Enequi fördjupar samarbetet med Nilar genom partnerskap och batteriorder

Publicerad

Enequi inleder ett långsiktigt strategiskt partnerskap med den svenska batteritillverkaren Nilar, och tecknar en initial order på 800 batterier. Batterierna är en viktig komponent i Enequis energilager QuiPower Storage – Hydride. 

​Marknaden för stationära lösningar för energilagring är i kraftig tillväxt och efterfrågan på den europeiska marknaden är stor. Som utvecklare och leverantör av intelligenta lösningar för energilagring och energikontroll är det viktigt för Enequi att lyhört lyssna till vad marknaden eftersöker. Innovativ batteriteknik med hög säkerhet och återvinningsbarhet är viktiga parametrar. Batterier från Nilar med tillhörande batteristyrsystem (BMS) möter de höga kraven och erbjuder dessutom en unik syrgaspåfyllnadsteknologi som möjliggör upprepad förnyelse av batteriernas livslängd.

– Våra kunder söker efter säkra och pålitliga energilagringslösningar som kan förse dem med hållbar och stabil energitillgång. Vi har arbetat med Nilar under flera år och genom det nya partnerskapet förstärker vi vårt erbjudande, samtidigt som vi skapar förutsättningar för att accelerera vår tillväxt i Europa, säger Håkan Svärd, VD på Enequi.

Nilars batteriteknik är baserad på nickel-metallhydrid med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil, liksom hög prestanda. Nilar har sitt huvudkontor i Täby och produktionsanläggning i Gävle, där de också bedriver forskning och utveckling.

– Vi ser fram emot att i nära samarbete med Enequi utveckla kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar baserade på Nilars batterier och BMS. Enequi har både den tekniska kunskap och förmåga som krävs för att skapa integrerade lösningar, där våra batterier och Enequis styrning samverkar optimalt, säger Erik Oldmark, VD på Nilar.

Enequis QuiPower-plattform ger villa- och fastighetsägare tillgång till ren och miljövänlig energi genom intelligent energilagring och energikontroll, där väl utvald hårdvara kombineras med mjukvara för styrning och energioptimering. Genom att ingå ett långsiktigt strategiskt partnerskap med batteritillverkaren Nilar vill Enequi möta kundernas behov av säkra, pålitliga och hållbara lösningar.

Det första som sker inom ramen för partnerskapet är att 800 batterier med tillhörande BMS kommer att levereras från Nilar till Enequi, för installation i 100 QuiPower Storage-enheter. Totalt omfattar ordern en energilagringskapacitet på 1,15 MWh och ett ordervärde på 10 MSEK. För Enequi blir det startpunkten för en europeisk expansion där frågor kring säkerhet och hållbarhet spelar en allt större roll.