Vad är skillnaden mellan energilager och batterilager?

Att jämföra olika sätt att lagra energi är inte lätt. Det är inte heller lätt (eller rätt) att jämföra ett energilager med ett batterilager. Nedan följer några områden som är värda att tänka på när du ska investera i lagring av energi för din fastighet!

Intelligens

Med ett energilager från Enequi, får du intelligent styrning – det är kärnan i vårt system QuiPower. (Styrningen sker med hjälp av ett så kallat EMS – Energy Managment System). En del av intelligensen är den uppkopplade vädertjänsten. En annan är att energilagret även lagrar historiska data och på så sätt lär sig hur fastighetens elkonsumtion ser ut. Denna data tillsammans med väderleksprognoser gör att energilagret kan optimera användningen. Till exempel kan det förutspå kommande regnväder och anpassa laddstatus för batterierna.

Ett batterilager laddar upp sig när el finns tillgängligt och laddar ur sig när produktionen upphör, utan närmare analyser.

Livscykel

Energilagrets intelligensen leder till att battericyklerna (i och ur-laddning) blir avsevärt färre genom att användningen optimeras. Det i sin tur leder till längre hållbarhet för de inbyggda batterierna.

Ett batterilager som saknar intelligens kommer att ladda batterierna så snart det finns överkapacitet i anläggningen och därefter laddas ur de så fort det finns ett underskott på egenproducerad el. I praktiken innebär det att ett batterilager kan tömma sig mitt på dagen, till exempel om solelproduktionen upphör för att det blir molnigt en kort period. Vilket resulterar i att batteriet är tomt när solen går ner, kvällen kommer och elpriset stiger.

Energilager från Enequi sparar i stället energi tills det att den gör bäst nytta.

Hållbarhet

Det är en hållbar satsning att investera i ett energilager från Enequi. QuiPower-systemet utvecklas och byggs i Sverige, och vissa batterier från Gävle och kabinetter från Värmland. Enequis energilager är designade att hålla länge men byggda för att kunna repareras enkelt, världen över.

Idag anser vi att det bästa sättet för fastighetsägare att lagra energi är i batterier. Därför har vi valt att erbjuda batterier i vissa av våra lagringslösningar som är producerade med 100% förnybar energi och de är så gott som helt återvinningsbara. Batterierna är valda med omsorg för att möta fastighetsägares krav på effekt, hållbarhet och säkerhet. 

Batteriteknik

I Enequis energilager används två olika batteritekniker; hydrid, och nickel-metallhydridbatterier (NiMH). De är speciellt lämpade för just energilagring och har lång livslängd och hög prestanda. Kalendarisk nedbrytning är vanligt för många batteritekniker och innebär att oavsett hur mycket eller lite batteriet används så blir det sämre med åren. Men det är något som NiMH-tekniken inte lider av. Används batterierna på ett intelligent sätt av energilagret så kommer de därför hålla många år.

Du kan läsa mer om batteritekniken hos Nilar, klicka här >>

Säkerhet

Enequis energilager är byggda för att skapa trygghet för användaren. Högkvalitativa standardkomponenter, elsäkerhet och batterisäkerhet är några aspekter värda att tänka på.

Vid brand i fastigheten är det viktigt att släckningsarbetet kan fortgå så ostört som möjligt för att minimera skada på egendomen. Släckning i en fastighet med Nickel-metalhydridbatterier kan ske som vanligt med skumsläckare, utan risk för att farlig gas avges.

Du kan läsa mer om säkerheten med batteritekniken hos Nilar, klicka här >>

QuiPower

Enequi erbjuder en systemlösning – vi kallar den QuiPower. Vi säljer inte lösa komponenter, programvara eller batterier. Vi erbjuder en lösning för omställningen till ren och miljövänlig energi. Enequi, tillsammans med våra partners, ser till att ni den anläggning och support som fungerar optimalt för just er fastighet.

Denna artikel är baserad på Enequis tolkning av betydelsen av energilager och batterilager. SAOL saknar ännu definitioner för begreppen.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: