IR Gruppen Sverige AB

IR Gruppen HB bildades 2005, då med fokus på thermografering.
2016 ombildades företaget från handelsbolag till aktiebolag och bytte då namn till IR Gruppen Sverige AB.
Under bolagets resa har företagsportföljen utökats till att sälja, installera och drifta: Kameraövervakning, Larm, IT-konsulting, Programmering, POC-PTT radio, Solpaneler och batterilagringssystem.
IR Gruppen är verksamma i Stockholm med omnejd.