Ge kunderna kontroll över energianvändningen

Ta täten – hjälp dina kunder att ta steget till miljövänlig och problemfri energi med QuiPower energilagring och hantering.

Elinstallatör

Fler och fler människor installerar solpaneler och köper elbilar. Den första euforin är kortvarig när de inser att det inte går att använda så mycket av sin miljövänliga energi som önskat eller att de behöver uppgradera sitt elavtal för att ladda bilarna. QuiPower ändrar på det. Det integrerade energisystemet ger människor möjlighet att lagra miljövänlig energi och ladda effektivt, utan risk för att säkringen går.

QuiPower-systemet

Den enda lösningen som ger elbils- och solpanelsägare fullständig kontroll över sin energi genom hela fastigheten.

QuiPower Storage

QuiPower Storage lagrar energi från solpaneler eller elnätet på ett säkert sätt och erbjuder en pålitlig energikälla för fastighetsägare. Det smarta systemet lär sig konsumtionsmönster och säkerställer att lågkostnadsenergi alltid finns tillgänglig. Trefassystemet på 230V levereras med 18 kWh energilagring i ett robust, vitmålat skåp. Mindre 6 kWh-versioner finns att tillgå för trånga utrymmen, samt väderbeständiga versioner som klarar temperaturer mellan -20°C och 40°C. Alla enheter levereras skalbara för att kunna möta större energibehov.

QuiPower Charger

QuiPower Charger är en integrerad elbilsladdare som laddar bilar med effekt på upp till 13,8kW per laddpunkt. Den smarta lösningen säkerställer att alla tre faser utnyttjas, om det behövs, vilket gör laddningen mycket mer effektiv än traditionella billaddare, samtidigt som risken för överbelastning av en fas undviks. QuiPower Charger stödjer användning i kommersiella garage och parkeringar som kräver många laddplatser.

QuiPower Off-Grid

QuiPower är den enda energilagringslösningen som erbjuder en fullt integrerad ö-läges funktionalitet som en extra option för kunden. QuiPower Off-Grid säkerställer att reservkraft levereras till fastigheten under ett strömavbrott och att kritisk elektronik fortsätter att vara igång. Ö-läget gör även att solpaneler kan fortsätta att leverera energi till fastigheten även när strömmen har gått.

QuiPower Meter

QuiPower Meter mäter energianvändningen från varje apparat och eluttag i fastigheten. Enheten kan användas före installation av QuiPower för att kartlägga den optimala lagringslösningen och som en extra datakälla för QuiPower Storage. Informationen används för att skapa förbrukningsmönster över energianvändning för att ta fram det mest kostnadseffektiva sättet att förse fastigheten med ren och miljövänlig energi.

QuiPower Node

QuiPower Node är världens minsta multifunktions nod för att automatisera och kontrollera belysning och elektronik. Med mycket små inbyggnadsmått, passar den i alla standarddosor. QuiPower Node stödjer programmerbar styrning via strömbrytare med flertalet scenarion och program, eller direkt via QuiPower appen. Funktioner inkluderar dimmer, astrour, trappfunktion och timer för att nämna några. QuiPower Nodes kommunicerar med varandra via den svenskutvecklade Bluetooth 5 standarden. Upp till 32 000 QuiPower Nodes kan kopplas samman i ett Bluetooth Mesh, för att möjliggöra full kontroll oavsett fastighetens storlek.

QuiPower App

QuiPower appen är en användarvänlig app för att automatisera och kontrollera energianvändningen i en eller flera fastigheter. Den finns tillgänglig för iOS och Android inom kort. Appen ger användare möjlighet att kontrollera fastigheten i realtid. Appen används även vid installation för att konfigurera QuiPower och ställa in önskad funktionalitet för det smarta hemmet – innan systemet överlämnas till fastighetsägaren.

Bli en certifierad Enequi-installatör

Bli en certifierad Enequi-installatör idag och få:

  • Kundunderlag från intresserade köpare i ditt upptagningsområde
  • Installatörsrabatter på hela Enequis produktkatalog
  • Inbjudningar till kontinuerliga utbildningsevent
  • Support vid dimensionering för specifika fastighetsbehov
  • Tillgång till vårt VIP nummer för installatörer för extra snabb support
  • Kontinuerlig information gällande mjukvaruuppdateringar och förhandsinformation vid nya produktsläpp
Bli en certifierad Enequi-installatör

Enkel installation med QuiPower Installation Kit

Tillsammans med Gycom, vårt automationsbolag, erbjuder vi en helhetslösning av komponenter för snabb och enkel installation av QuiPower-systemet.

Snabbkopplingssystem

Snabbkopplingssystemet består av färdiga kablage, kontakter och distributionsblock för alla basfunktioner. Planeringen blir enkel och möjliggör effektiva installationer vid nybyggnation och om- och utbyggnad av kraft- och belysningssystem​.

Installationstiden minskar med upp till 70% jämfört med konvent­ionell installation. Detta resulterar i en total kostnadsbesparing på upp till 30%.


Läs mer om våra snabbkopplingssystem

Kapslingar och normcentraler
för smarta hem

Kombinerade el- och multimediacentraler med installationsvänliga och professionella lösningar. Kapslingslösning med bland annat vändbar infällnadslåda, löstagbara flänsar och det väl tilltagna mediautrymmet för flexibel bestyckning samt dörr för wifi-signaler ger en stor fördel vid installation i alla typer av bostäder. Som tillbehör finns infällnadslådor för ingjutning, kabel- och ledningsavskiljare, nyckellås samt skyddskåpa för till exempel LED-drivdon som önskas monteras i mediautrymmet. Vi levererar centralerna fullt utrustade utifrån dina behov, eller separat för egen bestyckning.

Läs mer om kapslingar och normcentraler

Noder och sensorer

QuiPower Nodes är kärnan i våra smarta lösningar och inkluderar funktioner så som timers, minnes back-up, energimätning och kontroll med mera. QuiPower Nodes kan kombineras med alla våra belysnings- och rörelsesensorer för att erbjuda en ännu bättre upplevelse för fastighetsägare. QuiPower Nodes kan programmeras och kontrolleras direkt via vår app.

Läs mer om sensorer för smarta hem

G-Smart digitala kopplingsur

Den nya generationens kopplingsur med möjlighet till konfiguration via Bluetooth i vår app. Vår tidursserie G-Smart med app- och Bluetooth-uppkoppling till smartphone eller läsplatta gör programmeringen enklare än någonsin tidigare och förkortar drifttagandet väsentligt. Uren är fullpackade med funktionalitet och reducerar behovet av att installera olika varianter. Fyra modeller täcker mer än 90% av tillämpningarna.

Läs mer om våra smarta kopplingsur

Få reda på mer och bli en certifierad installatör