Det här är Enequi

Enequi grundades 2017 och är sprunget ur en vision om en mer hållbar värld – där energilagring och energioptimering utgör en grundbult i den nödvändiga energiomställningen.


Enequi är en svensk utvecklare och leverantör av intelligenta lösningar för energilagring och energioptimering i privata och kommersiella fastigheter. Våra produkter och tjänster bygger på årtionden av branscherfarenhet och ett åtagande att ge fastighetsägare kontroll över sin energiförsörjning – och på så sätt bidra till en problemfri övergång till ren och miljövänlig energi.

Syfte

Vi går till jobbet för att

Energioptimera varje fastighet för en mer hållbar framtid.

Affärsidé

Vi gör det genom att

Möjliggöra en lönsam omställning till hållbar energi för fastighetsägare, genom att utveckla och erbjuda intelligenta system och tjänster för energilagring och energioptimering.

Vision

Vi vet att vi nått vårt mål när

QuiPower är en naturlig del i varje fastighetsägares arbete för att ställa om till ren och miljövänlig energi.

Det enklaste sättet att få fler att ta steget mot en mer hållbar energianvändning är att göra det lönsamt och okomplicerat. Därför utvecklade vi det patenterade QuiPower-systemet, som hjälper fastighetsägare och hushåll till en billigare, tryggare och mer hållbar energiförsörjning.

Enequi har växt fram ur Gycom-koncernen, vars historia daterar hela vägen tillbaka till 1926 och som har byggt upp en expertis inom automation och energidesign. Arvet från Gycom har gjort det möjligt att bygga system som kombinerar högkvalitativ och innovativ hårdvara med intelligent mjukvara och relevanta tjänster.