QuiPower ger dig möjlighet att ta kontroll över din energiförbrukning

Publicerad

Nu lanseras QuiPower – en helhetslösning för det smarta och miljövänliga hemmet. QuiPower låter dig som fastighetsägare ta kontroll över din energiförbrukning. Förutom att lagra energi från solpaneler ger systemet en tryggare och mer driftsäker energiförsörjning då elnätet belastas hårt och det finns risk för strömavbrott.

– Vi är mitt i en energiomställning till ren och miljövänlig energi, därför lanserar vi QuiPower som ger fastighetsägare möjlighet att ta kontroll över sin energianvändning. Vårt energilager QuiPower Storage ger trygghet genom att tillhandahålla reservkraft vid strömavbrott, lagra grön energi från solen och möjliggöra elbilsladdning där infrastrukturen annars är en begränsning, säger Julia Erikson, marknadschef på Enequi.

I Västeuropa ses fungerande eldistribution som en självklarhet, men faktum är att våra elsystem stresstestas varje dag i och med energiomställningen. Många villaägare och fastighetsägare skaffar solpaneler i tron om att de – förutom ekonomiska och miljömässiga vinster – säkrar elförsörjningen vid strömavbrott. Men tyvärr erbjuder inte solpaneler den möjligheten, av flera skäl. Dels måste solpanelernas likström omvandlas till växelström, vilket görs av en växelriktare med extern elförsörjning. Dessutom är det inte tillåtet att producera el under strömavbrott utan att koppla bort huset från elnätet, eftersom nätet måste vara spänningslöst när elektriker ska laga det.

– Alla de här problemen löser QuiPower vid strömavbrott. Så att du kan fortsätta att producera egen el med dina solpaneler och välja att antingen använda elen direkt i fastigheten eller att lagra den i QuiPower Storage. Det är smidigt, säkert och minskar beroendet av elnätet, säger Vladimir Vujic, utvecklingschef på Enequi.

Omställningen från fossila bränslen till ren och förnybar energi går otroligt snabbt, redan i dag är nästan hälften av alla nyregistrerade bilar i Sverige helt eller delvis eldrivna. Vid elbilsladdning finns risk att säkringen löser ut. För att motverka att det sker behöver bilens laddningshastighet begränsas. Med energilagret QuiPower Storage kan du utnyttja fastighetens energi på ett optimalt sätt, vilket leder till att elbilen kan laddas snabbare. Närmar sig energiförbrukningen en nivå där säkringen riskerar att lösa ut förser QuiPower Storage elbilen och resten av huset med extra energi.

– QuiPower Storage är lösningen på en effektiv elförsörjning eftersom systemet klarar av att både lagra energi och att ladda din elbil. Att ha kontroll över sin energitillgång kommer att vara ett måste för många ägare till laddningsbara fordon, där kravet är att ladda på kortast möjliga tid. Görs ingenting blir utmaningarna mycket stora på framtidens elnät och vi riskerar mer eller mindre en kollaps då vi ställer om från fossila bränslen till förnybara. Här bidrar QuiPower till en smidigare övergång till ett mer elektrifierat samhälle, säger Mats R Karlsson, styrelseordförande på Enequi.