QuiPower Charger

QuiPower Charger är ett intelligent elbilsladdningsutbud från Enequi. Genom att låta QuiPower-plattformen styra laddning av elfordon i kombination med egenproducerad solel och energilager skapas nya möjligheter för att minimera energikostnader och maximera laddkomforten.


Vid installation av en eller flera elbilsladdare i fastigheten adderas en stor last som är viktig att kontrollera. QuiPower-systemet styr och kontrollerar elbilsladdningen, tillsammans med övriga laster i fastigheten, för att hålla nere elnäts- och elhandelskostnader samt för att skydda säkringen.


Samtliga laddare i sortimentet kommunicera med QuiPower Core och kan utnyttja egenproducerad solel eller lagrad energi. Vid önskemål om att knyta elbilsladdare till en betaltjänst bör Compleo Eco online 11 kW väljas där stöd för att enkelt skapa användar-id, använda faktureringstjänster samt debitera för elbilsladdningen finns.

Intelligensen i QuiPower-plattformen

Nyckelfunktioner

Dynamisk lastbalansering

Produktval Compleo; stödjer betaltjänst för elbilsladdning

Kompatibel med QuiPower-plattformen

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: