Elbrist får elpriset att skena

Publicerad

Vintertid ökar behovet av el och i år är efterfrågan så hög att det har blivit elbrist på elnätet. På den nordiska elbörsen Nord Pool var spotpriset för januari månad dubbelt så högt som i fjol. Men det finns lösningar för att undkomma onödiga kostnader och samtidigt trygga sin elförsörjning.

Den stundande elbristen är en direkt följd av kyla och otillräcklig eldistribution. Den överproduktion av el som finns i Norrland går i dagsläget inte att använda i södra Sverige. När alla skåningar vrider upp sina element över en natt blir därför elbristen ett faktum. I en artikel i Dagens Industri menar Svenska Kraftnät att det kalla vädret kan ställa den svenska elförsörjningen inför allvarliga utmaningar och att det hela delvis beror på nedstängningen av Ringhals.

Priset på el kan variera mycket beroende på tid på dygnet. Som högst är det under vardagar vid åtta-tiden på morgonen och vid fem-sex-tiden när det är dags att laga middag, tvätta och diska. Priserna sätts utefter efterfrågan och kan svänga mellan enstaka ören och flera kronor. Enligt finansportalen.se är elpriset just nu högre än på fem år.

För att slippa betala mer för sin el finns två vägar att gå. Antingen väljer man att ställa om sina rutiner till att bara använda el när den är billig, men för många kan det vara en utmaning att bara kunna duscha, laga mat och diska på udda tider. En andra väg att gå är att investera i ett energilager och slippa allt krångel, samtidigt som man bidrar till att stärka upp det befintliga elnätet.

QuiPower Storage är ett energilager med många smarta funktioner som ger trygghet och flexibilitet till villaägare likväl som till företag och fastighetsägare. En av fördelarna är att ägaren av ett energilager kan köpa el från nätet när det är billigt, för att sedan använda lagrad el när elen på nätet är dyr. Systemet har även inbyggd effektbalansering, vilket är en funktion som sänker månadskostnaden genom att kapa de effekttoppar som kostnaden baseras på. Effektbalanseringsfunktionen lokaliserar höga effektuttag och skickar automatiskt lagrad el dit den behövs som mest.

– Med ett energilager går det att lagra energi från elnätet eller valfri källa och använda den till att kapa effekttoppar eller när elen är som dyrast. Det går inte att göra med något annat än ett energilager, säger Patrik Hahne.

Men QuiPower Storage är inte bara lönsamt under vinterhalvåret. Under årets ljusare månader kan det med fördel kopplas till solceller, för egenproduktion av förnybar el med minimalt underhåll. QuiPower ser till att den fastighet som systemet finns i har ett jämnt och kontrollerat flöde av el. Elbilsladdning stöttas med fördel med ett energilager för att undvika onödiga strömavbrott till följd av lokal överbelastning. Att ha tillgång till extra energi i fastigheten är en trygghet både under dygn med elbrist och med den allt tydligare kapacitetsbristen i nätet.

– Det är bra att inte belasta nätet när elen är som dyrast. Våra energilager gör det möjligt att köpa el under natten och använda den på morgonen, för att sedan köpa mer billig el på dagen inför användning under kvällen, säger Patrik Hahne.

Som ägare av ett QuiPower Storage-system slipper du oroa dig för otrevliga överraskningar gällande elpriserna och att elnätet ska kollapsa. Reservkraften optimerar ditt elsystem och med tillbehöret Off-Grid kan den lagrade energin dessutom användas då det är strömavbrott på elnätet. Är systemet då även anslutet till solceller går det att producera sin egen el, oberoende av det opålitliga elnätet. Hur stor energilagring du vill ha är helt upp till dig. Vår minsta lösning är på 5 kW och som mest går att få 700 kW.