Bli själv­försörjande med solpaneler och QuiPower

Villan i Norrtälje som Tiit äger är utrustad med solpaneler med en toppeffekt på 10,8 kWp*. Under 2019 producerade villan 8 000 kWh utav vilka endast 3 000 kWh kunde användas i hushållet. Installationen av en bergvärmepump skedde sent i December 2019, vilket kommer att öka överskottet av producerad energi som levereras ut på det vanliga elnätet. Energilagret från Enequi togs i drift i Januari 2020.

På villans uppfart står ofta två laddhybrider parkerade, som behöver förses med energi – gärna egenproducerad sådan. 

Behovet som fanns 

Tiit såg möjligheten att spara det överflöd av energi som producerades av solcellerna under dagen och i stället lagra elen och använda den under kvällen och natten när solen gått ner.  
 
”Jag har ett genuint teknikintresse och såg dessutom värdet av att installera ett energilager under tiden det erbjuds subventioner för detta. Så det skyndade på beslutet”, säger Tiit. 

”Jag tror verkligen på idén med energilagring.”

Tiit Nurmela

Alternativ och val 

”Jag tittade på olika alternativ och fick sedan kontakt med en lokal installatör i Norrtälje som rekommenderade mig att satsa på ett energilager från Enequi. De batterier jag tittade på från början var tydligen stenålder enligt installatören”, säger Tiit och skrattar. 

”Jag beställde ett energilager av installatören och det hela gick väldigt smidigt. Själva installationen genomfördes på några timmar och servicen från Enequi har varit bra. Det krävdes att ett antal inställningar anpassade till huset förutsättningar, vilket gjordes av personer från Enequi. Innan dess fick jag min ansökan om stöd för energilager beviljad. Det tog endast tre timmar efter att jag skickat in ansökan”, säger Tiit.  

“Jag tror verkligen på idén med energilagring. Det finns väldigt många olika parametrar som kan ställas in i systemet och jag har inte lyckats få det perfekt ännu. Dessutom har jag lite snedbelastning mellan faserna i fastigheten, som förhindrar optimal drift, som jag behöver komma tillrätta med. Men Enequi har varit behjälpliga med bra support” 

Tiit
Solceller

Resultat och fördelar

Det QuiPower-system som installerades i villan möjliggör att el som producerats av solpanelerna på dagen kan sparas ner i energilagret och sedan användas under andra timmar på dygnet. Den konfiguration av QuiPower Storage som Tiit installerade har även integrerad elbilsladdning. Dessutom kan den energi som förbrukas i fastigheten, både solel och inköpt el, följas via Enequis webgränssnitt. 

”Målet är att kunna undvika att köpa någon el alls under sommaren”, säger Tiit. ”Det kanske innebär att jag behöver utöka batterikapaciteten i energilagret ytterligare. Jag ska utvärdera det efter sommaren!”


*kWp = kiloWattpeak och är den enhet som används vid mätning av den toppeffekt som en solpanel kan generera under gynnsamma förhållanden. 


Toppeffekt solpaneler

11 10.8
 kWp

Producerade kWh

8 000 8000
 kWh

Kontakta oss för mer information:

Kontakta oss
Förnamn
Efternamn