Enequi satsar på friskvård – går med i Korpen Challenge

Publicerad

Enequi arbetar för hållbarhet på alla fronter och nu tar bolaget steget mot ett mer hållbart arbetsliv. Korpen Challenge är början på ett omfattande friskvårdsarbete, med fokus på både fysisk och psykisk hälsa.

Friska och glada medarbetare är ett företags främsta tillgång. Mikael Lindgren, ekonomi- och personalchef på Enequi, ser välmående som en förutsättning för att Enequi ska kunna verka för en bättre morgondag. Han har tidigare erfarenhet av att starta upp friskvårdsarbeten på andra företag och att Enequi går med i Korpen Challenge är delvis hans initiativ.

– Det handlar om att alla ska motiveras till att röra mer på sig och må bättre. Studier visar att 30 minuters rörelseaktivitet om dagen leder till ett minskat antal sjukskrivningar och ökad lönsamhet. Det här initiativet är ett startskott inför det nya friskvårdsprogram vi kommer att ha framöver, säger han.

Korpen Challenge handlar om att varje deltagare dagligen ska registrera fysiska aktiviteter digitalt i appen Challengize, för att sedan få poäng utifrån individuella faktorer såsom ålder, kön och konditionsnivå. Enequi tävlar mot andra lag i Sverige och på den plattform där poängen registreras följer deltagarna varandras prestationer, samtidigt som de har möjlighet att peppa varandra. Konceptet passar de flesta eftersom det är flexibelt och individualiserat.

– Det går att registrera allt från löprundor till yogapass och promenader med hunden. En soffliggare som går fem kilometer får fler poäng än en person som är väldigt fysiskt aktiv. Poängsystemet fungerar lite som handikap i golf, säger Mikael Lindgren.

Som ett nästa steg i friskvårdsarbetet kommer en friskvårdsgrupp med representanter från samtliga avdelningar att tillsättas. Utifrån ett ekonomiskt ramverk är det sedan upp till dem att hitta på olika aktiviteter för att förbättra företagets personalhälsa. Planen är att det ska finnas aktiviteter för alla, oavsett ålder, intressen och konditionsnivå. I aktivitetsutbuden kommer det även att finnas något för dem som vill förbättra sin psykiska hälsa, på grund av stress eller andra faktorer.

En ytterligare del i friskvårdssatsningen är att varje anställd kommer att få sätta upp egna friskvårds- och hälsomål under sitt individuella medarbetarsamtal. Tanken är att det ska skapa motivation och engagemang kring ökad rörelse och hälsa.