Enequi växer genom nyemission på 20 MSEK

Publicerad

Intresset för lösningar för energioptimering är större än någonsin och Enequi stänger nu en fulltecknad finansieringsrunda. Tack vare en riktad nyemission av konvertibla skuldebrev på 20 MSEK tryggas nu Enequis fortsatta Europa-tillväxt.

Nyemissionens syfte är att möjliggöra en rejäl omsättningstillväxt för Enequi, i samband med den nyligen lanserade och patenterade metoden och systemet för effektbalansering.

– Vi fortsätter att växa och utvecklas som bolag och när marknadsläget ser ut som det gör, med stigande energipriser och otryggare elleveranser, ökar relevansen för vårt erbjudande ännu mer. Ny finansiering låter oss fortsätta driva energiomställningen framåt på den svenska-, men framför allt på den europeiska marknaden, säger Håkan Svärd, VD på Enequi.

Marknadens efterfrågan på system för energilagring och energikontroll har de senaste månaderna mångdubblats. För att tillfredsställa den stora ökning på Enequis lösningar, som delvis är ett resultat av högre och mer volatila elpriser, behövs tillräckligt med rörelsekapital i bolaget för att möjliggöra en snabb tillväxt och säkra leveranser till kunder i hela Europa.