Pappa förklarar teknik

Elverk

Med ett elverk hemma kan du producera el oberoende av elnätet. På så vis slipper du stå handfallen vid händelse av ett strömavbrott. Elverk kommer i olika utföranden och varierar i hur stor effekt de kan producera. De kan vara stationära eller mobila, fossila eller förnybara och passar lika bra i villor som i större anläggningar.

Enequis reservkraftslösning QuiPower Storage kan ses som ett alternativ till elverk. Energilagret kan kopplas till energikällor som till exempel solceller och vindkraftverk, och med tillvalsfunktionen QuiPower Off-Grid kan dessa generera ström till energilagret även då det är strömavbrott på elnätet. Grönare reservkraft går inte att få!

Vad är ett elverk?

I och med att behovet av el har ökat i Sverige har det blivit kapacitetsbrist på elnätet. Här och var i landet gör vi av med mer el än vad nätet klarar av, vilket bland annat leder till ett ökat antal strömavbrott. För att slippa drabbas av dessa och undvika att hemmets alla kyl- och frysvaror förstörs gång på gång krävs någon typ av reservkraft.

Ett elverk är ett system som producerar el oberoende av elnätet. Systemet utgör ett av två sätt att få tillgång till reservkraft, där det andra sättet är genom lagring av redan producerad el. I alla typer av elverk finns en generator som omvandlar rörelseenergi till elektricitet. Genom att skapa elektricitet oberoende av elnätet blir tillgången till bränsle den enda begränsningen för hur mycket el som kan produceras.

barn med elvisp

Med ett elverk i din villa kan du tillgodose ditt behov av el oavsett status på elnätet. Hur stor del av din hemelektronik systemet kan driva beror på hur stor effekt systemet kan producera. Kraftfulla aggregat kan driva hela sjukhus medan mindre aggregat passar bättre i villor och fritidshus. Du som har egen brunn kan använda ett elverk till att driva din vattenpump, så länge du installerar ett tillräckligt kraftigt elverk.

Vissa verksamheter kräver att det finns ett konstant flöde av el, fritt från avbrott. Automatiska reservkraftslösningar tar några sekunder på sig att starta upp. För att garantera en direkt övergång till reservkraft när det uppstår problem på elnätet behövs en UPS (förkortning för Uninterruptible Power Supply).

Fördelar och nackdelar med elverk

Traditionella elverk behöver någon form av bränsle för att fungera. Det finns elverk som drivs på gasol, elverk på etanol, elverk på bensin och dieselelverk. Fördelen med dessa är att de har ett överkomligt pris och att det inte finns någon gräns för hur länge de kan vara i drift. Så länge det finns bränsle kan el produceras. Nackdelarna är dock desto fler. Systemen behöver vanligtvis startas manuellt och kräver en hel del underhåll, samtidigt som de låter ungefär lika mycket som en gräsklippare. Dessutom har fossila elverk en negativ miljöpåverkan då de släpper ut avgaser och kan läcka drivmedel, oljor och kylmedium. Vid sammankoppling av elverk och känslig elektronik är det viktigt att se till att spänningen omvandlas till vanlig nätspänning på 230V.

Inför investeringar i elsystem som ska vara oberoende av elnätet kan solcellslösningar och vindkraftsösningar med batterilagring ses som alternativ till fossila elverkslösningar. Med QuiPower Storage, tillbehöret Off-Grid och solpaneler får du grön reservkraft som på sätt och vis kan ses som en intelligent, miljövänlig och tyst variant av elverk. QuiPower har dessutom smart teknologi med både effektbalansering och lastbalansering, vilket gör det snällt mot känslig elektronik.

Alternativ till elverk – batteribackup

Som nämnt finns två sätt att få tillgång till reservkraft – att skapa energi med hjälp av ett elverk eller att använda lagrad elenergi. Med en batteribackup finns alltid en viss mängd energi till förfogande i fall krisen kommer. Med QuiPower Storage får du reservkraft i din villa att använda även till vardags, bland annat till att kapa effekttoppar, undvika dyra effekttariffer och boosta din elbilsladdning. Energilagret gör det möjligt att köpa el från nätet när det är billigt och använda när det är dyrt. Effektbalanseringen i Enequis batteribackup gör ditt hus smart och är snällt mot det befintliga elsystemet.

Genom att kombinera QuiPower Storage, Off-Grid-funktionen och solceller kan du använda den el dina solpaneler producerar även under strömavbrott. QuiPower-systemet är skalbart från 5–700 kWh och kan anpassas för att passa de flesta behov. Med Off-Grid-tillbehöret startar reservkraftsystemet automatiskt bara några sekunder efter detekterat nätbortfall. På så vis slipper du starta upp ditt reservkraftsalternativ till elverk manuellt eller via fjärrstart. För att få en direkt påkoppling där ansluten elektronik knappt hinner blinka till kan systemet kombineras med en UPS för hemmabruk.

För den som vill ha en miljövänlig och portabel reservkraftslösning finns små elverk med någon enstaka solcell. Sådana elverk är anpassade för att tas med på campingturer eller liknande, för att kunna ladda mobiltelefoner och förse ett fåtal lampor med ström.

Användningsområden

Elverk används för att förse elektronik med ström när behovet inte kan tillgodoses av det ordinarie elnätet. Det kan finnas ett antal anledningar till att el inte finns tillgängligt. För en del finns inget elnät att tillgå, vilket ofta är fallet i fritidshus och sommar-/fjällstugor. Vissa vill kunna använda elverk vid strömavbrott och andra vill kunna använda sin el var som helst. För den som vill ha mobil el att använda under exempelvis campingturer och jaktresor är ett litet elverk en bra lösning.

Inför ett inköp av elverk är det bra att tänka på vilken typ av elektronik som planeras anslutas. Elverk går inte alltid bra ihop med känslig elektronik. Vill du till exempel kunna ladda din telefon med hjälp av ditt elverk behöver du se till att dess strömstyrka inte överskriver ordinarie nätspänning.

För dig som bor på landsbygden kan det vara bra att ta reda på var närmsta service- och trygghetspunkt ligger, så att du vet var du kan handla och tanka om en möjlig kris skulle uppstå. Tanken är att SOT-punkter ska ha tillräckligt med reservkraft för att kunna driva minst en livsmedelsbutik med en närliggande drivmedelsanläggning under en längre tid. Finns det ingen SOT-punkt nära dig kan det vara bra att på egen hand förbereda sig inför en möjlig kris. Hittills är det främst kommuner som investerar i service- och trygghetspunkter och frågan om att öka antalet punkter i Sverige drivs i Landsbygdsprogrammet.

Pris och kostnader

Många som funderar på att investera i elverk ser ofta inget annat alternativ för att kunna möta sitt energibehov. För sjukhus, fabriker och vissa företag är det oerhört viktigt att ha skräddarsydd reservkraftsutrustning i en viss storlek som alltid fungerar och startar automatiskt utan avbrott. Huruvida elverk är billigt eller inte blir då en sekundär fråga. För dem som vill investera i elverk som en bekvämlighet eller förberedelse inför en möjlig kris kan alternativkostnaderna avgöra beslutet. Jägare med stora mängder kött i frysen kan till exempel se reservkraft som en försäkring om att slippa slänga jaktbytet i händelse av ett strömavbrott.

Kvinna lägger ett mynt i en spargris.

Från januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion på grön teknik. Bidraget liknar rot- och rutavdraget och omfattar både material- och arbetskostnad för installation av solceller, elbilsladdare och lagring av egenproducerad energi. Avdraget kan nyttjas årligen och även vid utbyggnation av befintliga energisystem.

Installation

För att installera ett elverk krävs en elektriker som kan se till att elverket är kompatibelt med den elektronik som ska anslutas. Systemet behöver även vara jordat via ett jordtag.

Det kan vara svårt att veta hur stort elverk som krävs för att få rätt mängd reservkraft till sin villa och den storlek som köps går inte att ändra i efterhand så det är viktigt att välja rätt från början. En fingervisning är att ett elverk på 2 kW är tillräckligt kraftfullt för att driva en spisplatta eller en vattenkokare, medan ett större elverk på 10 kW kan förse fyra spisplattor och en ugn med ström samtidigt. Mindre elverk med någon enstaka solcell kan räcka till att ladda en mobiltelefon eller hålla en lampa eller parkeringsautomat i drift.

Certifierad installatör.

QuiPower Storage är en skalbar lösning som skräddarsys för att möta ditt energibehov. Att du du dessutom kan lägga till flera funktioner i lösningen, optimera din energianvändning och göra ditt hem smart gör inte investeringen sämre.

Vill du få hjälp att ta reda på vilken lösning som passar ditt behov bäst? Kontakta oss redan i dag så hjälper vi dig!

QuiPower Off-Grid – i stället för elverk

Tillbehöret QuiPower Off-Grid är lösningen för dig som vill ha skalbar och skräddarsydd reservkraft hemma, i ett system som även optimerar din vardagliga energianvändning. Vid strömavbrott kopplar systemet upp sig automatiskt på några få sekunder, för att sedan förse väsentlig elektronik i ditt hem med ström. Vad som anses väsentligt är helt upp till dig. I kombination med solpaneler blir QuiPower Off-Grid ett grönt och kostnadseffektivt alternativ till elverk, med energilagring som kan laddas med solenergi och användas när på dygnet du vill. Systemet är snällt mot miljön, kräver minimalt underhåll och låter betydligt mindre än ett traditionellt elverk. QuiPower Off-Grid erbjuder reservkraft för villa, fritidshus och verksamheter i alla storlekar, som ett sätt att försäkra sig mot både kapacitetsbrist och strömavbrott.

Men Off-Grid-funktionen är bara en liten del av vad QuiPower-plattformen har att erbjuda. Energilagret QuiPower Storage hjälper dig även att undvika effekttoppar och dyra effekttariffer, samtidigt som du kan tjäna pengar på att sälja din överskottsel. Dessutom har energilagret en lastbalanseringsfunktion som ser till att elsystemet i ditt hem fungerar på allra bästa sätt.

Har du frågor om Enequis reservkraftslösningar eller vill veta mer om reservkraft? Kontakta oss redan i dag!

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: