Kombicentraler

Kombinerade el- och multimediacentraler som är enkla att installera och enkla att använda.

Beskrivning

  • Flexibel el och mediacentral
  • Infällnadsdjupet 82mm
  • Får plats mellan regelavståndet cc 450mm

Kombinerade el- och multimediacentraler (GKC) med installationsvänlig lösning. GKC har en kapslingslösning med bland annat vändbar infällnadslåda, löstagbara flänsar och väl tilltaget mediautrymmet för flexibel bestyckning, samt dörr för wifi-signaler som ger en stor fördel vid installation i alla typer av bostäder.

Den kompletta kombicentralen består av fyra, separat emballerade grundartiklar för ett genomtänkt och förenklat montage vid centralbyggnation och installation. Den tiltbara DIN-insatsen är försedd med PEN/N-terminaler med fjäderanslutning för snabbt och enkelt montage samt en extra nollterminal, 7×1,5-16mm², med skruv. Vid behov av större centraler kan kombicentralen bestyckas i sin helhet som elcentral med hjälp av en extra DIN-insats, som ger en bestyckning om exempelvis 126 moduler i en GKC418.

Kapslingarna kan även monteras sida vid sida med en 45mm regel mellan kapslingarna samt monteras direkt på vägg med hjälp av några smarta tillbehör. Som tillbehör finns infällnadslådor för ingjutning, kabel- och ledningsavskiljare, nyckellås samt skyddskåpa för till exempel LED-drivdon som önskas monteras i mediautrymmet.

För mediabestyckning finns två olika, kompletta paket med vägguttaglist och routerhylla samt med patchpanel för keystone respektive Schneider Acatssi S-one, båda nummermärkta och med håltagning för fiberuttag. Utöver GKC erbjuds även GM400 som avses att installeras som mediakapsling alternativt som en 4-radig elcentral.

Valfri montering av kraft – Uppåt / Nedåt.

GKC centralerna och bottenlådan kan väljas att monteras med elcentral uppåt, alternativt nedåt i så kallat handikapputförande genom att bottenlådan vänds vid montaget, så att utrymmet för elcentral är nedåt.

Löstagbara flänsar för att underlätta indragning av rör och ledningar kan topp- och bottenflänsen lossas med två skruvar. Det innebär att bottenlådan kan fällas in i väggen utan monterade flänsar och att man sedan kan trä rör och ledningar genom flänsens håltagningar och därefter återmontera flänsen i bottenlådan.

Genomföringshålen är vid leverans tätade med kraftig tejp. Vid införande av rör eller kabel görs hål i avsedd genomföring. Flänsarna är försedda med förankringsmöjlighet för rör och ledningar.

Ladda ner produktbroschyr för kombicentral