Enequi snart i mål med att erbjuda stödtjänster i QuiPower

Publicerad

FCR, eller stödtjänster, är ett hett ämne på marknaden för energilagring idag och innebär att du kan upplåta ditt hemmabatteri för balansering av elnätet och få en ersättning för det. Den här funktionaliteten är något som svenska Enequi har arbetat aktivt med att implementera i sin produkt QuiPower under en längre period och nu är projektet i slutfasen. Förväntad lansering är efter årsskiftet.

FCR är en förkortning för Frequency Containment Reserve och innebär i korthet en balansering av elnätet. Du som har ett batteri för lagring av el hemma kan upplåta användningen av batteriet till Svenska Kraftnät för att balansera elmarknaden när det behövs och få ersättning för detta. Funktionaliteten benämns ofta som stödtjänster, eftersom du hjälper till att stödja elnätet.

På marknaden idag finns flera valmöjligheter för den som vill köpa ett batteri för lagring av el i fastigheten, där stödtjänster är möjligt. Dessa lösningar innebär ofta en kort återbetalningstid – men det innebär också att du inte själv kan nyttja fördelarna med energilagring hemma. Det intelligenta energilagringssystemet QuiPower, från svenska Enequi, erbjuder i dagsläget en rad avancerade funktioner så som elprisoptimering, effekttoppskapning och fasbalansering, som bidrar till sänkta elkostnader för den som har det installerat. Det här sköts helt automatiskt av systemets intelligenta hjärna.

Att kombinera systemets intelligens med att dessutom kunna erbjuda batteriet för stödtjänster är något som Enequi arbetat hårt med sedan årsskiftet. En stor utmaning i utvecklingen har varit att hitta en balans mellan stödtjänster och den egna nyttan, men nu är implementeringen i sin slutfas och är snart redo att lanseras för kunderna.

”Vi har arbetat länge med att säkerställa att våra kunder kan nyttja både fördelarna med intelligensen, samtidigt som de kan nyttja stödtjänster”, berättar Philip Lundquist, produktchef på Enequi. ”När vi lanserar detta så kommer det dels att innebära kortare återbetalningstid för kunderna, samtidigt som de faktiskt bidrar med samhällsnytta genom att kunna stötta vårt elnät när det finns en obalans – utan att de tummar på de egna fördelarna med att ha intelligent energilagring”.

Andra batterilösningar på marknaden idag kan inte erbjuda en kombinerad funktionalitet mellan stödtjänster och intelligent styrning, vilket gör att QuiPower blir först ut på marknaden med att kunna erbjuda både sänkta, löpande elkostnader tack vare intelligent funktionalitet, samtidigt som kunden kan välja att få ersättning från Svenska Kraftnät. Tanken är att kunden själv ska kunna välja när de vill upplåta systemet till elnätet och när de vill nyttja det själva.

I dagsläget kommuniceras inget datum för lanseringen, men utvecklingen är i slutfasen och väntar bara på godkännande från Svenska Kraftnät innan den kan lanseras.

”Vi är oerhört glada över att snart kunna erbjuda stödtjänster som en funktionalitet i QuiPower”, kommenterar Håkan Svärd, VD på Enequi. ”Vi vet att våra kunder har efterfrågat detta länge och vi är stolta över att vi efter årsskiftet kommer att kunna erbjuda ännu fler fördelar med QuiPower”.

Läs mer om QuiPower >>