Så mycket sparar du

Tack vare den unika intelligensen i QuiPower så kan du spara upp till 70% på din elräkning. Nedan kan du se hur vi har räknat.

Spara pengar med QuiPower

Section

Välj vilket års priser du vill använda
Visa per år eller månad
Val

Utan solceller & QuiPower

Non-selected

Köpt energi:kWh

Kostnad:kr

Med solceller & QuiPower

Non-selected

Köpt energi:kWh

Såld energi:kWh

Kostnad:kr

Besparing:*kr

Utan solceller & QuiPower

2022

Köpt energi:

Kostnad:

Med solceller & QuiPower

2022

Köpt energi:

Såld energi:

Kostnad:

Besparing:*

Utan solceller & QuiPower

2023

Köpt energi:

Kostnad:

Med solceller & QuiPower

2023

Köpt energi:

Såld energi:

Kostnad:

Besparing:*

Utan solceller & QuiPower

2022, EV

Köpt energi:

Förbrukning, bil:

Kostnad:

Med solceller & QuiPower

2022, EV

Köpt energi:

Såld energi:

Kostnad:

Besparing:*

Utan solceller & QuiPower

2023, EV

Köpt energi:

Förbrukning, bil:

Kostnad:

Med solceller & QuiPower

2023, EV

Köpt energi:

Såld energi:

Kostnad:

Besparing:*

Utan solceller & QuiPower

2022, QuiPowerNode

Köpt energi:

Förbrukning, hp:

Kostnad:

Med solceller & QuiPower

2022, QuiPowerNode

Köpt energi:

Såld energi:

Kostnad:

Besparing:*

Utan solceller & QuiPower

2023, QuiPowerNode

Köpt energi:kWh

Förbrukning, HP:kWh

Kostnad:kr

Med solceller & QuiPower

2023, QuiPowerNode

Köpt energi:kWh

Såld energi:kWh

Kostnad:kr

Besparing:*kr

Utan solceller & QuiPower

2022, QuiPowerNode, EV

Köpt energi:

Förbrukning, bil:

Förbrukning, HP:

Kostnad:

Med solceller & QuiPower

2022, QuiPowerNode, EV

Köpt energi:

Såld energi:

Kostnad:

Besparing:*

Utan solceller & QuiPower

2023, QuiPowerNode, EV

Köpt energi:

Förbrukning, bil:

Förbrukning, HP:

Kostnad:

Med solceller & QuiPower

2023, QuiPowerNode, EV

Köpt energi:kWh

Såld energi:kWh

Kostnad:

Besparing:*

Uträkningarna ovan är baserade på verklig kunddata och verkliga historiska elpriser för 2022 och 2023. Tänk på att din besparing kan se olika ut och beror på många olika faktorer, så som elpris, väder, lagringskapacitet, storlek på solcellsanläggning med mera. Det case som presenteras här är baserat på en 13 kWp solcellsanläggning, QuiPower växelriktare 10 kW och batterilagring med kapacitet på 10 kWh.

*Besparing är baserad på ett snitt och inkluderar ersättning för såld energi.