Hus med solpaneler och grön trädgård

Lösningen som hjälper dig lagra solenergi

En utmaning med solpaneler är att produktionen av el oftast inte sker när man har som mest nytta av den. Därför behövs effektiv energilagring i kombination med ett smart system som länkar ihop hela kedjan av hushållets energianvändning. Den här utmaningen har svenska bolaget Enequi lyckats lösa.

Energiomställningen är här – världen går i snabb takt över från fossila bränslen till förnybara energikällor som sol och vind. Inte minst lockar prisraset på solceller i kombination med skattereduktioner många att vilja att installera solceller.

Men med enbart solpaneler på taket upptäcker många att de köpt ett system med tydliga begränsningar. Framför allt blir det snabbt uppenbart att den billiga solenergin produceras mitt på dagen, fast man som mest behöver den på morgonen och framåt kvällen.

Läs mer om energilagring

”Det handlar om ett intelligent system för energilagring som gör att du kan använda mer av din solenergi. Hur bra är solenergi om du inte kan lagra den, eller din elbil om du inte kan ladda den?”, säger Patrik Hahne, energilagringsexpert på svenska Enequi.

Få koll på kostnader och förbrukning

”Det är få som helt kan gå över till solenergi, men med QuiPower från Enequi får du hjälp att hålla koll på hela kedjan av ren energi, däribland kostnader och förbrukning. Så att den optimeras”, säger Patrik, och fortsätter:

”Att elbolagen nu går över till rörliga tariffer som innebär att priset på el kommer att variera under dagen beroende på efterfrågan, gör att det finns ännu större summer att spara för den som kan lagra solenergi och optimera sin förbrukning. Något vårt system löser.”

Hur då? Kanske du tänker.

Svaret är att du kan lagra energi när elpriset är lägre eller solelsproduktionen hög. Systemet matchar sedan tillgång och efterfrågan för att möta dina energibehov, dygnet runt.

Läs mer om att lagra energi

QuiPower Storage lagrar solenergi till kvällen

När solen gått ner har QuiPower lagrat solenergin, så att du alltid kan använda den vid behov.

När Enequi lanserade sin off-grid-lösning blev det också tydligt att många villaägare hade uppfattningen att deras solpaneler fortsätter att producera el under ett strömavbrott, men så är alltså inte fallet. Denna missuppfattning kan dock lätt åtgärdas med Off-Grid-paketet som finns som tillval för QuiPower Storage.

Skulle det bli strömavbrott slipper du då dessutom vara rädd för att maten i kylskåpet och frysen blir förstörd. Eftersom QuiPower Storage har lagrat tillräckligt med energi för att hålla strömförsörjningen av nödvändig elektronik i gång om olyckan är framme.

”Lagen om alltings jävlighet brukar styra att strömavbrott händer när man inte är hemma”, säger Patrik och skrattar.

Här är fler tips om hur du enkelt kan förvandla bostaden till ett smart och hållbart hem – och tjäna pengar på det samtidigt.

Slipp kostsamma överraskningar

Med energilagring minimerar du de kostsamma överraskningarna som de nya effekttarifferna innebär.

Det finns betydande finansiellt stöd för hushåll som är intresserade av att installera en solenergianläggning, med både solpaneler, energilagring och elbilsladdning. Det statliga stödet för solceller har ersatts med skattereduktion från 2021 för privatpersoner, så kallad skattereduktion för grön teknik.

Om du ska installera grön teknik som privatperson kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut och det är Skatteverket som hanterar skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Det betyder att hushåll med två yrkesarbetande kan få bidrag med upp till 100 000 kronor per år.

Här kan du läsa om skattereduktion vid installation av solceller

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: