Ellevio varnar för regleringar

Publicerad

Elbolagen har inte brist på el i vårt land. Däremot har de nätkapacitetsbrist. Det innebär att dagens elnät inte kan leverera den mängd el konsumenterna kräver. Ellevio är först ut och varnar för att man kommer att begränsa tillgång och skapa nya tariffer, något som kommer att hämma försäljningen av exempelvis elfordon och byggnation av nya fastigheter. Lyckligtvis har Enequi lösningen.

I en artikel i SvD Näringsliv (som du kan läsa här) går Ellevios vd Johan Lindehag ut i en artikel och redovisar de problem och möjligheter som bolaget står inför, främst vad gäller kapaciteten i näten. Hushållen gör sig allt mer beroende av stora elkonsumerande produkter såsom elbilar med mera, vilket ställer högre krav på kraftigare matning. Kablarna i marken är helt enkelt för klena.

”Vi befinner oss därmed i ett historiskt akut läge. Vi kommer helt enkelt inte kunna ansluta alla som vill ha el de kommande åren.”

Vd Johan Lindehag anser läget till och med vara akut. De tidigare prognoserna har visat sig vara i underkant och man beräknar att redan i höst slå i effekttaket och tvingas säga nej till nya anslutningar.

Effekterna är långtgående, inte bara för fastighetsutvecklare, nybyggnation med mera, utan också för att nå våra klimatmål.

För Enequi är detta inget nytt, utan vi har förberett oss för det här länge. Enequis QuiPower Storage är en enkel lösning som balanserar ut effektbehovet genom smarta styrsystem och hållbara batteripaket.