Ellevio varnar för regleringar - Enequi

Ellevio varnar för regleringar

Elbolagen har inte brist på el i vårt land, utan däremot nätkapacitetsbrist. Det innebär att våra elnät idag inte kan leverera så mycket el som konsumenterna kräver. Ellevio är först ut och varnar för att man kommer begränsa tillgång och skapa nya tariffer, något som kommer hämma försäljningen av exempelvis elfordon och byggnationen av nya fastigheter. Lyckligtvis har Enequi lösningen.

I en artikel i SvD Näringsliv (som du kan läsa här) går Ellevios VD Johan Lindehag ut i en artikel och redovisar de problem och möjligheter bolaget står inför vad främst gäller kapaciteten i näten. Hushållen gör sig allt mer beroende av stora elkonsumerande produkter såsom elbilar mm vilket ställer högre krav på kraftigare matning. Kablarna i marken är helt enkelt för klena.

”Vi befinner oss därmed i ett historiskt akut läge. Vi kommer helt enkelt inte kunna ansluta alla som vill ha el de kommande åren.”

VD Johan Lindehag anser läget till och med vara akut. De tidigare prognoserna har visat sig vara i underkant och man beräknar att redan i höst slå i effekttaket och tvingas säga nej till nya anslutningar.

Effekterna är långtgående, inte bara för fastighetsutvecklare, nybyggnation mm, utan också för att nå våra klimatmål.

För Enequi är detta inget nytt, utan vi har förberett oss för det här länge. Enequis PBS, Power Balancing Storage är en enkel lösning som balanserar ut effektbehovet genom smarta styrsystem och hållbara batteripaket. Allt förklaras enkelt i vår presentationsfilm.