Minska din elräkning med QuiPower

Läs hur mycket villaägare sparar med en QuiPower installation.

Det börjar bli dyrt att vara villaägare. Elpriserna har stigit historiskt mycket senaste året och elräkningen blir dyrare och dyrare att betala. Med QuiPower kan du vända trenden för din villa och markant sänka din elräkning!

Sänk din elräkning

Lagra din solenergi

Energioptimera automatiskt

Så kapar QuiPower dina elkostnader

Genom QuiPowers intelligenta energioptimering kan en vanlig villaägares elräkning sänkas.

Här är några exempel på hur villaägare använder QuiPower för att sänka sina kostnader:

Installation med befintliga solceller

Bengt i Stockholm installerar QuiPower tillsammans med befintliga solpaneler

Investering

78 800 78800
 kr*

Besparing/år

14 550 14550
 kr*

Återbetalningstid

5 5
 år*

QuiPower-egenskaper:

Sänker effekttoppar

Styr billaddning

Lagrar överproducerad solel

Optimerar styrning mot vädertjänster

Lokalt el- och elhandelsavtal:

Elhandel: Rörligt
Elnät: Effekttariff (kr/kW)


Ulla i Göteborg installerar QuiPower tillsammans med
befintliga solpaneler

Investering

78 800 78800
 kr

Besparing / år

8 710 8710
 kr*

Återbetalningstid

7 7
 år*

QuiPower-egenskaper:

Sänker effekttoppar

Styr billaddning

Lagrar överproducerad solel

Optimerar styrning mot vädertjänster

Lokalt el- och elhandelsavtal:

Elhandel: Rörligt
Elnät: Effekttariff (kr/kW)

Vi på Enequi hjälper dig som villaägare att installera intelligent energilagring tillsammans med dina befintliga solpaneler eller erbjuder en helhetslösning för dig som är i behov av både solpaneler och effektiv energilagring.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den mest optimala lösningen för dig!

Installation av både solceller och QuiPower

Pia i Stockholm installerar
både solpaneler och QuiPower

Investering

202 000 202000
 kr*

Besparing / år

35 498 35498
 kr*

Återbetalningstid

5 5
 år*

QuiPower-egenskaper:

Köper el baserat på spotpris

Sänker effekttoppar

Styr billaddning mot effektavgifter & elpriser

Styr upp- & urladdning mot elpriser

Lagrar överproducerad solel

Lokalt el- och elhandelsavtal:

Elhandel: Timdebitering
Elnät: Effekttariff (kr/kW)


Emma i Göteborg – installerar både solpaneler och QuiPower

Investering

202 000 202000
 kr*

Besparing / år

35 500 35500
 kr*

Återbetalningstid

4 4
 år*

QuiPower-egenskaper:

Köper el baserat
på spotpris

Sänker effekttoppar

Styr billaddning mot effektavgifter & elpriser

Styr upp- & urladdning mot elpriser

Lagrar överproducerad solel

Lokalt el- och elhandelsavtal:

Elhandel: Timdebitering
Elnät: Effekttariff (kr/kW)

*Investeringskostnad inkl. skattereduktion för grön teknik för två personer, besparing och återbetalningstid baserat på månadsmedel för elpriser 2021 och årligt indexerad el- och effektavgift, 4,2%.

Därför blir det lönsamt

Genom att veta morgondagens elpriser och väder, optimerar QuiPower lagring och användning av energi för att alltid förse hemmet med den mest kostnadseffektiva elen. Automatiskt, tryggt och energieffektivt!

QuiPower energioptimerar ditt hem genom intelligent analys av energidata och genom att lära sig hur just ni använder er el. Det gör att el kan köpas in när den är billig, lagras och användas när den är dyr att köpa från elnätet. Solpaneler och energilagret i QuiPower-systemet sparar solel från dagen, så att den kan användas på kvällen. Det är onödigt att köpa energi som ni egentligen redan producerat!