När­producerad solel i tanken med QuiPower

Roger Albinson bor i en villa i Alingsås och driver till vardags bolaget Energicenter AB på den svenska västkusten. På villans tak har Roger valt att installera solceller, som ett sätt att producera egen miljövänlig el. Solcellerna producerar ofta mer el än vad familjen själva klarar av att använda, speciellt eftersom stora delar av produktionen sker mitt på dagen när ingen är hemma. Roger äger även en elbil vars elkonsumtion är stor när den behöver laddas.

“Den stora fördelen och varför jag valde Enequi är för att de erbjuder en flexibel lösning.”  

Roger

Behovet som fanns

Roger kom i kontakt med Enequi på en mässa och blev intresserad av de lösningar som fanns för energilagring och billaddning.

”Eftersom vi har stor produktion av egen solel hemma så vill jag kunna utnyttja den överproduktion som finns till våra egna behov”, säger Roger. ”Dessutom kör jag en elbil som står parkerad några dagar per vecka, då jag har en annan bil i tjänsten. Elbilen skulle ju kunna använda den där överproduktionen, men nästan alla billaddare på marknaden är för ointelligenta för att lösa det”, fortsätter Roger.

”Eftersom min bil ibland står parkerad flera dagar vill jag kunna ställa in att den överproducerade elen från solcellerna ska användas för att ladda bilbatteriet. Det spelar ingen roll att det tar längre tid, eftersom den ändå står parkerad. Men de andra alternativen som finns på marknaden fungerar bara för att ställa in en tid för avfärd med bilen och sen anpassa laddningen därefter, men det löser inte problemet”, säger Roger.

“Eftersom vi har stor produktion av egen solel hemma så vill jag kunna utnyttja den överproduktion som finns till våra egna behov.”

Roger

Alternativ och val

Andra alternativ som Roger utvärderade levde inte upp till de krav som han har.

”De andra tillverkarnas teknik var för dum och leverantörerna var för inlåsta i sitt sätt att tänka. Den stora fördelen och varför jag valde Enequi är för att de erbjuder en flexibel lösning”, säger Roger.

I villans garage installerades Enequis QuiPower Storage, ett energibalanseringslager med två integrerade elbilsladdare. Till energilagret kopplades sedan all inkommande solel från taket, men även villans vanliga elnät. På så sätt kan villans hela energiförbrukning och produktion kontrolleras via QuiPower-systemet för optimerad batterilagring, billaddning och energiutnyttjande.

“Eftersom min bil ibland står parkerad flera dagar vill jag kunna ställa in att den överproducerade elen från solcellerna ska användas för att ladda bilbatteriet”.

Roger
Tjänstebilsutmaningen

Resultat och fördelar

Vid leverans installerades QuiPower i villan på bara några timmar. Inställningarna optimerades för just Rogers hus, så att batterierna i energilagret skulle kunna ta hand om och lagra energi även vid väldigt låg elproduktion. Vid hög elproduktion från solcellsanläggningen skulle billaddningen slå igång. Billaddningen skulle även stödjas av energilagret vid behov, till exempel vid tillfällig skugga över solpanelerna eller förbipasserande moln.


Solpanelernas kapacitet:

15 15.3
 kW

QuiPower Storage lagringskapacitet:

14 14
 kWh

Kontakta oss för mer information:

Kontakta oss
Förnamn
Efternamn