynamisk lastbalansering.

Svar: Lastbalansering är en teknik som garanterar säker elbilsladdning. Tekniken är snäll mot bakomliggande elsystem, ser till att säkringarna håller och finns ofta inbyggt i tex laddboxar. Enequis energilagringssystem QuiPower erbjuder förutom lastbalansering även effektbalansering, det vill säga möjlighet att stärka upp elbilsladdning och annan krävande elektronik med lagrad energi. Den smarta tekniken kapar effekttoppar genom att tillföra mer energi vid hög belastning, vilket bland annat sänker elkostnader.

Svar: Den största skillnaden mellan ett laddsystem med effektbalansering och ett med lastbalansering är att flera bilar som laddar samtidigt från ett laddsystem med lastbalansering får dela på den effekt som finns när maxgränsen uppnås, medan en elbilsladdare med effektbalansering automatiskt hämtar extra effekt från en alternativ energikälla för att se till att bilarna laddas så effektivt som möjligt. Skulle belastningen bli alldeles för hög har båda systemen funktioner som automatiskt stänger av eller elbilsladdningen.

Stödtjänster (FCR)


Svar: Stödtjänster, eller FCR, innebär att det batteri du har hemma för energilagring kan användas av Svenska Kraftnät för att balansera elnätet när det behövs.

Svar: Preliminärt under Q1 2024. Just nu pågår pilotprojekt.

Svar: Hur stor din ersättning blir beror på hur stor lagringskapacitet du har och hur ofta du vill göra batteriet tillgängligt för stödtjänster. Det beror också på hur stort behovet av stöttning finns hos Svenska Kraftnät samt hur ofta just ditt batteri “vinner” i budgivningarna. Du kan räkna på upp till 4000 kr i månaden om du har stöttningskapacitet på 10kW. Ersättningen per månad kan variera stort beroende på säsong.

Hittar du inte svar på din fråga?

Kontakta oss!


Fråga oss
First