Elprisoptimering

Precis som aktier köps på börsen, köps el in med timpris på elbörsen. Med aktiv elhandel minskar elkostnaden då energianvändningen minimeras när det är dyrt och prioriteras när det är förmånligt, samtidigt som du behåller din elkomfort.

Minska din elhandelskostnad genom att låta QuiPower optimera fastighetens elkonsumtion med dagens elpriser i åtanke.

Genom förbrukningsprognoser, produktionsprognoser och dagen-före-priser (day-ahead) kommer ditt QuiPower-system förbereda sig på att styra fastighetens elkonsumtion mot maximal besparing. QuiPower övervakar och justerar i realtid vilken energikälla som prioriteras för att optimera utnyttjandet av egenproducerad el, lagrad el och inköp av el från elnätet när det är billigt.

  • Laddar automatiskt ditt energilager när elpriset är som billigast
  • Använd din lagrade el när elpriset är som dyrast
  • Minska kostnaderna för att ladda din elbil genom att automatiskt ladda vid rätt tidpunkt*
  • Minska husets uppvärmingskostnad genom att prioritera driften till timmar när elpriset är lågt*

Optimering av dina elhandelskostnader är möjligt genom uppkoppling mot den Nordiska elbörsen Nord-Pools day-ahead priser, tillsammans prognoser och realtidsdata för din energianvändning.

Tilläggstjänsten Elprisoptimering

Elprisoptimering är en tilläggstjänst för dig med ett QuiPower-system.

Pris: Gratis i 6 månader, därefter från 79 kr/månad.
Uppsägningstid: 30 dagar


* möjligt med en QuiPower Charger elbilsladdare
* möjligt när ditt värmesystem är SG-ready