QuiPower Core

QuiPower Core är hjärnan i QuiPower-plattformen som kontrollerar, analyserar och styr utifrån fastighetens rådande förutsättningar och behov. QuiPower Core monteras vägghängt och kopplas ihop med både energilager och hybridväxelriktare för att intelligent kunna reglera energiflödena till och från dessa. Centralen ansluts även till fastighetens nätverk, vilket möjliggör realtidsvisualisering av pågående styrning och historiska data.


Energiflödena i fastigheten kan följas och regleras via QuiPower appen som användaren enkelt laddar ner till sin mobil. Där kan även konfiguration av användarspecifika inställningar göras; till exempel val av olika scenarion som effekttoppskapning, tariffstyrning, time-shifting eller styrning av elbil.

Intelligensen i QuiPower-plattformen

Nyckelfunktioner
  • Dynamisk styrning av fastighetens effekt- och energibehov
  • Visualisering av fastighetens energianvändning
  • Förberedd för reservkraft med QuiPower Off-Grid

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: