Elbilsladdning

Laddstationer

Antalet el- och hybridbilar på Sveriges gator ökar ständigt. Till följd av ökningen väljer flera bensinstationer att installera en laddstation och byta namn till energistation. När tekniken förändras behöver samhället och infrastrukturen hänga med. Som företag eller fastighetsägare kan du bli en del av omställningen genom att installera en laddstation för elbil med flera laddplatser. 

Vad är en laddstation?

En laddstation är en plats avsedd för säker laddning av el- och hybridbilar. Många villaägare med elbilar väljer att skapa småskaliga laddstationer hemma, vilket oftast görs genom att installera en elbilsladdare. Förutom säkerhet erbjuder sådana laddare även snabbhet och styrning. Att ladda bilen direkt ur vanliga vägguttag kan vara direkt farligt och bör alltid undvikas. 

Den som bor i lägenhet har inte alltid möjlighet att ladda sin elbil i anslutning till hemmet. När så är fallet krävs det att bilägaren aktivt hittar andra platser att ladda sin bil på. Kanske finns möjlighet att ladda sin elbil i garage i närheten av bostaden eller på en parkering med laddstolpe vid arbetsplatsen? Någonstans behöver bilen laddas, och som fastighetsägare eller företag med laddstation blir du genast attraktiv för den växande målgrupp som elbilsägare utgör. 

Elbilar parkering

Den fastighetsägare som ger sina hyresgäster möjlighet att ladda elbilen intill sin lägenhet kan tjäna både pengar och attraktivitet på det, samtidigt som investeringen är en insats för klimatet. Att skapa förutsättningar och modernisera för laddning av elbilar kommer få fler att investera i dem. Genom en grön investering kan du således inspirera andra till att också handla klimatpositivt. 

För att kunna installera en laddstation behöver bakomliggande el och kablar uppfylla vissa kriterier. De behöver kunna leverera en viss strömstyrka och vara säkrade för ett högt effektuttag. En certifierad elektriker kan hjälpa dig att komma fram till vilken lösning som passar bäst för just din laddstation. 

Lösningar för din verksamhet

Det finns lite olika lösningar för olika verksamheter. Inför en investering är det bra att tänka på vilken typ av laddning som passar sig vid den laddstation du planerar att skapa. De olika typerna av laddning kännetecknas främst utifrån vilken laddningseffekt som ska erbjudas och hur lång tid det är tänkt att bilarna ska laddas. De tre olika varianterna som brukar pratas om är normalladdning, semisnabbladdning och snabbladdning.

Normalladdning har lägst effekt, 3,7 kW eller lägre, och laddar en bil på 6-12 timmar. Varianten är vanlig i villa och som laddstolpe vid brf, men förekommer även som laddstolpe vid samfällighet och vid elbilsladdning hos företag. Semisnabbladdare är kraftfullare och laddar en bil med 7-22kW, vilket lämnar bilen fulladdad efter 1-5 timmar. Laddtypen återfinns i samma miljöer som normalladdare och är den variant som oftast installeras i kommersiella garage intill exempelvis köpcentrum. Den sista varianten, snabbladdning, har en effekt på 43 kW eller högre och påträffas ofta längs med större vägar och på energistationer (före detta bensinstationer). Med denna laddare kan en nästan helt urladdad bil laddas fullt på mindre en än timme. Att använda en laddare med högre effekt än vad bilen klarar av är inte farligt. Intelligensen i bilen ser till att det hela går till på ett säkert sätt. 

Företag och kontor

Funderar ditt företag på att investera i en laddstation? Grattis! Det kommer att göra er till en modern, hållbar och attraktiv arbetsplats. Med en elbilsladdare i ditt företag ger du dina anställda förutsättningar för att färdas klimatsmart. Kanske kan en investering i en laddstation även leda till att företaget kan uppdatera sina tjänstefordon till el- eller hybridbilar? För att ytterligare minska er klimatpåverkan kan företaget även investera i lösningar för förnybar el, så att ert laddningssystem blir ännu grönare. 

Kontorsanställda går i solig korridor.

Beroende på hur länge dina anställda planerar att ladda sina bilar rekommenderar vi en normalladdare eller en semisnabbladdare. En fördel med semisnabbladdare är att de erbjuder möjlighet att öka laddningshastigheten om så önskas, vilket inte är möjligt med en normalladdare. Du kan välja vilken styrka du vill att din laddare ska ha oavsett om du väljer att installera en laddbox med flera laddplatser eller laddstolpe vid ditt företag.

QuiPower Charger är en smart elbilsladdare med lastbalansering som erbjuder snabb, säker och flexibel laddning. Laddaren sitter inbyggd i QuiPower-systemet, vilket är ett system som lagrar energi från exempelvis solceller – så att ditt företag kan förses med grön el dygnet runt.

Bostadsrättsförening

Med en laddstation i din bostadsrättsförening ökar du värdet på lägenheterna. En laddstation i bostadsrättsförening består vanligtvis av en laddbox med flera laddplatser. Om laddstationen planeras med hjälp av QuiPower Installation är det enkelt att koppla på fler ladduttag vid behov. Stationen kan även bestå av laddstolpar. Vid en investering är det bra att tänka på att laddstationen ska vara smart, smidig och lätthanterlig. Inför investeringen finns en del juridiska aspekter att ta hänsyn till, och avtal som ska skrivas där det bland annat reds ut vem som ansvarar för vilka delar och hur betalning ska hanteras. 

Vi rekommenderar att satsa på en semisnabbladdare så att möjligheten att ladda snabbare finns. När flera boende ska ladda sin elbil i en garagelänga får laddningen lägre effekt, vilket gör att laddningen tar längre tid. Med en normalladdare kan det därför ta mycket lång tid att ladda flera bilar samtidigt. 

Pojke laddar elbil.

Vissa väljer att ladda sin elbil i motorvärmaruttag. Det är lika illa som att ladda bilen i vanliga vägguttag och leder lätt till överhettning eftersom uttagen inte klarar av den höga effekt som elbilsladdning kräver. Laddning ur ett vanligt motorvärmartuttag kan leda till brand. 

Med QuiPower Charger i din bostadsrättsförening får du snabb, säker och flexibel laddning samtidigt som du kan sänka din och föreningens elkostnad. Laddaren finns integrerad i energilagringssystemet QuiPower Storage, som kan lagra exempelvis solenergi eller billig el från nätet. Med QuiPower Charger slipper du dessutom stöldrisken som kommer med de traditionella laddboxarna som sitter uppskruvade utomhus med några få skruvar. Eftersom laddningsfunktionen är integrerad behöver enbart några få kablar hänga vid din laddstation. Trist för tjuvarna – toppen för dig och din bostadsrättsförening!

Samfälligheter

Självklart är det även möjligt för samfälligheter att investera i laddstationer, men för att göra det finns flera krav. Först och främst är det viktigt att alla medlemmar är överens eftersom alla fastigheter i samfällighetsföreningen blir delägare. Delägarskapet innebär att alla ska dela på allt ansvar och alla kostnader, utom möjligtvis den för elförbrukning, oavsett om de använder laddstationen eller inte. 

För att skapa en laddstation i en samfällighet behöver installation av en laddbox finnas med i samfällighetens anläggningsbeslut. Finns det inte med kan Lantmäteriet göra en omprövning. Går den igenom är det okej att installera elbilsladdare. Eftersom många parter är inblandade kan processen från att vilja investera i en elbilsladdare till att faktiskt kunna ladda sin elbil i en samfällighet ta lång tid. 

Elbilsladdning höst

Med den intelligenta elbilsladdaren QuiPower Charger får din samfällighet snabb och flexibel laddning där medlemmarna själva kan styra hur mycket av samfällighetens el som ska gå till elbilsladdning. I systemet finns även en inbyggd lastbalanseringsfunktion som garanterar säker laddning. Funktionen känner av hur mycket ström det bakomliggande elsystemet klarar av att skicka ut och hur mycket ström elbilen kan ta emot. Laddningsfunktionen kan med fördel användas i kombination med solceller, för en kostnadseffektiv och hållbar elförbrukning.

Pris och kostnader

Du som vill ladda din elbil får oftast betala en kostnad oavsett vilken laddstation du använder. Investeringen kostar pengar, liksom den el du laddar med. Vissa aktörer, såsom en del kommersiella parkeringshus, erbjuder gratis elbilsladdning. I vissa fall har dessa aktörer överenskommelser med elleverantörer som gör att de själva inte behöver stå för elkostnaderna.

Att uppföra en laddstation för elbil kan variera i pris. Elbilsladdare med hög effekt är i regel dyrare än de med låg effekt. För varje laddplats som installeras går priset upp en aning. Utöver utgiften för själva elbilsladdaren tillkommer en installationskostnad och eventuella kostnader för att garantera tillräcklig elförsörjning. Ju fler laddplatser som ska installeras, desto mer ström måste systemet kunna leverera. I vissa fall behöver gator grävas upp och gamla kablar bytas ut för att tillgodose det ökade strömbehov som en större laddstation kan innebära. 

För den som bor i lägenhet brukar den vanligaste lösningen vara att bostadsrättsföreningen gör investeringen, med tanken att den ska vara avbetalad inom fem till tio år. De boende som använder laddplatserna får sedan betala en avgift för det. 

Kvinna lägger ett mynt i en spargris.

Bidrag och tillstånd

Du som vill investera i en laddstation till ditt företag, din bostadsrättsförening, din samfällighet eller till en fastighet du äger, kan söka bidrag från Naturvårdsverket. Samma villkor gäller för publika- och ickepublika laddstationer, det vill säga för en laddstation i ett kommersiellt parkeringshus som för en laddstolpe i en bostadsrättsförening. Bidraget omfattar hälften av totalkostnaden för en laddstation inklusive installationskostnad, men max 15 000 kronor per laddplats. 

Installation

Varje laddstation behöver ordentlig installation, gjord av en certifierad elektriker. Det är inte bara att köpa och koppla in en laddbox. En elektriker tittar på hela det bakomliggande elsystemet och kan hjälpa dig att ta fram en offert för en helhetslösning. Därefter kan du ta kontakt med en elinstallatör för själva installationen. När allt installerat och klart är det bra att beställa en slutbesiktning, där en elektriker bekräftar att allt ser korrekt ut, innan laddstationen tas i bruk. Försök aldrig att installera en elbilsladdare på egen hand. Ge din laddstation installation som inte utsätter dig eller andra för fara. Mer om installation finns att läsa på energimyndigheten.se.

QuiPower Charger – undvik elbrist för dina anställda och klienter

QuiPower Charger är en smart och skonsam elbilsladdare med inbyggd intelligens. Dess lastbalanseringsfunktion känner av hur mycket ström som kan skickas in i bilen utan att elnätet eller bilens batteri tar skada. Systemet sitter inbyggt i energilagret QuiPower Storage, som kan lagra olika typer av el och ge användaren möjlighet att styra och prioritera sin elförbrukning.

Inför att andra laddningslösningar ska installeras kan gamla kablar behöva bytas ut. I de fallen handlar det om att elbolag måste gräva in ny infrastruktur, vilket i vissa fall är omöjligt att göra. Även i de fall det är möjligt blir investeringen en mycket kostsam historia. Med QuiPower Charger slipper du krångla med sådant. Systemets lastbalanseringsfunktionalitet gör att det fungerar i alla miljöer, oavsett hur befintligt kablage ser ut. 

QuiPower Charger är en perfekt lösning för dig som vill ge mervärde och god service till dina hyresgäster, klienter eller anställda. Dessutom påverkar en investering i framtidens infrastruktur dig och ditt varumärke väldigt positivt. Att ligga i framkant inom miljöfrågan ligger helt rätt i tiden, vilken även kan vara en fördel rent konkurrensmässigt. Någonstans behöver alla el- och hybridbilar laddas – låt det bli hos dig. Bli attraktiv på din marknad – investera i QuiPower Charger.