Optimera värdet av er solcellsanläggning

Kanske har ni redan tagit steget mot egenproducerad och förnybar el. Kanske överväger ni just nu att installera en solenergianläggning i fastigheten. Oavsett vilket så är det helt rätt att samtidigt installera QuiPower – smart energilagring och energioptimering.

Många kommersiella fastigheter har stora takytor med möjlighet till hög solelsproduktion, men inte alltid ett energibehov som följer solkurvan. Enkelt uttryckt så skiner solen på dagen medan många fastigheter har högst energiförbrukning på kvällen och morgonen. Här kan en stor del av lösningen ligga i QuiPower-systemet som erbjuder energilagring och intelligent AI-styrning av fastighetens energiförbrukning. Genom att lagra solenergi från dagen kan den användas senare – när till exempel hyresgästerna kommer hem eller när tjänstebilar ska laddas.

Enequis intelligenta hjärna QuiPower Core vet om det blir soligt i eftermiddag och hur mycket varje kilowattimme kommer att kosta i morgon. Dessutom lär sig QuiPower hur fastighetens energiförbrukning varierar över ett dygn och ett år – och använder all den här informationen för att automatiskt styra energin från solcellerna och energilagret.

Utefter era förutsättningar kommer QuiPower att optimera användningen av förnybar energi. Fastighetsdriften går alltid först, så laddning av energilagret kommer att ske när ni producerar mer solel än ni gör av med. Det kan låta självklart, men många system väljer att lagra solenergi under dagen oavsett om den överproduceras eller inte. Det är ett överflödigt steg att lagra energi som redan behövs – det skapar onödiga systemslitage och minskar energioptimeringen. QuiPower lagrar därför överproduktion under dagen, men kan såklart ladda från elnätet andra tider för att optimera fastighetsdriften.

Utöver att optimera värdet av er solcellsanläggning och minska behovet av att köpa in el från elnätet så erbjuder QuiPower-systemet en rad fördelar för Sveriges fastighetsägare. Läs mer om dem här.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: