Ivelid ELinstallation AB

Ivelid ELinstallation grundades 2020 av Rickard Ivelid. Det är en personlig elinstallatörsfirma med täckande yta i hela Småland. Vi jobbar dagligen hos privatpersoner med olika elinstallationer men även mot företag. Vi samarbetar mycket med andra elfirmor då vi menar på att samarbete lönar sig!
När det gäller Solcellsbranchen så är vi som alla andra ganska nya men vi har intresse och vilja att växa oss in i branchen.