Marknaden redo för Enequis system - Enequi

Marknaden redo för Enequis system

Mats R Karlsson är Enequis ordförande och en person som varit med och byggt upp flera kända internationella bolag med teknikinriktning. Han gör bedömningen att marknaden är mogen för Enequis lösning eftersom den snabba övergången mot ett fossilfritt samhälle som också är mer elberoende ställer krav på elförsörjningen som dagens elnät och fastigheter inte klarar av. En utveckling som innebär problem som Enequi ska vara med och lösa. Hur beskriver du kortfattat utsikterna för Enequis system?​

Utsikterna är mycket ljusa. Enequis system är lösningen på en effektiv elförsörjning eftersom den klarar av att både ladda och lagra energi. Det kommer att vara ett måste för många ägare till laddningsbara fordon där kravet är att få det laddat på kortast möjliga tid. Görs ingenting blir utmaningarna mycket stora på framtidens elnät och vi riskerar mer eller mindre en kollaps då vi ställer om från fossila bränslen till förnybara. Här kommer Enequis system bidra till en smidigare övergång och till en rimlig investering. Dessutom är det återvinningsbart till i stort sett 100 procent.

Att köpa Enequis system är en investering som kan göras av flera skäl. Att få elförsörjningen rent praktiskt att fungera bättre. Det är en investering som genererar avkastning genom energilagringen. Att man bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle. Vad tror du är viktigast för kunderna?

Min uppfattning är att kunder i Västeuropa – oavsett om det är privat- eller företagskunder – ser fungerande eldistribution som en självklarhet. Vår livsstil kräver helt enkelt det. Men när flottan av laddningsbara fordon växer i snabb takt och nya alternativa energilösningar också etableras och raskt vinner ny mark kommer befintliga elsystem att stresstestas. Vissa kommer att braka samman. Här kan Enequis system bli en viktig del av lösningen för många – både privatpersoner och företag som exempelvis äger och förvaltar fastigheter.

Hur redo är marknaden för Enequis system?

Insikten varierar kraftigt. Det beror på att dagens energiförsörjning fortfarande fungerar och många inte inser att nuvarande övergång mot ett mer fossilfritt och ett mer elberoende samhälle för med sig nya utmaningar.

Jag är övertygad om att branschfolk och experter ser behovet redan i dag. Och man är redo att göra investeringar i Enequis system. Men flertalet vaknar först då man upplever problem, det vill säga att man får problem med strömförsörjningen. Jag vill inte vara alarmistisk, men i vissa fall riskerar vi regelbundna strömavbrott om vi fortsätter att blunda för nuvarande utmaningar som dagens utveckling för med sig. Hur många har Primuskök hemma i fall det blir ett längre strömavbrott? Man agerar den dagen ett problem uppstår helt enkelt.

Dessutom kan de som ännu inte insett problemen vi står inför lockas av vårt system eftersom den gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt lagra energi från exempelvis solceller, som sedan kan användas när den som bäst behövs. Här ger en investering i Enequis lösning bättre avkastning jämfört med att sälja tillbaka energin till kraftbolagen, vilket är alternativet om elen från solceller inte konsumeras när den produceras.

Vad blir utmaningarna med att bryta ny mark genom att lansera ett system ni är ensamma om?

Att vara pionjär och först ut är alltid en utmaning då marknaden måste utbildas och informeras. Normalt brukar det ta tid att bygga marknad, men med nuvarande utveckling kan det gå betydligt snabbare.  Utvecklingen – där vi går över till förnybara energikällor och laddningsbara fordon – kommer med en sådan kraft och med det kommer utmaningar som måste lösas.

Här är Enequis system en kostnadseffektiv och smidig del av lösningen. Det får vi också bekräftat av det stora intresse som branschfolk visar oss.

Inom vilka områden kan du med din industriella bakgrund främst bidra?

Min erfarenhet av att bygga och skala upp bolag internationellt hoppas jag ska komma till nytta för Enequi. Sedan kan jag bistå med att hitta rätt kanaler till marknaden och öppna kontak­tytor till opinionsbildare och beslutsfattare. Naturligtvis handlar det också om att bidra med strategisk kompetens och stötta ledningen i kniviga frågor.

Var i världen blir det lättast att etablera Enequi? Och varför?

I Västeuropa och på marknader som är så kallade early adopters. Norden ligger långt framme beträffande laddningsbara fordon, Tyskland vad gäller solenergi, Spanien och Portugal vad gäller alternativ energi. Till det kan läggas att samtliga av dessa marknader behöver smidiga lösningar för att lagra energi.

Enequi är ju nystartat. Hur mycket av din tid lägger du på bolaget? Och vad känner du för bolaget och dess verksamhet?

Jag lägger den tid som behövs för att föra företaget framåt, så just nu innebär det att det mesta av min vakna tid går till Enequi. Och det är ett sant nöje eftersom det är oerhört spännande att jobba med ett bolag som har en unik lösning inom ett glödhett område. Där vi dessutom gör stor nytta både för slutanvändaren och miljön.

Mats R Karlsson

Ålder: 59 år
Utbildning: Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola
Relevant yrkesmässig bakgrund: VD och ledande befattningar från Axel Johnson International, AxFlow, Munters och Primus-Sievert. Styrelseuppdrag i VBG, Fire Fighting Systems och Ideation
Intressen: Friluftsliv
Bil: Ja (Audi A6, SaaB 9-5), laddningsbar Mercedes till tre-åringen
Elförsörjning i hemmet: Ja
Okänd talang: Buktalare och havskappsegling med 14 pallplatser på Gotland Runt