Energiverkstan

Energiverstan är ett auktoriserat elinstallationsföretag som erbjuder säkra och hållbara energilösningar inom sol, energilager och billaddning.


Projektering och genomförande sker i 3 steg:

  • Förundersökning med eltest av din anläggning för korrekt dimensionering utifrån givna förutsättningar.
  • Leverans och installation med solpaneler, energilager och laddboxar av Svenska och Europeiska produkter.
  • Uppföljning och support under 2år efter installation.

  • Garantier på solpaneler 30år.
    Energilager och Laddboxar 5år.

Besök Energiverstans hemsida