Batteribank & Solcellsbatteri

Den här texten handlar om större lösningar för batterilagring och inte så kallade powerbanks, det vill säga små portabla laddningslösningar för mobiltelefoner och annat. Vill du veta mer om solcellslagring med avseende på energilager och reservenergi för fastigheter har du kommit helt rätt.

Med en batteribank hemma har du alltid ett tillskott av energi att använda precis när du vill, lagrat från solens strålar, vindkraft eller elnätet. Energilagring är ett smart sätt att undvika elbrist i fastigheter och möjliggöra att elektronik kan användas oberoende av elnätet och under strömavbrott. Detta är funktioner som kan ingå vid köp av ett kraftfullt batteri till din villa, lägenhet eller stuga. Vår lösning QuiPower ger dig ännu mer. Energilagret optimerar elsystemet i ditt hem, kapar effekttoppar, hjälper dig att undvika dyra effekttariffer och ger dig möjlighet att lagra energi från dagen för att använda på kvällen. Lösningen är flexibel, skalbar från 5–700 kW och skräddarsys alltid för att matcha just ditt energibehov.

Vad är ett hembatteri?

Ett hembatteri är en större lagringslösning som kan hjälpa villaägare att stärka elsystemen i sina hem. De allra flesta väljer att kombinera sitt hemmabatteri med solenergi, så att de kan använda sin egenproducerade solel dygnet runt i stället för enbart då solen lyser. Ett hembatteri kan dock även användas för att enbart köpa och lagra billig el från nätet, med möjlighet att sälja den när efterfrågan och priset är högt. Genom att ha energi lagrad hemma finns alltid en mängd reservkraft att använda vid strömavbrott.

Hembatterier kommer i olika varianter och storlekar. Mindre typer lämpar sig bäst i fritidshus eller mindre fastigheter, medan större typer med högre effekt passar bättre i villor och vid större anläggningar såsom sjukhus, företag och bostadsrättsföreningar. Batterierna som används i standardutförandet av QuiPower Storage har cirka 15 års livslängd och är återvinningsbara så kallade nickel-metallhybridbatterier från Nilar. Vilken batterilösning som passar just dig bäst avgörs av ett flertal faktorer. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt. 

Far och dotter lagar mat.

Användningsområden

I och med att behovet av el har ökat i Sverige har det blivit kapacitetsbrist på elnätet. Den mängd el som efterfrågas i storstäderna finns inte tillgänglig i regionerna och kapaciteten att transportera den dit saknas. För att trygga sin elförsörjning väljer allt fler att installera en batteribackup i sitt hus. Med batteri till sin villa kan lagrad energi ta vid där elnätet tar stopp. Med extra kraft kan du ladda bilen hemma och använda nödvändig hushållselektronik utan att oroa dig för att säkringar ska gå. Ett fåtal av systemen på marknaden för batteri till hus har funktioner som gör att den lagrade energin kan användas under strömavbrott. QuiPower är ett av systemen som erbjuder så kallat Off-grid eller Ö-läge vid strömavbrott.

Solcellslagring

Energilagring är ett komplement till solenergi som gör det möjligt att själv ta tillvara på all den solel som produceras, utan att behöva sälja överskottet till elnätet. Utan energilagring finns inget annat val. Den som väljer att köpa ett batteri till sina solceller får kostnadseffektiv solelproduktion och ökar sin självförsörjning av el avsevärt. Genom en tillräckligt stor investering i batteri till solceller går det att bli helt självförsörjande och oberoende av elnätet, men en vanligare lösning är att stötta sin fastighet med en högre andel solenergi som är förnybar och snäll mot klimatet genom energilagring.

Solpaneler på tak.

Laddboxar

Med ett kraftfullt hembatteri får du ett stabilt elsystem och energi nog att ladda bilen hemma. För att göra elbilsladdning säkert krävs en laddbox, det vill säga ett system som ser till att laddningen kan ske just säkert, men även med snabbhet och styrning. Laddboxen kan kommunicera med bakomliggande elsystem och de bilar som laddas så att ingen part i laddningen tar skada. Med en batteribank och en laddbox hemma kan du därför på ett säkert sätt boosta din elbilsladdning. Energilagret QuiPower Storage finns med möjlighet till flera elbilsladdare. Mer om tillbehöret QuiPower Charger finns att läsa här.

Den som har energilagring hemma har mycket att vinna på att även ha en el- eller hybridbil. Förutom att eldrivna fordon är ett bra miljöval så går det att spara pengar genom att köra på el, särskilt om du genererar din egen energi med hjälp av exempelvis solpaneler. 

Batterireserv i stället för elverk

Det går att få tillgång till reservkraft på två sätt – genom att generera ny energi eller genom att använda lagrad sådan. QuiPower med tillbehöret Off-Grid klarar av både och, genom att förse fastigheten med lagrad energi från energilagret eller distribuera nyproducerad sol från solcellerna även under strömavbrott. Den lagrade energin räcker olika länge beroende på hur mycket energi som finns och i vilken takt den förbrukas. System som är anslutna till QuiPower, så som solpaneler eller vindkraftverk fungerar på samma sätt som elverk, det vill säga genom att generera ny reservkraft oberoende av elnätet.

Traditionella elverk drivs av diesel, bensin, gasol eller etanol och har en negativ miljöpåverkan då de släpper ut avgaser och kan läcka både drivmedel, olja och kylmedium. Ytterligare nackdelar med sådana elverk är att de för oväsen, kräver en hel del underhåll och oftast behöver startas manuellt.

Mor och son läser i soffan under strömavbrott.

Pris och kostnader

Ett batterilager kan variera i pris och medföra olika stora ekonomiska besparingar över tid. Det är svårt att sätta en siffra på vad en investering generellt kostar eftersom in- och utgifterna varierar från fall till fall och är kopplade till, bland annat, om fastigheten har solpaneler eller inte, vilken kapacitet på energilagring som önskas, vilka effekttariffer som tas ut i din region och hur många elbilar som behöver kunna laddas. Den totala kostnaden är därför beroende av ett antal parametrar, däribland material, installation och bidrag.

Från januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion på investeringar i grön teknik. Avdraget fungerar ungefär likadant som rot- och rutavdraget och är i praktiken en form av bidrag för energilagring, solceller och laddningspunkter. Skattereduktionen gäller både material- och arbetskostnad inklusive moms och uppgår till 15 procent för solceller, 50 procent för energilagring och 50 procent för laddningspunkter för elfordon. Som mest går det att göra avdrag för 50 000 kronor per person och år. Avdraget kan nyttjas årligen, vilket gör att privatpersoner även får ett reducerat pris vid utbyggnation av sina lagringssystem – något som är toppen om elbehovet skulle komma att växa. Med QuiPower är det enkelt att lägga till mer lagring om behovet av el skulle öka.

Inför en investering i lagringsbatteri är det till stor fördel att se sitt hemelsystem som en helhet och undersöka hur energilagret på bästa sätt ska kunna integreras i helhetslösningen. Enequis energilager har möjlighet att samla energistyrningen och hantera effekttoppar. Möjligheten att skapa en komplett energistyrning är unikt för QuiPower och skiljer oss från lösningar skapade av bland annat Tesla, vars hembatteri många gånger jämförs med Enequis lösningar.

Kvinna lägger ett mynt i en spargris.

Installation

För installation av en batteribank, stor eller liten, krävs en behörig elinstallatör som kan se till att lagringssystemet ansluts till det ordinarie elsystemet på ett säkert sätt. QuiPower Storage är byggt för att vara så effektivt som möjligt att installera och många snabbkopplingar förenklar och förkortar själva installationsmomentet, vilket gör att du kan spara pengar.

För dig som går i tankar om att installera både solceller och energilager hemma är det bra att ta reda på vilken typ av växelriktare som passar systemen bäst. Många växelriktare som följer med vid köp av solceller är nämligen inte kompatibla med energilager för villa, vilket ofta resulterar i att du behöver investera i dubbla växelriktare som tar plats, kostar pengar och låter dubbelt så mycket. Gör rätt från början så undviker du onödiga kostnader. Med QuiPower Storage behöver du inte bekymra dig då energilagret hanterar både solenergi och energilagring med endast en växelriktare, som finns inbyggd i systemets huvudenhet.

QuiPower Storage – Ett grönt husbatteri för din villa

Energilagret QuiPower Storage är lagringslösningen för dig som vill ha förnybar och problemfri el utan krångel. Med vårt smarta lagringsbatteri, som alltid anpassas utefter dina behov, slipper du oroa dig för dyra effekttariffer och effekttoppar. Systemet gör det möjligt att få ut så mycket som möjligt av din energilagring, då det förutom lagring i husbatteri även är möjligt att lagra värmeenergi i varmvatten. Genom smart kommunikation med värmepumpen kan vattnet i varmvattenberedaren eller värmepumpen hettas upp till högre temperaturer än du vanligtvis använder. Detta görs när fastigheten har en överproduktion av energi och batterierna redan är fulladdade. När vattnet sedan ska användas kan det spädas ut med kallvatten i högre grad, vilket sparar energi då ingen el behöver köpas in för att värma vattnet. QuiPower Storage är SG-ready, vilket innebär att systemet är en del av ditt smarta elnät och kan både ge och ta kommandon i ditt hem.

QuiPower Storage är utrustat med lastbalansering som ser till att elsystemet i ditt hem aldrig överbelastas. För att du ska kunna styra och övervaka din elförbrukning har vi utvecklat QuiPower App, där du kan följa din energikonsumtion i realtid. Som bonus kan du även ladda bilen direkt genom appen! Ytterligare fördelar med QuiPower är att du enkelt kan välja att öka mängden batteri i din villa, samt att du kan lägga till användbara funktioner såsom QuiPower Charger och QuiPower Off-grid. Energilagret fungerar fint ihop med elnätet och ännu bättre i kombination med solenergi, eftersom lagringsfunktionen gör det möjligt att tillvara ta all den el som solcellerna alstrar. QuiPower är valet för dig som vill ha intelligent energilagring och mer därtill. Vår lösning är inte bara ett batteri – det är ett helt energisystem.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: