elbilsladdare

Lastbalansering

Lastbalansering är en teknik som garanterar säker elbilsladdning. Tekniken är snäll mot bakomliggande elsystem, ser till att säkringarna håller och finns ofta inbyggd i laddboxar.

Enequis energilagringssystem QuiPower Storage erbjuder förutom lastbalansering även effektbalansering, det vill säga möjlighet att stärka upp elbilsladdning och annan krävande elektronik med lagrad energi. Den smarta tekniken kapar effekttoppar genom att tillföra mer energi vid hög belastning, vilket bland annat sänker elkostnader.

Vad är lastbalansering?

Lastbalansering är en teknik som ser till att elsystem inte blir överbelastade av elbilsladdning. Tekniken fungerar så att den har ett tak för vad lasten får uppgå till, och då lasten närmar sig taket väljer systemet att dra ned samtliga punkter till en lägstanivå, alternativt stänga av systemet helt för att huvudsäkringen inte ska överbelastas. För att lastbalansering ska fungera behövs en energimätare som samlar information om hur mycket effekt som används i systemet. Informationen skickas sedan till ett smart system, antingen via en kabel eller trådlöst upp till molnet, där det räknas ut hur lasten balanseras som bäst, varpå informationen skickas tillbaka till elsystemet igen så att lasten kan balanseras. Den variant som skickar informationen till molnet kallas trådlös lastbalansering.  

Lastbalansering går in under det bredare begreppet effektbalansering, vilket är en något mer avancerad teknik som kännetecknas av att tillföra extra effekt från någon form av energilager då elsystem är på väg att drabbas av överbelastning. I övrigt fungerar lastbalansering och effektbalansering på liknande sätt. Effektbalansering kan också användas vid elbilsladdning. Den största skillnaden mellan ett laddsystem med effektbalansering och ett med lastbalansering är att flera bilar som laddar samtidigt från ett laddsystem med lastbalansering får dela på den effekt som finns när maxgränsen uppnås, medan en elbilsladdare med effektbalansering automatiskt hämtar extra effekt från en alternativ energikälla för att se till att bilarna laddas så effektivt som möjligt. Skulle belastningen bli alldeles för hög har båda systemen funktioner som automatiskt stänger av eller elbilsladdningen.

Pojke laddar elbil.

Eftersom effektbalansering går in med extra effekt vid hög belastning kan tekniken även kapa kostsamma effekttoppar. Elbolagen baserar sina kunders elkostnader på hur mycket el de använder när systemen är som mest ansträngda, det vill säga under den tid på dygnet då mest effekt tas ut. Att kapa effekttoppar innebär att använda lagrad el som tillskott i elförsörjningen när ditt elsystem blir ansträngt. Genom att göra detta undviker du effekttopparna som elbolagen sätter sina priser utefter, vilket resulterar i en sänkt elkostnad.

Dynamisk lastbalansering förbättrar samspelet mellan olika delar av elförbrukningen och lär sig konsumtionsmönster, så att strömmen prioriteras dit den behövs som mest. I fastigheter kan det i praktiken betyda att elen prioriteras in i fastigheten vid middagstid, i samband med matlagning och högre elförbrukning, för att sedan prioritera installerade elbilsladdare då elförbrukningen inomhus går ner igen.

QuiPower har inbyggd effektbalansering och kan bland annat använda energi från energilagret till att kapa kostsamma effekttoppar och boosta elbilsladdning, som övrig tid drivs med dynamisk lastbalansering.

När behövs lastbalansering?

I takt med att behovet av el har vuxit har elnätet fått en allt mer påtaglig elbrist. Den minskade mängden el som finns att tillgå kräver mer av varje enskilt elsystem. För att få ett stabilare energisystem som klarar av att ladda din bil och som lär sig att prioritera el utefter konsumtionsmönster krävs smart teknologi som hjälper till att balansera lasten på bästa sätt. Det behövs lastbalansering.

Lastbalansering ger dig elbilsladdning som är snäll mot elsystemet. Dess intelligens förstår dina behov och ser till att möta dem, för billaddning utan krångel. Elbilsladdare som inte kombineras med lastbalansering kan inte känna av om laddningen använder för mycket energi och därmed överbelastar säkringar. Så när behövs lastbalansering? Jo, när du vill ha säker laddning utan krångel, som automatiskt anpassar sig utefter dina konsumtionsmönster.

Solceller

Med solceller, energilagring och effekt- och lastbalansering hemma, i din fastighet eller vid ditt företag får du förnybar el att boosta din elbilsladdning med. Genom att lagra solenergi finns alltid en energireserv att använda hur och när du vill. Ett smart system känner av var elen prioriteras som bäst och du har själv möjlighet att styra det hela.

solpaneler

Lastbalansering för laddstationer

Det finns laddboxar utan lastbalansering, som har grundläggande funktioner såsom att begränsa hur mycket ström en bil får ta emot. Men utan lastbalansering till din laddbox går du miste om flera väsentliga delar. Vill du ha en laddbox som är säker, finkänslig och intelligent är effekt- och lastbalansering till din elbil ett måste. En laddbox med lastbalansering kan känna av om laddningen använder för mycket energi och därmed överbelastar säkringar. En laddbox med dynamisk lastbalansering lär sig även att prioritera var elen behövs som mest, utan att du behöver blanda dig i det hela. Vill du styra fördelningen av elen i hemmet manuellt går det lika bra. Allt detta är möjligt med effektbalanseringen i QuiPower.

Balansering av reservkraft

Lastbalanseringsfunktionen i QuiPower fungerar även då systemet inte får ström från elnätet, så att du kan prioritera fritt var din el ska gå även under strömavbrott. I de flesta fall behöver tekniken inte användas under strömavbrott eftersom risken för överbelastning är liten när bara den mest nödvändiga elektroniken prioriteras. Men skulle till exempel du som företagare välja att prioritera kraftfull elbilsladdning med lagrad el från energilagret under ett strömavbrott för att dina anställda ska kunna ta sig hem så skulle lastbalanseringsfunktionen se till att elbilarna laddades på med samma säkerhet och intelligens som om det inte varit strömavbrott.

mor och son i soffa under strömavbrott

För att lastbalansering ska kunna fungera krävs en elmätare som kan skicka information om hur stor lasten är, så att systemet vet just hur lasten ska balanseras på bästa sätt. Denna lastbalansering går via din elcentral till ett smart system, antingen trådlöst eller via en kabel. Det hela sker automatisk och i realtid för att du ska slippa besvär.

Pris och kostnader

Det är svårt att ge lastbalansering ett generellt pris. Lastbalansering kan inte ses som en separat kostnad eftersom det är mer utav en funktion i ett system än en separat sak att köpa. Det går däremot att räkna ut hur mycket pengar som kan sparas vid en investering, speciellt då lastbalanseringen har ett energilager att stärka upp elförsörjningen med. Som tidigare nämnt bidrar lastbalanseringen och effektbalanseringen i QuiPower till en sänkt elkostnad, eftersom teknikerna kapar effekttoppar och undviker dyra effekttariffer.

Från den 1 januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion på investeringar i laddstationer, solceller och energilagring av egenproducerad el. Avdraget liknar rot- och rutavdraget och går under namnet grön teknik. Det förmånliga är att det går att göra avdrag för både material-, arbets- och installationskostnaden, om 15 procent för solceller och 50 procent för laddstationer och lösningar för energilagring av egenproducerad el. Det statliga bidraget kan nyttjas årligen och uppgår till max 50 000 kronor per person och år.

Företag, kommuner, landsting, flerbostadshus, organisationer och stiftelser kan söka ekonomiskt bidrag hos Naturvårdsverket för installation av laddningspunkter för sina anställda eller boende. Bidraget omfattar högst 50 procent av kostnaderna och max 15 000 kronor per laddpunkt.

mobilapplikation

Installation

Lastbalansering kräver professionell inkoppling och installation. I QuiPower Storage är funktionen inkluderad i systemet från början, vilket gör att ingen separat inkoppling behövs. Tillbehören för elbilsladdning; QuiPower Charger och för reservkraft; QuiPower Off-Grid öppnar upp systemets möjligheter ytterligare och även dessa funktioner blir automatiskt lastbalanserade.

QuiPower Storage – det intelligenta energilagringssystemet

QuiPower Storage och dess möjlighet att skapa komplett energistyrning för fastigheter är unik och skiljer Enequis lösningar från konkurrenternas. Energilagret är med sin lastbalansering och effektbalansering ett helhetssystem som kapar effekttoppar och ger dig säker och pålitlig el, som dessutom är snäll mot ditt elsystem även vid strömavbrott. Balanseringen sker automatiskt och lär sig dina konsumtionsmönster för att kunna prioritera den elektronik som du anser är viktigast. QuiPower är det intelligenta valet, för dig som vill ha ett system som alltid levererar säker el och som fungerar utmärkt i samband med elbilsladdning.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: