Vad är QuiPower?

Dina solpaneler fångar in den. Ditt elnät levererar den, din bil kör på den och nu kan ditt hem lagra och hålla koll på den. QuiPower gör det möjligt att äntligen länka ihop hela kedjan med ren energi i ditt hem.

Det är dags för dig att styra din energi på dina villkor. QuiPower är en intelligent lösning som säkerställer flödet av ren energi i ditt hem. QuiPower är både energilagret och intelligensen bakom hemmets energisystem. Systemet lär sig snabbt hur och när du använder energi och ser till att lagra den så kostnadseffektivt som möjligt så att du kan använda den när du verkligen behöver den och minska dina elhandels- och elnätskostnader.

QuiPower i hemmet

Ta kontroll över din energianvändning och ge ditt hem automatisk intelligens för att ta hand om nuvarande och kommande energiutmaningar!

Ökad självförsörjning

QuiPower tillsammans med dina solpaneler ökar ditt självförsörjande av energi. Lagra solel i QuiPower storage som i standardutförande är utrustat med Nilar batterier, som sägs vara världens säkraste. Perfekt för hemmet.

Ökat fastighetsvärde

När det är dags att sälja fastigheten värderas den högre om du har låga och förutsägbara elräkningar. Dessutom kan du planera bättre om du vet dina framtida energikostnader.

Använd närproducerad el

Genom att koppla QuiPower till dina solpaneler kan du köra din elbil på din egenproducerade solel! Dessutom kan du använda mer av din solenergi istället för att sälja överproduktionen och sedan köpa tillbaka dyr el från elnätet när solen går ner.

Energi när det passar dig

Mest solenergi produceras på dagen, när du är på jobbet. Dessutom är elpriset högre på morgonen och på kvällen, när du är hemma. Lagra egen energi eller köp el när den är billig och använd vid en tidpunkt som passar dig!

QuiPower –
smart styrning och energilagring

Så här har andra villaägare tagit kontroll över energin i hemmet

Vilket QuiPower-system passar mig?

Med ett QuiPower som hjärtat och hjärnan i ditt smarta hem öppnar du upp möjligheter för intelligent styrning av fastighetens alla energiproducerande och energianvändande enheter. Börja litet eller gå all in redan från början – du bestämmer!

Jag vill veta mer!

Vill du lära dig mer om
fördelarna med energilagring?

Energiomställningen innebär en stor förändring.
Varje månad förser vi dig med den senaste information kring;

✓ Energilagring ✓ Nya produkter ✓ Förnybar energi ✓ Event ✓ Tips

Ta del av kommande månaders information genom att fylla i din e-post;

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Checkboxes *