Solceller

Solceller för fastighetsägare

Elektrifieringen av samhället har ökat behovet av el så pass mycket att våra elnät har blivit överbelastade och opålitliga. Kapacitetsbristen börjar att bli allt mer påtaglig. Som tur är finns lösningar för att tillgodose det ökade behovet av elektricitet. Solceller är ett enkelt sätt för företag, samfälligheter, bostadsrättsföreningar och villaägare att få en pålitlig och miljövänlig energikälla. Den som väljer att komplettera sin solcellsanläggning med energilagring kan använda sin egenproducerade el även efter att solen har gått ned. 

Vad är solceller?

Solceller förvandlar solens strålar till elektricitet, medan solfångare, som till utseendet ofta liknar solceller, omvandlar solenergi till värme. Innovationerna fungerar på olika sätt och används till olika saker. Begreppet solpanel kan dock associeras till både solceller och solfångare. 

I solenergisammanhang talas det ofta om kWp (kilowatt-peak). Det är en enhet som beskriver en solcells eller solcellsanläggnings toppeffekt under optimala förhållanden, det vill säga hur mycket el som kan produceras när det är soligt och solcellerna är svala, med en yttertemperatur på 25 grader. Blir det varmare än så kan solcellerna börja läcka energi. Solceller producerar energi även då det är molnigt väder och de passar väldigt bra i det svenska klimatet, sommar som vinter. Kallare temperaturer är inga problem och snö kan, till viss del, reflektera och intensifiera solstrålningen mot solcellerna. Solstrålarna kan även ta sig igenom regn och is som hamnar på solcellerna. 

Solceller på tak

För er som söker ett mer tekniskt ingående svar på frågan Vad är solceller? kan vi berätta att en solcell, även kallat en fotovoltaisk cell, består av flera halvledardioder som skapar elektrisk ström i sin backriktning när de träffas av solljus. I dag finns två grupper av solceller. Den vanligaste typen är kristallina solceller, som består av dopat kisel och har högst effekt. Den andra typen, tunnfilmssolceller, är en nyare variant där fotovoltaiskt material integreras i material som till exempel metall och glas. Den nya tekniken har bland annat gjort det möjligt att låta takpannor och fönster producera el. Med denna typ av solceller är det möjligt att klä in hela fastigheter i solceller utan att fastighetens utseende behöver förändras avsevärt. Solcellsvarianten går att få i olika utformningar, färger och med olika ytor. Tunnfilmsceller är till och med möjliga att integrera i tygmaterial. Den här utvecklingen, från att det tidigare enbart funnits blåsvarta rektangulära kristallina celler till att det i dag finns solceller i många olika färger, samt semitransparenta och sådana som är integrerade i byggnadsmaterial, har skett på bara några år. Och utvecklingen fortsätter. Det forskas ständigt på nya lösningar och faktum är att den tredje generationens celler redan är på väg.

Lösningar som passar för större fastigheter

I dag finns solceller installerade på tak och fasader till fastigheter av olika storlekar runt om i världen. Allt fler väljer att möta sitt ökade behov av el på andra vis än genom det överbelastade och opålitliga elnätet. Att använda solen som energikälla är bra för både klimatet och plånboken. Samtidigt kräver solceller minimalt med underhåll då vind och regn håller solpanelerna rena och fria från löv. Den gröna elen avger inga utsläpp och som producent kan du välja att sälja din el till elnätet, där den kan komma att skickas till dem som annars använder fossila energikällor. Genom att sälja din el till elnätet kan du bidra till ett bättre klimat och skapa en mer hållbar värld. 

Solceller säljs av ett växande antal företag i Sverige. Inför en investering är det bra att ta reda på vilken garanti som erbjuds, så att du slipper dyra utgifter om det skulle uppstå problem med din anläggning. Den vanligaste garantitiden för solceller ligger på 25 år. Tänk på att välja ett stabilt företag med solceller, så att din garanti inte slutar att gälla om företaget går i konkurs. Se även till att företaget du väljer har kunniga installatörer. Solcellerna ska monteras och installeras på ett säkert sätt av personer med rätt behörighet, så att risken för elfel och brand minimeras. Okunniga installatörer är en stor risk, och råkar de göra hål i takpappen under installationen kan fukt och vatten leta sig in under taket, vilket märks först en tid senare och får stora och kostsamma konsekvenser. 

Fastighet i solljus

Vi på Enequi erbjuder kompletta installationer av solceller tillsammans med QuiPower-systemet, som gör användningen av den solenergi som solceller alstrar långt mer flexibel. Med energilagret QuiPower Storage får du möjlighet att lagra, styra och prioritera var din el ska gå och när. Utan energilagring kan elen enbart användas då solenergin alstras, men med QuiPower kan du använda din lagrade el under alla dygnets timmar, även efter att solen gått ned. Vårt energilager kan även användas för att köpa och lagra billig el från nätet när priset är som lägst, så att elen kan användas när elpriset är som högst. Tillsammans med vårt partnernätverk av certifierade Enequi-installatörer för solceller, erbjuder vi på Enequi en komplett lösning med såväl solceller som energilagring. Kontakta oss gärna för mer information.

Företag

Det finns många fördelar med att investera i solceller som företag. De allra senaste årens teknologiska utveckling av solceller har gjort solenergi till den billigaste, tillgängliga energikällan. Det skriver internationella energirådet IEA i en rapport från november 2020. En investering av solceller till tak på företag minskar således företagets driftskostnader, samtidigt som investeringen betalar av sig med tiden. Genom att minska de löpande elkostnaderna får företag möjligheten att öka sin lönsamhet. Med ett energilager kan företagen dessutom välja hur och när på dygnet de vill använda sin solcellsproducerade el. 

Utöver de ekonomiska fördelarna som kommer med att investera i solpaneler för företag finns även varumärkesrelaterade fördelar. Genom att investera i förnybar el får ditt företag en stärkt klimatprofil, vilket gör företaget mer attraktivt för kunder och samarbetspartners. I en tid då miljömedvetenhet är a och o för många kan ett grönt ställningstagande vara avgörande för ett företags överlevnad. Att producera och lagra sin egen energi och optimera sin energiförbrukning innebär att ta sitt ansvar för klimatet i linje med både CSR och ESG.

Solel lyser upp kontor

För dig som är lantbrukare kan vi berätta att solceller på ladugårdstak är en toppenidé! Med solel kan lantbrukare förstärka sitt gröna tänk. Dessutom är stora takytor som gjorda för solceller. Att installera solceller på gallerior följer samma princip, och så även installation av solceller på kontor. För att förlänga räckvidden av solstrålarna kan den som investerar även välja att installera en laddstation intill sin fastighet, så att kunder och anställda kan ladda sina el- och hybridbilar. I energilagret QuiPower Storage finns en integrerad elsbilsladdare som i kombination med solceller gör det möjligt att bokstavligen köra på solstrålarnas energi. QuiPower är en flexibel lösning som ger dig som fastighetsägare kontrollen över din elförbrukning, så att du kan välja var din lagrade el ska gå. Energilagret kan även fungera som en reservkraftsgenerator som startar vid strömavbrott, vilket är toppen för lantbrukare såväl som för gallerior och kontor. I en galleria kan du exempelvis välja att under strömavbrott använda lagrad el för att hålla automatiska dörrar, kassaapparater och nödvändig belysning i drift, medan du som äger ett kontor kanske hellre prioriterar att hålla i gång datorer, en kopiator och den mest essentiella kaffemaskinen. 

Jag vill veta mer om QuiPower

Bostadsrättsföreningar

Att investera i solceller som bostadsrättsförening är en bra idé. Förnybar el gör föreningen attraktiv och ökar fastighetens värde. På samma sätt som solceller stärker företags varumärken och gör att de associeras med hållbarhet ger även solceller i brf en stärkt klimatprofil. Solenergi sänker även föreningens driftkostnader och är en investering som betalar av sig med tiden. 

Med QuiPower Storage som komplement till solceller får din bostadsrättsförening även möjlighet att använda grön solenergi även efter att solen gått ned. Med elbilsladdaren QuiPower Charger som tillbehör till bostadsrättföreningens energilager finns möjligheten att installera flera laddpunkter, så att alla i föreningen kan ladda samtidigt. 

Samfälligheter

Samfälligheter har samma fördelar med att skaffa solceller som andra fastighetsägare. Det är en billig energikälla som sänker driftskostnader och betalar av sig med tiden, samtidigt som investeringen är bra för klimatet och enkel att underhålla. Med ett energilager som komplement till solceller får du möjlighet att använda solelen hur och när du vill.

Far och dotter lagar mat

Kostnader

Solcellernas placering och vinkel har betydelse för hur mycket av solens strålar som kan omvandlas till el. När strålarna kan träffa rakt på solcellerna, det vill säga då solcellerna är placerade i söderläge med en vinkel på mellan 30–60 grader, går det att få ut maxeffekt. Vid uträkningar om solcellers verkningsgrad är det dessa förhållanden som man utgår från. 

