Stödtjänster

för QuiPower

Nu kan du snart tjäna och inte bara spara pengar med QuiPower! Enequi lanserar Stödtjänster för QuiPower, det innebär att du som fastighetsägare nu kan hjälpa till att stabilisera elnätet och för det får du betalt!

QuiPowers grundläggande intelligens tillsammans med stödtjänster gör det möjligt för dig att få en årlig ersättning på över 50 000 kr! 1

Du ska tjäna på den hjälp som du verkligen ger det svenska kraftnätet – därför betalar Enequi ut ersättning för den faktiska kapacitet du bidragit med. Det är rättvist och lönsamt för dig – vi kallar det prestationsbaserad ersättning!

Varför är Stödtjänster med QuiPower unikt?

  • Prestationsbaserad ersättning för stödtjänster (FCR) – du kan påverka vad du tjänar
  • Möjlighet att behålla samma besparing och ersättning som du genererar idag från solcellsanläggningen samtidigt som du har Stödtjänster aktiverat
  • Möjlighet att spara pengar med smart elbilsladdning samtidigt som du har Stödtjänster aktiverat
  • Möjlighet att spara pengar genom att styra krävande elförbrukare samtidigt som du har Stödtjänster aktiverat

Vad är Stödtjänster / FCR?

Med Stödtjänster för QuiPower aktiverat så upplåter du ditt hembatteri som reserv när elnätet behöver det. Som tack för att du gör det, så betalas en ersättning ut. Ersättningens storlek varierar beroende på hur stort ditt batteri och din växelriktare är, samt hur ofta ditt batteri behövs för stabilisering. En genomsnittlig historisk ersättning för frekvensreglering med QuiPower är 312,5 kronor/kW/månad. (260 kr/kW/mån exkl. moms).

Varför behövs stödtjänster?

Andelen förnybar energi i elsystemet ökar och i takt med det uppstår nya uppmaningar kopplade till balansen i elnätet. För att elsystemet ska fungera så krävs det att produktion och förbrukning av el balanseras. Eftersom det inte går att lagra el i omfattande skala så behöver elen produceras samtidigt som den ska förbrukas, vilket kan vara svårt med förnybara källor då det till exempel inte alltid blåser. Svenska Kraftnät ansvarar för balanseringen av hela det svenska kraftsystemet och balansen regleras både automatiskt och manuellt. I takt med att allt fler privatpersoner upplåter sina hemmabatterier för användning till Svenska Kraftnät så ökar möjligheterna till stabiliseringen av elnätet och det blir mindre sårbart.

De stödtjänster som du kommer att tillhandahålla när du aktiverar Stödtjänster för QuiPower är Frekvenshållningsreserven (FCR – Frequency Containment Reserve) och i dagsläget närmare bestämt FCR-D.

Tänk på att du som köper solceller, hembatterier, elbilsladdare och därmed förenliga tjänster alltid är ansvarig för att du följer skatteverkets riktlinjer vid utnyttjande av grön teknik-avdrag.

1. System med budbar effekt på 10 kW, samt faktisk ersättning från en anläggning i SE4 på 10 kWp. Ersättning beror på fastighetsprofil, installerad kWp, geografisk position samt elområde.