Lös effektbristen

Enequi kan hjälpa era att uppnå uppsatta mål för koldioxidutsläpp och energieffektivisering. Skärpta regulatoriska krav, höga målsättningar inom företaget eller nya hållbarhetskrav från kunderna är några av anledningarna till att energieffektivisering hamnat på fastighetsägares agenda.

Olika typer av kommersiella fastigheter kommer under de närmaste åren att drabbas av effektutmaningar till följd av en ökad elektrifiering. För många är utmaningarna redan här. En kommande effektutmaning för en bostadsrättsförening är till exempel att de flesta boende inom några år kommer att vilja plugga in sin elbil i laddaren när de kommer hem från jobbet. Det kommer att leda till att effektkurvan stiger brant.

Dessa effekttoppar riskerar för det första att markant öka fastighetens energikostnader. Många kommersiella fastigheter har så kallade effektabonnemang från sin elnätsleverantör. Det innebär att över ett visst gränsvärde blir det avsevärt dyrare att tillhandahålla den el-effekt som fastigheten kräver. Ibland är problemet än mer påtagligt och det finns helt enkelt inte tillräckligt med kapacitet i den inkommande serviskabeln som står för fastighetens elförsörjning. Vilket innebär att effektbehovet helt enkelt inte kan täckas.

Den vanliga och tidskrävande lösningen på effektbrist är att uppgradera de elkablage och den infrastruktur som dragits fram till och i fastigheten. Det är en dyrköpt lösning som också förutsätter att elnätsbolaget kan leverera mer kapacitet eller har effektutrymme att genomföra en uppgradering i området – vilket inte alltid är fallet.

Så kan QuiPower lösa utmaningen

QuiPower-systemet kan lösa utmaningarna med både effekttoppar och effektbrist utan nya serviskablar eller infrastruktur. Kärnan i QuiPower är energilagring och intelligent AI-styrning av fastighetens energiförbrukning, tillsammans med ren energi från dina solpaneler. Enequis intelligenta hjärna QuiPower Core vet om det blir soligt i eftermiddag och hur mycket varje kilowattimme kommer att kosta i morgon. Dessutom lär sig QuiPower hur fastighetens energiförbrukning varierar över ett dygn och ett år – och använder all den här informationen för att automatiskt styra energin från solcellerna och energilagret.

QuiPower-systemet kan lagra energi när belastningen på elnätet och/eller i fastigheten är låg och göra den tillgänglig för att skapa mer effektutrymme när belastningen är hög. Lagringen av energi kan ske antingen från elnätet eller från fastighetens solpaneler – helt beroende på vad som är mest kostnadseffektivt just idag. Det minskar behovet av att köpa in el när belastningen är hög, vilket i sin tur minskar effekttopparna och säkrar elförsörjningen.

Här kan du läsa mer om QuiPowers olika funktioner för energioptimering.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: