Enequi integritetspolicy


Uppdaterad 2023-02-22

1. Information om hantering av personuppgifter

Enequi värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg med att dela dina uppgifter med oss. För oss på Enequi är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer att behandla dina personuppgifter.

I denna integritetsinformation ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra hemsidor, använder vår mobila applikation, köper våra produkter eller tjänster eller på andra sätt integrerar med oss. Informationen är framtagen för att efterleva de lagar och regler som finns på hur företag och andra aktörer får behandla personuppgifter, så kallad dataskyddslagstiftning. Några exempel på denna lagstiftning är dataskyddsförordningen (2016/679, GDPR) och dataskyddslagen (lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Lagringstid för persondata beskrivs i avsnitten 3 och 6 och gäller om inte annan lag är tillämplig och har företräde som t ex arkivering av redovisningsdata.

Enequi arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här på https://www.enequi.com/sv/enequi-integritetspolicy/.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Enequi AB (Enequi), Kung Hans väg 3, 192 68 Sollentuna, organisationsnummer 559142-7538 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Enequi.

Enequi har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa Enequi att följa gällande dataskyddslagstiftning. Ombudet kan kontaktas via info@enequi.com eller per telefon på 010 -122 17 00.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Enequi?

Vi samlar in dina personuppgifter när du exempelvis köper produkter, använder tjänster eller kontaktar kundservice. Exempel på personuppgifter är fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst).

När du har lämnat personuppgifter till oss på Enequi använder vi dessa för de ändamål, och med stöd av den lagliga grund, som anges nedan:

A. För dig som är kund hos Enequi

När du som kund handlar hos Enequi samlar vi in dina personuppgifter för ändamålet att hantera din beställning, administrera ditt köp samt återkoppla till dig i form av eventuella frågor, enkäter och marknadsföring vi tror kan passa dig. De personuppgifter vi samlar in samband med detta är:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer (i vissa unika fall)
 • Fastighetsbeteckning (i vissa unika fall)

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är att fullgöra vårt avtal med dig för att hantera din beställning och administrera ditt köp. För frågor/marknadsföring hänförliga till köpet är den lagliga grunden för behandling av personuppgifter vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och informera dig om relevanta nyheter. I samband med köpet, och vid varje utskickstillfälle, kommer du alltid ha möjligheten att tacka nej till marknadsföringsutskick i enlighet med marknadsföringslagen (2008:486). Har du inte avböjt mejlutskick kommer personuppgifterna sparas så länge du inte avregistrerar dig och raderas då senast efter 1 månad. Oavsett kan vi komma att lagra dina personuppgifter upp till 5 år efter köp för att främja vår kundrelation och kunna uppfylla våra
garantiåtaganden.

B. För dig med företagskonto hos Enequi

Vi samlar in dina personuppgifter i anslutning till att du skapar ett företagskonto hos oss med ändamålet att kunna administrera ditt företagskonto och de förmåner som är kopplade till kontot. Vi kan även komma att skicka ut marknadsföring som vi tror passar dig. De personuppgifter vi samlar in är:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer (om enskild firma som organisationsnummer)

Den lagliga grunden för insamlandet av personuppgifter är vårt berättigande intresse av att uppfylla våra åtaganden till dig som företagskund och för att skicka ut marknadsföring vi tror passar dig. Personuppgifterna behandlas så länge du har ett företagskonto och gallras senast 1 år efter att du avslutat ditt konto hos oss.

C. För dig som kontaktar oss via kundtjänsten

Du har möjlighet att kontakta oss via våra webbformulär på vår hemsida, telefon eller mejl. När du gör det samlar vi in dina personuppgifter för ändamålet att assistera dig i dina eventuella offertförfrågningar, generella frågor eller klagomål samt återkoppla med egna frågor och enkäter om hur du tycker vår service har varit. De personuppgifter vi kan komma att samla in är:

 • För- och efternamn
 • Hemstad
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Företag
 • Personuppgifter du kan komma att inkludera i ditt meddelande

Den lagliga grunden för vårt insamlande av dina personuppgifter är vårt berättigande intresse att assistera dig vid alla sorters frågor och klagomål du kan komma att kontakta oss med.

D. För dig som önskar att vi skickar nyhetsbrev

När du på olika sätt är i kontakt med oss har du i vissa fall möjlighet att godkänna marknadsutskick från oss. Ändamålet att kunna förse dig med nyhetsbrev eller erbjudanden. De personuppgifter vi kan komma att samla in för behandlingen är:

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Hemadress

Den lagliga grunden för insamlandet av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att förse dig med marknadsföringsmaterial. Är du privatperson som inte köpt varor hos oss kommer vi bara skicka marknadsföring efter att vi erhållit ditt uttryckliga samtycke, och du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Det kan du göra genom att följa instruktionerna för avregistrering i våra mejl och sms, eller genom att kontakta oss. Även om du drar tillbaka ditt samtycke kan vi fortfarande komma att kontakta dig avseende andra behandlingar, exempelvis för att skicka offert om du har efterfrågat det. Har du godkänt marknadsutskick sparar vi dina uppgifter så länge den är nödvändig för behandlingen om du inte väljer att avregistrera dig. I så fall raderar vi dina uppgifter senast 1 månad från sådan begäran.

E. För dig som deltar i våra tävlingar eller event

Vi kan komma att anordna tävlingar eller event där du har möjlighet att registrera dig för att delta. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter i och med din registrering är att kunna administrera och genomföra dessa tävlingar och event. De personuppgifter vi samlar in är:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Den lagliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse av att kunna administrera, genomföra och följa upp tävlingar och event genom bekräftelse av anmälningar, svar på frågor och för att informera om vinnaren. Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. När tävlingar/event är avklarade och eventuella vinnare är informerade, gallras dina personuppgifter bort senast 1 månad från sådant avslut.

F. För dig som använder vår mobilapplikation

För att nyttja funktionerna i vår mobilapplikation tillsammans med våra produkter behöver du först registrera ett konto på applikationen. Ändamålet med behandlingen är att administrera ditt konto och säkerställa att obehöriga inte får tillgång till våra tjänster, samt för att förstå hur du som kund upplever och använder våra produkter för att kunna förbättra och utveckla nya produkter och tjänster. De personuppgifter vi samlar in är:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Land
 • Plats via GPS koordinator

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna, använda våra mobilapplikationer eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga, och utveckla nya, produkter och tjänster. Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för behandling och funktion om du inte väljer att avregistrera dig. I så fall raderar vi dina uppgifter senast 1 månad efter sådan begäran.

G. För dig som besöker vår hemsida

Vi använder cookies på vår hemsida. För mer information hänvisar vi dig till vår Cookie Policy.

H. För dig som ansöker om jobb

Du har alltid möjlighet att skicka in en spontanansökan till oss och vi behandlar då dina personuppgifter med ändamålet att administrera din ansökan. De personuppgifter vi behandlar är de du själv väljer att skicka in till oss kan bestå av:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Övriga data du väljer att skicka med som bland annat kan framgå från CV och personligt brev

Vi kan även komma att hämta in data från tredje part som du tillhandahåller till oss. Exempelvis referens och LinkedIn. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse att hantera inkomna jobbansökningar. Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändig för att uppfylla ändamålet. Om vi väljer att inte anställa dig kan vi komma att fråga dig om vi kan spara din ansökan för framtida rekryteringar. I så fall krävs ditt samtycke för behandlingen. Annars tas personuppgifterna bort efter avslutad administration och aldrig längre än 1 månad efter rekryteringsprocessens avslutande. Går vi vidare med din ansökan fortsätter vi behandla dina personuppgifter under tiden rekryteringsprocessen pågår.

4. Hur Enequi använder informationen om dig som registrerad kund

När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på Enequi kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t.ex. hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av, samt om det finns andra liknande produkter eller tjänster som vi tror att du skulle tycka om. Baserat på denna information kommer vi på Enequi att kunna ge dig information om nyheter i vårt sortiment, men också om nuvarande lösningar som du ännu inte har hittat. Vi kommer också att kunna skicka dig särskilda erbjudanden baserade på dina intressen och preferenser och andra liknande utskick. Denna information erbjuder vi för att vi ska kunna ge dig som befintlig kund ytterligare erbjudanden utöver det som vi erbjuder till allmänheten.


Detta görs enbart om du godkänt våra tredjeparts-cookies och valt att få marknadsföringsutskick. Om du inte vill att vi använder din kundhistorik för att skicka erbjudanden och andra medlemsförmåner till dig har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick. Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättrar våra produkter och tjänster eller förbättrar teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att begära att din persondata tas bort.

5. När vi kan komma att dela dina uppgifter och vart behandlingen äger rum

Enequi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Enequi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES och i de fall sådant sker (såsom vid systemmässig support och underhåll) så sker det enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa parter som är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas. Exempel på sådana parter är myndigheter, företag som erbjuder självständiga betallösningar och allmänna varutransporter.

6. Lagring och lagringstid

På Enequi behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge bästa möjliga service. Vi sparar dina uppgifter så länge som de är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, särskilt bokföringslagen (1999:10798). Vi på Enequi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

För mer information om specifika lagringstider, vänligen läs under respektive behandling i avsnitt 3.

7. Säkerhet för dina personuppgifter

På Enequi säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Enequi hanteras endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

8. Dina rättigheter

Du har alltid rättigheter när dina personuppgifter behandlas av en personuppgiftsansvarig. Vi på Enequi vill också alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Nedan kan du därför läsa på i detalj om dina rättigheter.


Rätt till tillgång: Om du vill få insyn i vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad av dig.

Rätt till rättelse: Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller kompletteras om vi har felaktig eller ofullständig information om dig.

Rätt till radering: Du har ”rätt att bli bortglömd”, vilket innebär att du alltid kan begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Denna rättighet aktualiseras bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändig för ändamålet den samlades in för eller om du drar tillbaka ditt samtycke för en behandling där vi använt ditt samtycke som laglig grund. I vissa fall kan Enequi inte tillmötesgå din begäran om radering. Oftast handlar det då om att uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Rätt till begränsning: Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, exempelvis om du motsätter dig korrektheten av dina personuppgifter och vi behöver kontrollera om så är fallet.

Rätt till dataportabilitet: När dina personuppgifter bland annat behandlas med samtycke eller nödvändighet för att fullgöra avtal har du rätt att begära att vi tillhandahåller dina personuppgifter i ett strukturerar, allmänt använt och maskinläsbart format och möjliggör för dessa att överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till att göra invändningar: Du har alltid rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när de samlas in med bland annat berättigade intressen som grund. Vi kommer då sluta behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Rätt till inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande: Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

9. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Enequi. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och anser du att det förekommer felaktig behandling av personuppgifter kan du framställa klagomål till IMY på deras hemsida.

10. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Enequi är våra kunders personliga integritet viktig. Vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känna dig trygg med att lämna dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter eller vill ta dina rättigheter i anspråk är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.