Nya avdrag för energilagring från januari 2021

Publicerad

I slutet av november röstade riksdagen igenom de nya reglerna för grön energi som träder i kraft den 1 januari 2021. I budgetpropositionen från regeringen i september föreslog man ett slags rut- eller rot-avdrag fast för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Detta för att underlätta för privatpersoner att installera grön energi till ett förmånligare pris, något som alltså blir verklighet från årsskiftet.

Det tidigare systemet med investeringsstöd hade funnits i över tio år och var mer invecklat. Då ansökte man istället om investeringsstöd ur en pott, som ofta tog slut snabbt. Det var inte ens säkert att man skulle få tillbaka pengar, vilket gjorde att många tvekade.

Nya reglerna för solcellsbidrag 2021

Nu införs istället en fakturamodell där köparen av anläggningen får en preliminär skattereduktion direkt på fakturan, som utföraren sedan begär ersättning för från Skatteverket.

– Grön teknik kommer att hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör idag vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, till Dagens Juridik.

Skattereduktionen kommer alltså att gälla för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och uppgå till:

  • 15 % vid installation av solceller
  • 50 % vid installation av batterier för lagring av el
  • 50 % vid installation av laddningspunkt till elfordon.

Avdragen gynnar exempelvis elbilsägare som vill skaffa egen laddstation för elbilen, och villaägare som vill installera solceller med egna batterier för lagring av solel.

– Det här är otroligt goda nyheter för alla privatpersoner som vill bidra till den gröna omställningen. Dels blir det betydligt enklare eftersom kunden inte behöver ansöka och administrera, men man behöver inte heller ligga ute med pengarna i väntan på beslut från Länsstyrelsen, vilket kan vara en ansenlig summa för en privatperson. Eftersom Enequi erbjuder både lagring av solel och integrerad, smart elbilsladdning med flera laddningspunkter så kommer det här att gynna våra kunder väldigt mycket, säger Patrik Hahne, affärsutvecklingschef på Enequi.

Läs mer: Guide – Ladda bilen med QuiPower

Skattereduktionen för grön teknik är maximalt 50 000 kr per person och år och gäller endast privatpersoner. För bostadsrättsföreningar och företag kommer ett investeringsstöd på 10 procent att finnas. Detaljer kring investeringsstödet har ännu inte presenterats men det blir alltså inte en motsvarande fakturamodell som för privatpersoner.

Patrik Hahne menar att man bör vara tidigt ute om man vill installera solceller, energilagring och laddningspunkter till elbil i vår:

– Efter regeringens ansökningsstopp för solcellstödet i juli har solcellsinstallatörer haft det betydligt lugnare. Nu finns ett uppdämt behov som tvärtom kommer göra det svårt att få tag på installatörer och återförsäljare under våren, vi rekommenderar att man bokar i god tid. Det är smart att ta med energilagringen i ekvationen direkt när man planerar solceller. Med QuiPower Storage Indoor får man exempelvis elbilsladdning och energilagring i samma enhet och slipper flera dyra installationer, samt en inbyggd off-grid-lösning så att man kan använda solenergi även under strömavbrott, vilket många missar, säger Patrik Hahne.

Läs mer: Guide – Ett smartare sätt att lagra solenergi