QuiPower-plattformen

Energilagring och energikontroll för din fastighet

Det är tydligt att människor idag både vill och behöver ta kontroll över energiförbrukningen och energikostnaderna i sina hus. För att hjälpa fastighetsägare att på ett enkelt sätt göra just det, har vi på Enequi utvecklat funktionalitet och produkter för energilagring och energikontroll.

QuiPower-plattformen löser de utmaningar som du som fastighetsägare möter idag såsom höga elhandels- och elnätskostnader, osäker elbilsladdning och outnyttjad solel. Vi ger dig automatisk energikomfort – så du kan få ro till annat!

Funktioner i systemet

Effekttoppskapning

Minska elnätsavgifterna genom att i realtid övervaka effektutnyttjandet och dynamiskt kapa effekttoppar med hjälp av lagrad energi och styrning av laster.

Tariffstyrning

Minska elnätskostnaderna genom att automatiskt styra energiförbrukning i fastigheten till tidpunkter utanför tariffintervallen, utan att kompromissa på komforten i fastigheten.

Fasbalansering

Undvik att köpa in el när det inte behövs. De tre faserna i fastigheten balanseras för att optimera utnyttjandet av tillgänglig energi och minskar risken att behöva köpa och sälja el samtidigt.

Reservkraft – Ö-drift

Tänd lampan när grannarna har strömavbrott genom intelligent
energilagring och off-grid funktionalitet. Fortsätt producera och lagra solel vid strömbortfall och håll kritisk utrustning vid liv, även utan elnätet.

Funktionerna i QuiPower hjälper dig och din fastighet att optimera energin som används och produceras. Det leder till färre överraskningar, bättre kontroll och minskade elhandels- och elnätskostnader.

Funktioner i systemet

Tidsförskjutning av solel

Säkerställ det bästa utnyttjandet av din solel genom timeshifting som tar hänsyn till fastighetens energiförbrukning. Vid överproduktion från solpanelerna lagras energi från dag till kväll och optimerar användningen.

Elbilsstyrning

Snabbare och mer kostnadseffektiv elbilsladdning hemma genom automatisk justering av laddeffekt och tidpunkt med hänsyn tagen till elanvändningen i resten av huset.

Styrning av fastighetsdrift

Minskar kostnaderna och belastningen på elnätet genom automatisk reglering av stora elförbrukare i fastigheten och optimering av drifttidpunkterna genom analys av den totala energiförbrukningen.

Väderoptimering

Ökar din självförsörjning och minskar behovet av inköpt el genom optimering av energilagring och elanvändning med kommande väderlek i åtanke, helt utan behov av manuella beslut.

QuiPower – Systemöversikt

QuiPower ger dig energikontroll och energilagring i din fastighet. QuiPower-plattformen är byggd för dagens utmaningar och morgondagens lösningar. Via QuiPower Core – enheten som är hjärnan i systemet kombineras kontroll, analys och styrning med noga utvald och utvecklad hårdvara, såsom energilagring i QuiPower Storage, fasbalansering med QuiPower Inverter och reservkraft med QuiPower Off-Grid. Självklart ser systemet till att din produktion och användning av solel maximeras och att du kan ladda bilen med egenproducerad solel med QuiPower Charger.