Hantera IMD-kraven med QuiPower

2021 infördes krav på individuell mätning och debitering (IMD) för boende i flerbostadshus med dålig energiprestanda. Detta kan innebära en kostsam investering för många fastighetsägare. Här kan Enequis QuiPower-system vara en del av lösningen. Systemets svårslagna möjligheter till energieffektivisering kan nämligen hjälpa fastighetsägare att sänka energiförbrukningen så pass mycket att de inte omfattas av IMD-kraven.

IMD betyder Individuell Mätning och Debitering och innebär att man som boende i ett flerbostadshus får betala för sin egen energiförbrukning av till exempel värme, el och varmvatten.
Sedan 2021 finns det krav på installation av individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus med en energiprestanda högre än:

– 180 kWh/m² och år i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län
– 200 kWh/m² och år i flerbostadshus i övriga län

För fastigheter som har sämre energiprestanda än ovan gäller alltså lagstiftad installation av IMD. Fastighetsägarna rekommenderar däremot att du som fastighetsägare fokuserar på att genomföra energieffektiviserande åtgärder för att hamna under dessa gränsvärden, och här kan Enequis patenterade QuiPower-system vara en del av lösningen.

Så går det till

Enequi kan hjälpa era att uppnå uppsatta mål för koldioxidutsläpp och energieffektivisering. Kärnan i QuiPower är energilagring och intelligent AI-styrning av fastighetens energiförbrukning, tillsammans med ren energi från dina solpaneler. Enequis intelligenta hjärna QuiPower Core vet om det blir soligt i eftermiddag och hur mycket varje kilowattimme kommer att kosta i morgon. Dessutom lär sig QuiPower hur fastighetens energiförbrukning varierar över ett dygn och ett år – och använder all den här informationen för att automatiskt styra energin från solcellerna och energilagren. Det innebär att:

  • QuiPower automatiserar en effektiv användning av lokalproducerad solel för att ge dig maximalt effektutrymme och minimalt med förspilld överproduktion.
  • Systemet erbjuder mer energi från existerade infrastruktur, skyddar din fastighet från effektbrist och kapar höga effekttoppar.
  • QuiPower reglerar också behovet av inköpt el med hänsyn till tidstariffer, väderleksprognoser och förutspått energibehov i fastigheten.
  • Genom att automatisk balansera fastighetens laster och stötta upp med effektivt lagrad energi när det behövs skapas både mer effektutrymme, en mer energieffektiv fastighet och en lägre energiprestanda.

Och det är de två sista punkterna som är särskilt viktiga för att hantera de nya IMD-kraven. Enligt boverket gäller att ”Om byggnaden har till exempel solceller så minskar det behovet att leverera energi till byggnaden, och därför blir byggnadens energianvändning lägre.” Med hjälp av intelligent energilagring kan du alltså ta nästa steg i energieffektiviseringsresan. Din överproducerade solcellsenergi kan lagras i det lokala nätet i byggnaden och användas när behovet finns.

Läs mer om hur du installerar QuiPower-systemet i din fastighet.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: