Lös effektbristen

Effektbrist – en följd av elektrifieringen av samhället som ställer nya krav på dig som fastighetsägare. Antalet elbilar ökar snabbt och resulterar i effektutmaningar för många fastighetsägare som behöver möjliggöra laddning. Men vad gör man när effekten inte räcker till? QuiPower kan vara lösningen ni söker.

Hur löser man effektbrist och kapar effekttoppar?

Effektbrist, det vill säga när fastighetens elförsörjning helt enkel inte kan tillhandahåll tillräckligt med effekt. Då är den vanliga och tidskrävande lösningen uppdatering av de elkablage som dragits fram till fastigheten. Det är en dyrköpt räddning som förutsätter att elnätsbolaget kan leverera mer kapacitet eller har effektutrymme att genomför en uppgradering i området – vilket speciellt i stadskärnor ofta medför ytterligare bekymmer.

Men QuiPower från Enequi kan både effektbrist och effekttoppar hanteras utan att nya serviskablar behöver installeras. QuiPower-systemet lagrar energi när belastningen är låg och gör den tillgänglig för att skapa mer effektutrymme, när belastningen är hög. Lagringen av energi kan ske antingen från elnätet till exempel under natten när övrig elkonsumtion är reducerad eller från fastighetens solpaneler under dagen när hyresgästerna inte är hemma. QuiPower är en betydligt snabbare lösning än att dra nya elkablar i kvarteret. Dessutom lyssnar och lär sig QuiPower hela tiden hur fastighetens elförbrukning ser ut, för att optimera lagring och styrning av inkopplade laster. Det håller effekttopparna under kontroll – automatiskt.

Vad är en typisk effektutmaning?

Många olika typer av kommersiella fastigheter drabbas av effektutmaningar till följd av ett ökat effektbehov. Ofta beror detta på de nya kraven från hyresgäster eller kunder till följd av elektrifieringen av samhället i stort. En typisk effektutmaning för en bostadsrättsförening är till exempel att de flesta kommer hem och kopplar in sin elbil i laddaren strax efter 17-tiden på vardagar. Från att ha haft en stabil baslast under dagen, från t.ex.värme- och ventilationssystem, resulterar nu flertalet inkopplade elbilar i att effektkurvan sticker i taket.

Varför är en effektutmaning ett problem?

En fastighets elsystem ska ha kapacitet att leverera den effekt som den inkopplade enheterna, t.ex. elbilarna kräver, om begränsningar uppstår i systemet finns en effektutmaning.

Många kommersiella fastigheter har så kallade effektabonnemang från sin elnätsleverantör. Det innebär att över ett visst gränsvärde blir det avsevärt dyrare att tillhandahålla den el-effekt som fastigheten kräver.

Ibland är problemet än mer påtagligt och det finns helt enkelt inte tillräckligt med kapacitet i den inkommande serviskabeln som står för fastighetens elförsörjning. Vilket innebär att effektbehovet helt enkelt inte kan täckas.

QuiPower skapar mer utrymme vid effekttoppar

Elektrifieringen skapar nya användarmönster och gör att effekttoppar blir ett vanligare bekymmer. För kommersiella fastigheter kan skillnaden mellan välkontrollerade effektuttag och många höga effekttoppar innebära en tydlig besparing på elräkningen. 

QuiPower har ett inbyggt Energy Managment System som hela tiden övervakar och analyserar fastighetens effektbehov och jämför det med historisk data och med prognoser för morgondagen. Det gör att QuiPower kan förse fastigheten med lagrad energi och effektutrymme när den som mest behöver det. 

Vill du veta mer? Kontakta Enequi idag!

Kontakta oss
First
Last