QuiPower Storage – Hydride

QuiPower Storage – Hydride är ett energilager utrustat med svenskutvecklad batteriteknologi med unik en syrgaspåfyllnadsteknologi. Påfyllnadsteknologin möjliggör rekonditionering av batterierna, för att förnya dess funktion och för att uppnå lång kalendarisk- och cyklisklivslängd. Batteriteknologin är framtagen av svenska Nilar och baseras på nickelmetallhydrid.

QuiPower Storage – Hydride är en utmärkt produkt för energilagring i fastigheter och erbjuder både säker och hållbar lagring. De uttjänta batterierna returneras och återvinns vilket minskar på miljöavtrycket. Energilagret användas för att optimera fastighetens energianvändning eller som reservkraft vid strömavbrott (i kombination med QuiPower Off-Grid).


Energilagret levereras med inbyggd kontrollenhet (BMS) för kontinuerlig analys och styrning av energilagrets välmående. QuiPower Storage – Hydride är skalbart med lagringskapacitet från 12 kWh till 36 kWh. Energilagret är en del av Enequis QuiPowerplattform och säljs tillsammans med QuiPower Core och QuiPower Inverter.

Klicka här för att läsa mer om batteriteknologin ReOx® hos Nilar.

Intelligensen i QuiPower-plattformen

Nyckelfunktioner
  • Syrgaspåfyllnadstekonologi
  • Återvinningsbara batterier
  • Lång livslängd
  • Skalbart från 12 kWh
  • Kompatibelt med QuiPower-plattformen

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: