QuiPower Off-Grid

Din trygga hand när strömmen går. Belysning, internet och fortsatt solelproduktion när elnätet inte räcker till.

Med QuiPower Off-Grid fortsätter det lysa i ditt hus trots strömavbrott hos grannarna. En trygghet när det blåser runt knutarna eller när elnätskapaciteten inte räcker till.

QuiPower Off-Grid är ett tillval till energilagren QuiPower Storage Indoor, Outdoor och Module som gör det möjligt att utnyttja reservkraft även vid strömavbrott.

Varför QuiPower Off-Grid?

QuiPower Off-Grid
Reservkraft
Använd lagrad energi vid strömavbrott
Fortsatt solelsproduktion
Möjliggör fortsatt produktion och konsumtion av solel från dina solpaneler under strömavbrott.
Prioriterad energi
Välj vilka saker i hemmet som får energi vid strömavbrott
Energitrygghet
Med lagrad energi kan du alltid tända en lampa eller hålla nödvändig utrustning igång.

Fungerar inte solpanelerna vid strömavbrott?

Till skillnad från vad många solpanelsägare tror så fungerar inte solelsproduktionen vid strömavbrott. Fram tills nu!

Med QuiPower Off-Grid blir det nämligen möjligt att fortsätta producera och konsumera solel även vid strömavbrott.

Hur fungerar QuiPower Off-Grid?

Anledningen till att solpanelerna inte kan producera el vid strömavbrott beror på att den så kallade växelriktaren – som enkelt förklarat omvandlar solel till hushållsel inte fungerar när den inte får el från elnätet.

Med QuiPower Off-Grid löser Enequi problemet. Energilagret ser till att Off-Grid enheten får el från energilagret istället för från elnätet vid strömavbrott. Det möjliggör både fortsatt produktion av solel och fortsatt konsumtion av el i hemmet.

Så fungerar off-grid

Lär dig att bli mer självförsörjande och om hur du skaffar reservkraft i hemmet!