Energieffektivisera fastigheten

Enequi kan hjälpa era att uppnå uppsatta mål för koldioxidutsläpp och energieffektivisering. Skärpta regulatoriska krav, höga målsättningar inom företaget eller nya hållbarhetskrav från kunderna är några av anledningarna till att energieffektivisering hamnat på fastighetsägares agenda.

Hållbarhet och energieffektivisering går hand i hand. Att elda för kråkorna är inte långsiktigt hållbart och även om vi slutar elda fossila resurser och övergår till egenproducerad fossilfri solel så finns det många delar inom en fastighet som kan optimeras.

QuiPower ger dig som fastighetsägare kontroll över din energianvändning och automatiserar effektiv användning av lokalproducerad solel för att ge dig maximalt effektutrymme och minimalt med förspilld överproduktion.

Energieffektivisering för gränsvärden under IMD-krav

Sedan 2021 finns det krav på installation av individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus med en energiprestanda (primärenergital) högre än:

– 180 kWh/m² och år i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län

– 200 kWh/m² och år i flerbostadshus i övriga län

För fastigheter som har sämre energiprestanda än ovan gäller alltså lagstiftad installation av IMD. Fastighetsägarna rekommenderar däremot att du som ansvarig för flerbostadshus istället fokuserar på att genomföra andra energieffektiviserande åtgärder för att hamna under gränsvärdet för IMD-krav.

QuiPower kan hjälpa dig att få en mer energieffektiv fastighet.

QuiPower – en del av framtidens fastigheter

QuiPower ger fastighetsägare full kontroll över omställningen till ren energi genom en säker, pålitlig och skalbar lösning för lokal energilagring och energikontroll.

Plattformen erbjuder mer energi från existerade infrastruktur och skyddar din fastighet från effektbrist och kapar höga effekttoppar. QuiPower reglerar också behovet av inköpt el med hänsyn till tidstariffer, väderleksprognoser och förutspått energibehov i fastigheten. Genom att automatisk balansera fastighetens laster och stötta upp med effektivt lagrad energi när det behövs skapas både mer effektutrymme och en mer energieffektiv fastighet.

QuiPower är energistyrning och energikontroll för kommersiella fastigheter som med hjälp av intelligent mjukvara och välvald hårdvara gör omställningen till ren och miljövänlig energi enklare.

Lösningar för att energieffektivisera fastigheten

Enequi erbjuder lösningar där solenergi eller el från nätet tillsammans med energilagring och automatiserad intelligens hjälper er att ta ett steg närmare era energieffektiviserings- och hållbarhetsmål.

Fastighetens energiprestanda förbättras med hjälp av QuiPower och förnybar el. Enligt boverket gäller att ”Om byggnaden har till exempel solceller så minskar det behovet att leverera energi till byggnaden, och därför blir byggnadens energianvändning lägre.” Med hjälp av intelligent energilagring kan nästa steg i energieffektivisering tas, då överproducerad energi kan lagras i det lokala nätet i byggnaden och användas när behov finns.

QuiPower hjälper er i resan mot en mer energieffektiv fastighet genom att;

  • Visualisera energiförbrukningen och baslast – det som mäts kan åtgärdas
  • Kapa effekttoppar – för att reducera effektavgifter
  • Lagra överproducerad solel – för att minska behovet av inköpt el
  • Balansera fastighetens laster – för optimerad lokal energianvändning
  • Möjliggöra ytterligare energilagring i befintliga system, t.ex. varmvatten.

Vad du kan göra för hållbarhet och energieffektivisering i din fastighet;

  • Kartlägg baslasterna och ifrågasätt onödiga helg/natt-förbrukare
  • Se över ventilationsstyrning  – Gycom kan hjälpa er
  • Se över belysningsautomation och armaturer
  • Se över inomhustemperatur

Och självklart –  se över både elhandels- och elnätsavtal för att optimera förutsättningarna för resurseffektivisering med QuiPower.

Jag vill veta mer – kontakta mig!

Fyll i dina kontaktuppgifter och företagsnamn nedan så får du personlig kontakt
med en av våra QuiPower-experter.

Kontakta oss
First
Last