QuiPower Off-Grid

QuiPower Off-grid är för användaren som önskar reservkraft i fastigheten under ett strömavbrott med energiförsörjning från energilager och solproduktion. Detta är även möjligt helt utan anslutning till elnätet. QuiPower Off-Grid är en funktion kombinerat med en specialutvecklad elcentral, för enkel installation som säkerställer att alla elsäkerhetskraven upprätthålls.

Centralen är anpassade för att förse fastigheten med reservkraft i kombination med med QuiPower Inverter – HYD KTL-3PH och QuiPower-plattformen. Centralen finns i två grundutföranden; med eller utan energimätare, samt anpassade för växelriktarens storlek.

Intelligensen i QuiPower-plattformen

Nyckelfunktioner
  • Reservkraft
  • Central i enlighet med elsäkerhetskrav
  • Enkel och säker installation
  • Kräver ej elnätsanslutning

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: