Solceller och elpriser siktar mot nya höjder

Publicerad

Sveriges solcellsmarknad springer mot ett nytt rekordår tack vare att allt fler svenskar investerar i ren och miljövänlig energi. Många väljer dock att sälja tillbaka närmare 50 procent av sin egenproducerade solenergi till elnätet, istället för att lagra den. Samtidigt pekar kostnadskurvan för elpriser åt samma håll även under Sveriges varma månader. 

En rapport från branschorganisationen Svensk Solenergi visar att det har byggts närmare 13 000 solcellsanläggningarna hittills i år, vilket är en ökning med närmare 30 procent jämfört med 2020. Årets första månader har varit extremt starka och om trenden fortsätter i samma takt kommer nästan 34 000 anläggningar att ha installerats vid årets slut.  

Men det  är inte bara solcellsmarknaden som pekar uppåt, utan även elpriserna. Enligt kraftbolaget Jämtkraft ser priserna inte heller ut att sjunka inom en överskådlig framtid, utan Sveriges elkunder bör ställa in sig på fortsatt höga elpriser framöver. Många elbolag har under 2020 och 2021 infört höjda elnätsavgifter för att finansiera renovering och utbyggnad av elnäten. I takt med att nya elmätare installeras i svenska villor, enligt gällande EU-direktiv har många elbolag infört eller flaggat för införande av effektabonnemang även för villakunder. Något som ofta går hand i hand med så kallade effekttariffer. Även där blir resultatet en dyrare elräkning för slutkunden.  

Med solceller det finns möjlighet att undvika de högsta elpriserna, trots det levererar många ut närmare 50 procent av sin egenproducerade solenergi till nätet, istället för att lagra den. Med ett energilager kopplat till fastighetens energisystem är det enkelt att lagra el från solpanelerna när solen skiner, för att sedan använda den för att kapa effekttoppar och minimera användning av el från nätet när den är som dyrast.