Enequi och Hemma samarbetar för finansiering av solpaneler och energilager

Publicerad

Nu blir det enklare och mer förmånligt att investera i solpaneler och energilagring. Enequis nya samarbetspartner Hemma hjälper villaägare att finansiera sin solenergianläggning och få en attraktiv bolåneränta. Genom den digitala tjänsten kan villaägare erhålla skattereduktion för Grön Teknik på hela investeringen och samtidigt få stöd för det återstående beloppet.

Cleantech-bolaget Enequi och bostadskredinstitutet Hemma verkar båda för en grönare framtid med mer solenergi och fler energieffektiva bostäder. Enequi erbjuder energilagringssystem som bland annat optimerar användningen av egenproducerad solenergi. Tillsammans med Hemma tillhandahåller bolaget nu även ekonomiska incitament för hushåll att investera i energieffektivisering och förnybar energi. Hemmas gröna ramverk baseras på EU-taxonomin och kopplar ihop villaägare med den ökade efterfrågan på gröna investeringar som finns på kapitalmarknaden.

– Samarbetet med Hemma gör att så gott som alla villaägare får möjlighet att på ett enkelt sätt ställa om till ett grönt boende med solenergi. Det är en stor insats som bidrar till att vi som land enklare kan nå klimatmålen. Med ett energilagringssystem från Enequi blir det möjligt att använda sin solcellsproducerade el när som helst på dygnet, och det är bara en av många fördelar med systemet, säger Mikael Lindgren, CFO på Enequi.

– Vi är väldigt glada över att ha Enequi som samarbetspartner. Med Enequi kan villaägare med solceller använda mer av sin egenproducerade el. Energilagringssystem är en viktig komponent i det framtida energisystemet för att jämna ut effekttoppar och optimera hushållens energianvändning. Det är bra både för samhället och för den enskilda villaägaren, säger Therese Ruth, grundare och vd på Hemma.

En installation av energilagring och solpaneler på minst 4,5kW ger rätt till grön bolånerabatt, upp till 85 procent belåningsgrad hos Hemma. Genom en enkel ansökan, snabbt svar och utan att behöva byta bank kan nu många villaägare sänka sin månadskostnad och samtidigt bli producenter av ren och miljövänlig solenergi.

Vid frågor kontakta Julia Erikson, Marknadschef Enequi
Tel: 010 – 122 17 00