QuiPower fortsatt godkänt för grön teknik-avdraget

Publicerad

Inför det nya året 2024 har Skatteverket uppdaterat informationen kring vad som gäller för dig som ansöker om grönt avdrag. Förtydligandet avser just installation av hembatterier. Enequi’s produkt QuiPower, ett system med AI-styrning för intelligent energilagring, kommer fortsatt att vara godkänt för grönt avdrag enligt de nya riktlinjerna.

Vad är grönt avdrag?

Grönt avdrag, eller grön teknik-avdrag, är en förmån för dig som väljer att installera grön teknik – till exempel solceller, laddbox eller ett batteri för lagring. Förmånen innebär en skattereduktion på 50% av kostnaden för material och arbete. Förutsättningen för att få grönt avdrag när du installerar batterier är att batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el. För att skattereduktionen ska godkännas så behöver ditt batteri vara kopplat till en anläggning för egenproducerad el som är ansluten till elnätet, så som solpaneler, däremot behöver installationen av batteri inte ske samtidigt som solpanelerna.

Vad är QuiPower?
QuiPower är ett intelligent system för energilagring och har en rad smarta funktioner som bidrar till att du ökar användandet av din egenproducerade el. Överskottsproduktion under dagen lagras i batteriet och används sedan på natten eller när solen går i moln. Systemets AI-styrning tar hänsyn till både morgondagens elpriser och väder för att kunna fatta de bästa besluten kring hur elen ska användas. Som användare behöver du inte göra någonting, utan systemet är helt självgående och optimerar utifrån din elförbrukning och dina unika förutsättningar. Slutresultatet är bland annat kapade effekttoppar, ökad användning av den egenproducerade elen och i slutändan en mycket billigare elkostnad.

Kan jag få grönt avdrag vid installation av QuiPower?
Eftersom QuiPower uppfyller de riktlinjer som Skatteverket satt upp för grönt avdrag så kan du alltså få skattereduktion med 50% på din investering även efter 1 januari 2024. Alla Enequi’s installatörspartners erbjuder samtidig installation av solceller om du inte redan har det. För att veta mer om QuiPower eller få ett kostnadsförslag, kontakta Enequi idag.

Vad gäller för dig som köpt batterier som inte uppfyller de nya kraven?
De som tidigare beviljats preliminärt skatteavdrag riskerar inte att bli återbetalningsskyldiga, uppger Skatteverkets expert för Di.
”Nej, de behöver inte vara oroliga. Vi jobbar framåtsyftande”, säger Pia Blank Thörnroos.

Skatteverkets ställningstagande gällande grönt avdrag hittar du här.