Gamla elnät drabbar elbilister – effekttariffer höjer elpriset

Publicerad

De senaste åren har problemen med både effektbrist och kapacitetsbrist i det svenska elnätet fått stora konsekvenser. Myndigheten Svenska kraftnät har vid upprepade tillfällen varnat för effektbrist i Sverige – det vill säga att efterfrågan på el är större än utbudet – samtidigt som Energimarknadsinspektionen nu utformar nya regler för så kallade effekttariffer för att undvika kapacitetsbrist.

Tarifferna kommer påverka elpriset för privatkonsumenter, inte minst elbilsägare som förbrukar mycket el. Med tarifferna stiger priset på el när trycket på nätet är högt, exempelvis på eftermiddagen när många kommer hem från jobbet och sätter bilen på laddning. Flera elbolag har redan infört tarifferna och bland andra Vattenfall implementerar just nu det nya systemet, vilket påverkar runt 900 000 svenskar.

Högre kostnader drabbar elbilister

Skälen till de akuta bristerna är flera. Efterfrågan på el ökar snabbt i takt med att elektrifieringen av samhället fortskrider, inte minst gäller det fordonsflottan – i januari 2020 var så mycket som hälften av alla nyregistrerade bilar helt eller delvis eldrivna.

Förutom att efterfrågan ökar har utbudet minskat i samband med nedstängningen av flera kärnkraftsreaktorer, i somras rapporterade SVT att elpriset rusade till vinternivåer på grund av elbrist samtidigt som Oskarshamns reservkraftverk tvingades börja elda olja för att klara försörjningen.

En annan viktig flaskhals är att den akuta kapacitetsbristen i det svenska elnätet. Energimarknadsinspektionen menar att Svenska kraftnät inte byggt ut elnäten tillräckligt snabbt, vilket nu leder till att man inför nya regler för att styra elpriset och därmed konsumtionsmönstren.

– Det kommer att komma bindande regler, sa Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen, till TT i september i år.

Energilager löser efterfrågan

Förutom nationella och regionala brister uppstår allt fler lokala bristsituationer. Många bostadsrättsföreningar får problem eftersom de inte har kapacitet för laddning av de boendes elbilar eller elhybrider. I många fall sätter elbolagen dessutom stopp för att öka den indragna kapaciteten eftersom det i regel kräver att man gräver ner nytt elnät i marken.

En lösning för föreningarna kan vara att installera smarta energilager som sprider ut laddningen över dygnet, så att alla kan ladda utan att kapaciteten överskrids. Energilager gör även att både bostadsrättsföreningar och privatpersoner med solpaneler kan använda solel som producerats under dagen för laddning av elbilar på eftermiddagen eller natten, eller att köpa el under natten när priset är som lägst och använda energin på morgonen och eftermiddagen när priset är som högst.

Lokalt producerad och lagrad el kan också avlasta näten i närområdet. Kapacitets- och effektbristen är på sina håll så stor att det redan nästa år kan innebära att nätbolagen inte längre kan ansluta fler kunder till sina nät. Effektbristen är som störst i södra Sverige, men även Stockholm står inför akuta problem enligt Henrik Bergström, ansvarig för samhällskontakter på Ellevio.

– Enligt de prognoser vi har, kan det komma att bli svårt att ansluta fler kunder till Stockholms stads elnät redan år 2021, säger Henrik Bergström till SVT.

Guide för smart elbilsladdning – så undviker du nya effekttarifferna

Intelligenta energilagerlösningar

Det svenska bolaget Enequi erbjuder redan idag lösningar som gör det möjligt för såväl större fastighetsägare som privatpersoner att ta kontroll över sin energianvändning.

– Genom att göra det möjligt att spara energi i intelligenta energilager ger vi fastighetsägare kontroll över energiförbrukningen. Att kapa effekttoppar eller skjuta till extra energi vid elbilsladdning är två behov vi ser kommer ha stor tillväxt framöver, säger Patrik Hahne, affärsutvecklare på Enequi.    

Låter intressant – berätta mer!