Markant sänkta elkostnader, tryggare el­försörjning, smart elbilsladdning och ett högre värde på din villa.

Det patenterade QuiPower-systemet tar intelligent energioptimering till en helt ny nivå. Med svårslagna fördelar för Sveriges villaägare.

Grundtanken med QuiPower är enkel; den handlar helt enkelt om att använda din el på ett smart och kostnadseffektivt sätt. Kärnan i systemet är energilagring och intelligent AI-styrning av fastighetens energiförbrukning, tillsammans med ren energi från dina solceller.

Automatisk och intelligent analys av energidata – däribland väderprognoser, morgondagens spotpriser på Nord Pool och hushållets förbrukningsmönster – gör till exempel att el kan köpas in när den är billig, lagras och användas när den är dyr att köpa från elnätet. Systemet lär sig dessutom snabbt hur och när ert hushåll använder energi, och med solceller och energilagring kan systemet spara solenergi från dagen för användning på kvällen.

Funktioner för villaägare

Det patenterade QuiPower-systemet möjliggör en rad funktioner som gör energiförsörjningen tryggare och billigare. Allt sker helt automatiskt och resultatet kan följas i realtid i QuiPower-appen. Här är några av de viktigaste funktionerna:

Tekniken bakom – här är nästa generations energioptimering

Systemet installeras av professionella installatörer och fungerar sedan helt automatiskt i ditt hem. Du får alla fördelar och funktioner utan att behöva övervaka, ändra eller anpassa. Beroende på om du redan har solceller installerade i din fastighet varierar ditt behov, och det går vi igenom med dig inför din installation.

Produkter och tjänster:

Det patenterade QuiPower-systemet möjliggör en rad funktioner som gör energiförsörjningen tryggare och billigare. Allt sker helt automatiskt och resultatet kan följas i realtid i QuiPower-appen. Här är några av de viktigaste funktionerna:

Full installation eller ett steg i taget?

Många av våra kunder har ännu inga solceller på taket och väljer att ta hjälp av Enequi för en komplett installation. Andra har redan solceller och installerar QuiPower för att bland annat kunna optimera värdet av sin solcellsanläggning.

Och medan de flesta väljer att installera hela ekosystemet av tjänster och produkter så väljer andra att installera en del i taget – inte minst för att fullt ut kunna tillgodogöra sig skattereduktionen för installation av grön teknik. Vi på Enequi hjälper dig fram till en lösning som passar dig.

Så mycket sparar du med QuiPower

Att låta QuiPower styra energiflödena i din fastighet kommer att leda till stora besparingar varje år. Hur stor just din besparing blir beror på fastighetens förutsättningar, men också på elpriserna och vädret. Så här kan det se ut.

Exempel:

Investeringskostnad:

214 000 kr

Genomsnittlig årlig besparing:

40 377 kr

Återbetalningstid:

5,3 år

Så här har vi räknat:

  • Installation av QuiPower grundpaket, QuiPower Charger och solcellsanläggning – samt tilläggstjänsten elprisoptimering. 
  • Det genomsnittliga elpriset som använts vid beräkningarna är 1,24 kr/kWh (före skatter och avgifter).
  • Besparing/återbetalningstid är baserad på användning och laddning av elbil, och inkluderar en indexerad årlig höjning av marknadspriserna på el om 4,2 procent.
  • Investeringskostnaden inkluderar skattereduktion för grön teknik för två personer. 
Exempel:

Investeringskostnad:

82 125 kr

Genomsnittlig årlig besparing:

14 665 kr

Återbetalningstid:

5,6 år

Så här har vi räknat:

  • Installation av QuiPower grundpaket och QuiPower Charger. 
  • Det genomsnittliga elpriset som använts vid beräkningarna är 1,24 kr/kWh (före skatter och avgifter).
  • Besparing/återbetalningstid är baserad på användning och laddning av elbil, och inkluderar en indexerad årlig höjning av marknadspriserna på el om 4,2 procent.
  • Investeringskostnaden inkluderar skattereduktion för grön teknik för två personer. 

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering:

Vill du veta mer om hur Enequi kan hjälpa dig att spara energi – idag och i framtiden?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Checkboxes *