Framtidens elnät

Publicerad

”Elnätet i Sverige är en av våra viktigaste samhällsfunktioner och kritiskt för att vi ska kunna uppfylla dagens och framtida behov. Elproduktionsmixen förändras i samband med att ny teknik tar plats, alternativ elproduktion tar en allt större marknadsandel och samtidigt ser man förändringar på hur elen konsumeras. Sammantaget gör detta att elnätet står inför ett antal utmaningar. Detta har inte minst aktualiserats nu i samband med den kalla vintern som inlett året med stigande elpriser och reservkraftverk som behövts tagits i bruk.” – Redeye, specialister på innovativa och snabbväxande nordiska företag inom Life Science och Technology.

Redeye bjöd under mars in ett antal aktörer från elnätsägare till teknikbolag för en halvdag med insiktsfulla presentationer av spännande lösningar för att bygga just framtidens elnät.

Enequi närvarade på evenemanget för att bidra med konsumentens och fastighetsägarens perspektiv på energiomställningen och hur QuiPower är en del av den. Du kan nu ta del av hela presentation som hölls av Julia Erikson, marknadschef på Enequi som tidigare bara varit tillgänglig för investerare och medlemmar hos Redeye.

Vill du skaffa QuiPower i din fastighet?

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!