Öka användningen av förnybar el

Kanske tillhör din fastighet en av de som redan tagit steget mot egenproducerad och förnybar el. Kanske överväger ni just nu att installera en solenergianläggning. Oavsett är det helt rätt att samtidigt installera QuiPower – smart energilagring och energikontroll.

Minska behovet av inköpt el

Ta vara på den egenproducerade energin som era solpaneler producerar. Många kommersiella fastigheter har stora takytor med möjlighet till hög solelsproduktion, men inte alltid ett behov som följer solkurvan. Enequi, tillsammans med certifierade QuiPower installatörer tillhandahåller lösningar som producerar solel, lagrar energi från solpanelerna och elnätet, kapar effekttoppar och sköter elbilsladdning.

Genom att lagra energi när det finns gott om den minskar behovet av inköpt el. Hög solelsproduktion på dagen, men låg förbrukning i fastigheten kan justeras med ökad energilagring på dagen. När eftermiddagen kommer och förbrukningen ökar, kanske på grund av skillnader i den produktionsdriften eller ökad laddning av tjänstefordon – då förser QuiPower fastigheten med extra energi.

Energilagring anpassat efter era elbehov

Hur din fastighet konsumerar energi skiljer sig från andra fastigheter. Några faktorer är svåra att påverka så som geografisk placering, väder och nödvändig drift. Dessa faktorer tar QuiPower med i beräkningen för att optimera hur energin används i din fastighet. Utöver det lyssnar QuiPower på fastighetens övriga behov som kan vara säsongsbetonade, beroende av hur elbilarna brukar laddas eller de veckor som vanligtvis innebär underhåll i produktionen och därmed lägre förbrukning.

Utefter era förutsättningar kommer QuiPower optimera användningen av förnybar energi. Fastighetsdriften går alltid först, så laddning av energilagret kommer ske när ni producerar mer solel än ni gör av med. Det kan låta självklart, men många system väljer att lagra solenergi under dagen oavsett om den överproduceras eller inte. Det är ett överflödigt steg att lagra energi som redan behövs och skapar onödiga systemslitage och minskar energioptimeringen. QuiPower lagrar därför överproduktion under dagen, men kan såklart ladda från elnätet andra tider för att optimera fastighetsdriften.

Installera QuiPower med solpaneler och förnybar el

När det finns effektutmaningar i en fastighet kan energilagring utan koppling till solpaneler vara högst aktuellt. De flesta väljer dock att genomföra en komplett installation och komplettera energilagring med solpaneler och ofta även elbilsladdning och off-grid funktionalitet.

Har du frågor kring hur din kommersiella fastighet på bästa sätt kan utnyttja egenproducerad förnybar energi? Kontakta oss idag så hjälper vi er!

Kontakta oss
First
Last