Enequi lanserar QuiPower i Spanien och Portugal

Publicerad

Solen strålar på Enequi som nu meddelar sitt andra internationella samarbete via Enequi Iberica som blir QuiPower-partner i Spanien, Portugal och Andorra.

Nyligen genomfördes lagändringar i Spanien och Portugal som förenklar lagring och användning av egenproducerad energi för fastighetsägare och företag. Som konsekvens av ändringarna förväntas stora investeringar göras i solenergiproduktion och energilagring de närmsta åren.

– Marknaden är än så länge ganska outforskad. I dag tvingas elinstallatörer själva att ta reda på hur de ska få solpaneler, batterier och växelriktare att prata med varandra, men endast få av landets installatörer är villiga att utföra det arbetet. Lösningar med QuiPower, där systemet sköter sig självt och kommunicerar mellan alla delar, kommer att förenkla installatörernas arbete avsevärt, säger Julian de la Cuesta, VD på Enequi Iberica.

Julian de la Cuesta har lång erfarenhet av distribution och marknadsutveckling av elektriska komponenter och lösningar och ser fram emot att bygga upp den spanska marknaden genom att kombinera Enequis produktkompetens med sin marknadserfarenhet. Den iberiska halvön utgör en av de mest lovande marknaderna för energilagringslösningar världen över och han menar att QuiPower kommer vid precis rätt tidpunkt och kommer att bli en viktig aktör på marknaden då det finns få liknande lösningar. Han anser att en av de stora konkurrensfördelarna är att Enequi ständigt investerar i produktutveckling.

– Enequi presenterar ofta nya funktioner till QuiPower-systemet, vilket jag tror kommer att göra skillnad på lång sikt. Företagets innovationsrikedom och vilja att ligga i framkant kommer att skilja oss från många av våra konkurrenter med rena prisstrategier, säger han.

Patrik Hahne, affärsutvecklingschef på Enequi, har höga förhoppningar om det nya partnerskapet med Enequi Iberica.

– Spanien, Portugal och Andorra är soliga länder med fantastiska förutsättningar för både solenergi och energilagring. Elpriset är högt i samtliga länder och samtidigt är det, på grund av gällande bidragsregler, olönsamt att sälja tillbaka överproducerad el till elnätet. Med solpaneler och energilager kan fastighetsägare lagra och använda sin egen överproduktion av el och undvika dyra elkostnader. Jag tror och hoppas att vi kommer att kunna bidra med något stort, säger han.


Om Enequi 

Enequi är en svensk utvecklare och leverantör av intelligenta lösningar för energilagring, elinstallation och industriell automation. Enequis lösningar bygger på årtionden av branscherfarenhet och ett åtagande att ge fastighetsägare kontrollen över sin energiförsörjning för en problemfri övergång till ren och miljövänlig energi.  

Vid frågor kontakta Julia Erikson, marknadschef. Tel: 010 – 122 17 43