Du som vill investera i solceller kan få hjälp från företag som erbjuder den typ av anläggning du är intresserad av. Många återförsäljare hjälper till att göra en kalkyl anpassad efter varje unik kund. Där flera faktorer vägs in, såsom investeringskostnad, möjlig solelsproduktion och intäkter från den överskottsel som beräknas kunna säljas tillbaka till elnätet. Vi rekommenderar att alltid ta hjälp av experter inför en möjlig investering i solceller, så att en kalkyl och en teknisk beräkning görs, oavsett om ni är ett företag, en bostadsrättsförening eller en samfällighet. Den som är intresserad av en helhetslösning med både solpaneler och energilagring är välkommen att kontakta oss på Enequi.

Investeringsstöd, regler och tillstånd

Behöver jag ansöka om bygglov?
I de flesta fallen är svaret nej, så länge solcellerna monteras i takets riktning. Kravet på bygglov togs bort 2018, men det finns flera undantag så för att vara på den säkra sidan kan det vara bra att kontakta kommunens bygglovsavdelning. Mer om de krav som ställs finns att läsa här

Går det att få investeringsstöd för solceller som företag eller annan aktör?
Från den 1 januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion för investeringar i solceller, laddstationer och lösningar för energilagring av egenproducerad el. Avdraget går under namnet grön teknik och liknar rot- och rutavdraget.

För kommuner och företag går det dock inte längre att söka stöd för solcellsinvesteringar. Den 30 juni 2020 infördes ett stopp för det statliga investeringsstöd som Energimyndigheten delat ut sedan 2009, som en del i den årliga statsbudgeten. Den som ville installera solceller, som företag eller annan aktör, hade till den 7 juli på sig att söka bidrag. Under 2021 kommer 260 miljoner kronor att delas ut till parter som ansökt om bidrag under 2020. Som anledning till stoppet 2020 uppgav regeringen att Covid-19 hade försenat många planerade installationer, vilket gjort att många av dem som redan sökt stödet riskerade att mista det. Som åtgärd beslutades att flytta fram datumet då anläggningarna behövde vara klara. För att få investeringsstöd för solceller 2021 som företag eller kommun behöver installationen vara slutförd senast den 30 september 2021.

Kvinna lägger ett mynt i en spargris.

Bokföring och skatt på solceller

Under 2020 har ägare av solcellsanläggningar på 255 kW eller mer varit skyldiga att betala energiskatt. 2021 ligger gränsen för skattefri elproduktion nästan dubbelt så högt, på 500 kW. Skattebefrielsen gäller för el som förbrukas där den produceras och inte för överskottsel som går ut på elnätet. Den energiskatt på solceller för företag och andra aktörer som behöver betalas om gränsen uppnås ligger på 0,5 öre per kW.

Med solceller går det att få skattereduktion på såld el som företag eller annan aktör. Kraven är att huvudsäkringen inte får övergå 100 ampere och att mängden såld el behöver motsvara den mängd el som köpts från elnätet. Skattereduktionen omfattar 60 öre per kWh. Skatteverket har information gällande solceller för företag på sin hemsida. Där finns mer att läsa om solceller för företag, moms, energiskatt och så vidare.

Installation

Utöver kostnaden för själva solcellerna tillkommer kostnader för installation av dem. Att installera solceller hos företag och fastigheter är ett arbete för experter. Det är väldigt viktigt att allt görs på rätt sätt, bland annat för att undvika brandrisk, elfel och läckage in i taket. Installationen ska alltid göras av personer med rätt behörighet.

Innan du installerar solceller bör du fundera på huruvida du kommer att vilja komplettera investeringen med ett energilager eller inte. Den växelriktare som kommer med vanliga solceller är sällan kompatibel med energilagring. För att slippa byta växelriktare i efterhand rekommenderar vi att undersöka möjligheterna att installera en passande variant direkt. 

Det går utmärkt att installera solceller på en fastighet i Sverige oavsett geografiskt läge. Vi på Enequi har certifierade partnerföretag för installation av energilager och solceller för företag i bland annat Stockholm och Göteborg. Är du intresserad av en helhetslösning? Kontakta oss!

QuiPower Storage – använd solelen under alla dygnets timmar

Solceller med energilagring är en vinnande kombination, för både plånboken och miljön. Energilagret QuiPower Storage är det ultimata komplementet till solceller eftersom det gör energianvändningen långt mer flexibel. QuiPower erbjuder möjligheter att lagra, styra och säkra tillgång till el, så att du som fastighetsägare kan sänka din elnätskostnad och använda din lagrade el under alla dygnets timmar. Med ett energilager kan du välja att lagra din överskottsel i stället för att sälja den till elnätet. Det är dessutom möjligt att köpa och lagra el från elnätet, så att du kan köpa el när det är billigt och använda när det är dyrt. Som kronan på verket ger systemet också möjlighet till reservkraft vid strömavbrott!

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: