Neolar

Neolar är en framtidspartner inom solenergi. Målbild är tydlig. Företaget vill installera så mycket solenergi det bara går och skapa så många win-win förhållanden som möjligt. Gröna arbetstillfällen, fossilfri energi och en god ekonomi gör det självklart för Neolar att det är rätt väg att gå.

Med starka partnerskap och en lång, gedigen bolagshistorik med hög kravställning från myndigheter och stora aktörer jobbar Neolar med service, kundnytta, kvalitet och flexibilitet.

Läs mer om Neolar